Každé srdce má svoj príbeh

30. výročie Nadácie Detského kardiocentra

24.05.2023 08:31
dkc, pr nepouzivat

Nadácia Detského kardiocentra oslavuje tento rok svoje 30. výročie pomoci malým pacientom s ochorením srdiečka. Pri tejto príležitosti organizuje veľký „happening“ už tento piatok, 26.5. 2023 od 14:00 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Všetkých srdečne pozývame! Môžete sa tešiť na Martina Chodúra, Tomáša Bezdedu, Otokara Kleina, Janku Balzar Lieskovskú, Sisu Michalidesovú, René Štúra, Juraja Baču, Alexandru Vavrovú so psíkom Robinom, Bratislavský chlapčenský zbor, Maja Labudu ml., Martina „Maka“ Hindyho a Tonyho Moisésa so skupinou QuadManiaX a tiež deti zo záujmového krúžku Latinofit Kids&Teens. A ako Nadácia DKC za 30 rokov stihla pomôcť deťom s chorým srdiečkom?

Kúpa prístrojov a ich skvalitňovanie

Nadácia DKC za tri desiatky rokov pomohla k vybaveniu a skvalitneniu prístrojov v Detskom kardiocentre. Vybavenie špecializovaného pracoviska, Detského kardiocentra, NÚSCH, a. s. medicínskymi prístrojmi a technikou je dominantným cieľom podpory Nadácie DKC. Nadácia zakúpila vďaka podpore verejnosti veľké množstvo prístrojov, ktoré je potrebné neustále modernizovať a prispôsobovať pokroku v oblasti detskej kardiológie. Snahou nadácie bude aj naďalej spolu s odborníkmi sledovať vývoj v tejto oblasti a prispôsobovať svoju pomoc aktuálnym potrebám modernej medicíny a Detského kardiocentra.

dkc, pr nepouzivat

Odbornosť lekárov a zdravotného personálu

Zvyšovanie odbornosti lekárov a sestier Detského kardiocentra je prioritou pre diagnostiku a liečbu srdcových ochorení u detí. Medzinárodné skúsenosti, nové trendy v medicíne, výmena informácií v odbornej verejnosti je nenahraditeľná pri záchrane životov detí s ochorením srdca. Nadácia plní účel podpory ďalšieho vzdelávania špecialistov Detského kardiocentra a finančne zastrešuje účasť lekárov a sestier na medzinárodných kongresoch, konferenciách, či pobytoch na prestížnych klinikách mimo Slovenska. Taktiež sa finančne podieľa na účasti odborníkov DKC na kurzoch, seminároch a psychologických výcvikoch.

„Kids friendly“ nemocnica

Za 30 rokov nadácia pomohla vytvoriť v Detskom kardiocentre prostredie priateľské k deťom aj ich rodičom. Detské kresby na stenách, herňa s hračkami, televízory či akváriá pomáhajú malým pacientom a ich rodičom stráviť pobyt v nemocnici v príjemnom prostredí a hravej atmosfére.

dkc, pr nepouzivat

Edukačný projekt „Žijem naplno“

Nadácia DKC sa zaujíma o pacientov aj po prepustení z nemocnice. Špeciálnu starostlivosť si vyžadujú pacienti vzhľadom na ich sťaženú prispôsobivosť na bežný každodenný režim, prirodzený pre ich rovesníkov. Ide o následky po rôznych zákrokoch a liečebných metódach. Nadácia preto pre deti s ochorením srdca zabezpečila pomoc vo forme špeciálnych pedagógov, ktorí navštevujú pacientov v pohodlí ich domova a pomáhajú im prekonávať ochorením spôsobené hendikepy (poruchy psychomotorického vývoja – pozornosť, jemná motorika, hrubá motorika, poruchy reči…). Do dnešného dňa sa nadácii podarilo pomôcť už viac ako 70 malým pacientom z celého Slovenska vo vekovom ohraničení 3–15 rokov.

Aj deti s ochorením srdca môžu športovať

Nadácia Detského kardiocentra odštartovala minulý rok nový unikátny projekt – športový klub „Srdiečko“. Cvičenie by malo byť prirodzenou súčasťou nášho života, avšak deti s vrodeným alebo získaným ochorením srdca možnosť športovať veľakrát nedostanú. Stále viac výskumov ukazuje potrebu väčšiny detí so srdcovými problémami absolvovať určitú formu cvičenia. Športová aktivita môže zvýšiť výkonnosť srdca a všeobecne pomôcť cirkulácii krvi v tele. Deti s ochorením srdca môžu bezpečne športovať a cvičiť. Preto sme sa rozhodli založiť športový klub pre malých pacientov Detského kardiocentra, aby sa mohli zabaviť a zašportovať si na športovej pohybovej príprave so skvelými trénermi.

+4

Mikuláše a Medzinárodné dni detí v DKC

Komunikácia s pacientmi a ich rodičmi je dôležitá aj na báze sociálnej, preto Nadácia Detského kardiocentra organizuje pre hospitalizovaných pacientov oslavy Dňa detí či Mikuláša s pestrým, zábavným programom a návštevami známych tvárí – hercov, spevákov, športovcov, ktorí prinesú deťom okrem darčekov veľa radosti a neodmysliteľné úsmevy na tváričkách.

Už v začiatkoch pôsobenia Nadácie DKC sme sa snažili urobiť čo najväčšiu radosť deťom, ktoré boli nútené tráviť sviatky v nemocnici. Oslavy Dňa detí či Mikuláša s nami prišli veľakrát zdieľať aj osobnosti, a to pomerne často a veľmi radi. Nikdy neodmietli, keď ich nadácia oslovila a stali sa postupne kamarátmi našich malých pacientov.

Na podujatia ako Mikuláš či MDD pozývame aj deti, ktoré nie sú momentálne hospitalizované a ktoré veľmi radi prichádzajú na naše akcie. Darčeky a dobrá nálada je pre ne nadovšetko!

chyba