Žihľavka – choroba, ktorá nám nedá spávať

Svrbenie, pupence a pocit ako po popŕhlení žihľavou sú najčastejšie príznaky urtikárie, nazývanej tiež žihľavka či koprivka. Toto ochorenie, ktoré okrem fyzických ťažkostí spôsobuje aj často psychické, je ľahko liečiteľné.

28.12.2022 00:00
novartis, pr, nepouzivat Foto:

Niekoľko čísel na úvod

Urtikária je jednou z 20 najčastejšie sa vyskytujúcich dermatóz a v tej či onej podobe sa s ňou stretlo približne 20 % ľudí.

Toto nepríjemné ochorenie sa prejavuje náhlym výsevom pupencov, náhlym opuchom hlbších vrstiev kože (tzv. angioedém) alebo obomi. Výsev pupencov sa môže zliať aj do „máp“ a môže byť svrbivý až pálivý. Väčšinou zmizne do niekoľkých hodín, maximálne 24. Angioedém trvá dlhšie, a to do 72 hodín. Podľa medicínskych štatistík má 33 % pacientov počas ochorenia aj pupence aj angioedém, 61 % trpí iba pupencami a 6 % pacientov trpí iba angioedémom. Menej ako 2 % pacientom vymiznú príznaky do 25 rokov od nástupu ochorenia.

Dva priebehy, jedna choroba

Ak urtikária trvá menej ako 6 týždňov, hovoríme o akútnej urtikárii, ktorá sa zväčša prejavuje ako alergia na potraviny, lieky či dráždivé látky napríklad v kozmetike.

Urtikária, ktorá trvá viac ako 6 týždňov, prípadne sa jej príznaky prejavia viac krát do roka, sa nazýva chronická a tiež ju môžeme rozdeliť na dve skupiny – spontánnu a indukovateľnú.

Urtikária má okrem vplyvu na telesné pohodlie negatívny dopad aj na psychiku pacientov. Neznesiteľné svrbenie môže vážne znížiť spánkový komfort a následne sa prejaviť napríklad vo forme depresií či úzkostných stavov. Navyše, pacienti s urtikáriou majú častokrát sklony k sociálnej izolácii a to z jednoduchého dôvodu – pocit hanby za svoj vzhľad. Zvlášť v lete je tento problém veľmi naliehavý, a preto si teraz povedzme niečo o diag­nostike a liečbe tohto autoimunitného ochorenia.

Foto: ziadajtecistukozu.sk
novartis, pr, nepouzivat

Dá sa žihľavka liečiť? Áno, dá

Tak ako pri každom ochorení, aj pri urtikárii platí, že najdôležitejšie je vyhľadať odbornú pomoc. Lekár, ktorý sa bude konkrétnym prípadom zaoberať, postupuje podľa konkrétnych krokov. V prvom rade si pozrie anamnézu, teda históriu pacienta. Potom zistí, či ide o akútnu alebo chronickú urtikáriu a podľa toho určí ďalší postup liečby.

Pri akútnom type urtikárie sa diagnostika venuje možným obvyklým spúšťačom, napríklad potravinovej alergii. Liečba sa zameriava na elimináciu príznakov antihistaminikami, ktoré ale nie sú nutnosťou vo všetkých prípadoch. Keďže pri akútnej urtikárii príznaky pominú do 6 týždňov, ďalšia diagnostika a liečba nie je potrebná.

Pri chronickej urtikárii, lekár určí, či ide o spontánnu alebo indukovateľnú urtikáriu. Na základe vyšetrenia a histórie ochorenia môže identifikovať možné spúšťače, ktoré sa buď vyvrátia, alebo potvrdia provokačnými testami – napríklad aplikácia tepla a chladu, alebo používanie tlaku. Liečba oboch chronických urtikárii (spontánnej a indukovateľnej) je jednoduchá. Ako prvé sa nasadia antihistaminiká. Ak po 2 až 4 týždňoch liečba nezaberá, pridáva sa biologická liečba. V prípade, ak ani tá nezaberie, je možnú ju zameniť za imunosupresívnu liečbu Pri indukovateľnej urtikárii sa samozrejme odporúča aj vyhýbanie sa spúšťačom- napríklad dostatočné zakrývanie kože pri pobyte na slnku pri solárnej urtikárii. Pri niektorých druhoch indukovateľnej urtikárie sa voči vyvoláva­júcemu faktoru dá navodiť tolerancia. Ak lekár vylúči spús­̌ťače, ide o spontánnu urtikáriu.

Foto: ziadajtecistukozu.sk
novartis, pr, nepouzivat

Na Slovensku je dnes omnoho jednoduchšie nájsť odbornú pomoc a to nielen vo veľkých zdravotníckych zariadeniach. Liečbe a diagnostike urtikárie sa podrobnejšie venujú dermatológovia a imunoalergológo­via. Ak teda vás či vašich blízkych trápi žihľavka, kliknite na mapu pracovísk, kde nájdete najbližšieho odborného lekára k vášmu bydlisku.

chyba