Operácia je pri sivom zákale jedinou možnosťou. Pacient za ňu môže získať odškodnenie zo životného poistenia

Katarakta alebo sivý zákal sa prejavuje postupnou stratou priehľadnosti šošovky oka. Medzi typické príznaky ochorenia patrí zhoršenie ostrosti videnia v podobe rozostrenia, dvojitého videnia, zníženia kontrastu až po praktickú slepotu. Zatiaľ jedinou cestou k uzdraveniu je chirurgická liečba. S kvalitným životným poistením v takom prípade získate aj odškodnenie.

08.12.2022 00:00
KPAS, pr Foto:

Sivý zákal je vekom podmienené ochorenie, pri ktorom sú najohrozenejšou skupinou ľudia starší ako 65 rokov. Môže však byť aj vrodený, spôsobený úrazom, spojený s iným ochorením, či podmienený užívaním liekov. Navyše, toto ochorenie dnes zapríčiňuje približne 50 % prípadov slepoty na celom svete. Tou lepšou správou je, že diagnózu je možné riešiť operáciou, ktorá dokáže pacientovi prinavrátiť kvalitné videnie. „Zákrok nie je bolestivý. Trvá relatívne krátko, pre pacienta relatívne pohodlne, aj keď v skutočnosti ide o chirurgicky náročný zákrok, nakoľko sa operácia vykonáva cez rez v oku o veľkosti 2,1 mm a operačný priestor je veľký približne 4 × 4 × 2 mm,“ vysvetľuje MUDr. Pavol Veselý zo Združenia ambulantných očných lekárov.

Pomôže aj poistenie

Operácia katarakty sa dnes vykonáva ambulantne, a teda pacient po zákroku odchádza domov. Aj keď je liečba hradená zo zdravotného poistenia, chirurgický zákrok je možné si pripoistiť v rámci životného poistenia. Podľa údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne je práve katarakta najčastejšie odškodňovaným chirurgickým zákrokom v poistení osôb. „Ak pacient absolvuje chirurgický zákrok, vyplatíme mu príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy, pričom výška poistného plnenia bude odvodená z tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov,“ hovorí Beata Vojtechová, riaditeľka úseku poistenia osôb KOMUNÁLNEJ poisťovne a dodáva: „Okrem katarakty patria medzi najčastejšie vyplatené chirurgické zákroky operácia žlčníka, hernia (pruh), pôrod cisárskym rezom a kyretáž. U detí je to najmä chirurgické odstránenie mandlí.“

Čím skôr, tým lepšie

Väčšina pacientov vyhľadáva ambulanciu očného lekára najčastejšie kvôli predpisu okuliarov. Odborníci však zdôrazňujú význam prevencie, ktorá pri včasnej diagnóze môže pomaly nastupujúcej chorobe doslova „vytrieť zrak“. „Veľa pacientov nás dnes navštevuje práve kvôli zhoršujúcemu sa zraku, čo môže spôsobovať rôzne ochorenia – zelený zákal, vekom podmienená degenerácia makuly, sivý zákal a mnohé iné. Na preventívnych prehliadkach sme schopní odhaliť ochorenie v začiatkoch a teda ho aj lepšie podchytiť či dokonca zastaviť,“ uzatvára MUDr. Veselý.

chyba