Odborníci z ADELI apelujú na rodičov, aby liečbu neodkladali.

Počet predčasniatok a detí s centrálnou tonusovou a koordinačnou poruchou stúpa.

24.03.2022 00:00
ADELI , PR, nepouzivat

„Čím skôr sa dieťatko narodí ešte pred stanoveným termínom pôrodu, tým citlivejší je jeho mozog na nedostatok kyslíka, poruchy krvného obehu a infekcie“ – hovorí poradca piešťanského ADELI Medical Center viedenský neurológ prof. Dr. Heinrich Binder. Predčasniatka tvoria významnú časť pacientov rehabilitačného centra, ktoré sa už 18 rokov zameriava aj na obnovenie funkcií mozgu u dospelých pacientov a takisto minimalizovanie následkov detskej mozgovej obrny u malých a starších detí. Aby sa však predišlo hĺbkovo zasahujúcim vývojovým poškodeniam v dospelosti, je nutné začať otvorene hovoriť o varovných signáloch a príznakoch zaostávania vývinu dieťaťa už v prvých mesiacoch po narodení a čo najskôr začať s bábätkom rehabilitovať.

ADELI , PR, nepouzivat

Pre lepšie pochopenie problematiky je nutné si predstaviť, že aj po 35 týždňoch v maternici váži detský mozog iba dve tretiny hmotnosti, ktorú by dosiahol pri dokončení plnej dĺžky tehotenstva – 40 týždňov. Keď sa dieťa narodí dokonca ešte skôr ako v 35. týždni, dôležitý rast mozgu sa deje mimo maternice. Keďže v tejto fáze ešte nie je dokončené ani dozrievanie pľúc, existuje určité riziko nedostatku kyslíka. V tejto počiatočnej fáze je nevyhnutná starostlivosť neonatológov o dieťa v inkubátore. Okrem nedonosených detí však pomoc potrebujú všetky deti, ktoré z akejkoľvek príčiny trpeli nedostatočným zásobením mozgu kyslíkom, či už pri pôrodných komplikáciách alebo v prvých mesiacoch života, vplyvom genetického syndrómu, infekciou, po úraze, pri operácii alebo z inej, ešte nezistenej príčiny. Práve v prvom roku života človeka má mozog vysokú neuroplasticitu, zreje vytváraním miliónov spojení a práve v tomto čase sa nesmie stimulácia mozgu zanedbať. „Ukázalo sa, – pokračuje prof. Binder, "že deti zaostávajúce vo vývine majú vyššie riziko vzniku detskej mozgovej obrny a teda fyzického znevýhodnenia rôzneho rozsahu, ale aj behaviorálnych a sociálno-emocionálnych problémov a problémov s učením. Preto je plynulý prechod na podporný program vývinu dieťaťa nevyhnutný.“

ADELI , PR, nepouzivat

Úspech liečby závisí od množstva faktorov: rozsahu poškodenia mozgu, ale aj úsilia a podpory rodiny každého pacienta.

„Všimli sme si, že vo veku 6. mesiacov sa syn neotáča a nedvíha rúčky, nečakali sme a pátrali po príčine“ – hovorí mama dnes štvorročného chlapčeka so spinálnou muskulárnou atrofiou. „Bez liečby a bez okamžitých a stále opakujúcich sa rehabilitácii by sa vôbec nerozvíjal a zrejme len bezmocne ležal. Dnes však dokáže s podporou stáť a je z neho veselý, vnímavý chlapček.“ Rozhodujúcim obdobím je 3. mesiac života, kedy je možné urobiť prvý odhad budúceho vývoja dieťaťa na základe dosiahnutia určitých motorických schopností. Vykonáva ho detský lekár, centrá včasnej intervencie a Diagnostické centrum s bohatými skúsenosťami a terapeutickou ponukou má aj ADELI v Piešťanoch. Pozorovanie správnosti vývinu dieťatka pozostáva z pravidelných kontrol vývinu a z nich odvodených individuálnych, na problém zameraných terapeutických opatrení, ktoré sa samozrejme musia prispôsobiť veku.

ADELI , PR, nepouzivat

Významným nástrojom podpory detí so zameškávajúcim vývinom sú 2% z daní, ktoré pre pacientov ADELI spravuje Nadácia ADELI.

Vďaka príspevkom môžu rehabilitovať v intenzite, ktorá dokáže viditeľne zlepšiť ich zdravotný stav.

Ako konkrétne možno zmeniť perspektívu dieťaťa sa dozviete vo videu:


Viac o varovných príznakoch zameškávajúceho vývinu čítajte na sk.adelicenter­.eu/neuroreha­bilitacia/diag­nosticke-centrum/

Nadácia ADELI

Vďaka podpore verejnosti je možné každý rok v ADELI pomôcť v zdravom vývine stovkám slovenských detí.

Každému dieťaťu sa venuje tím odborníkov a pozoruhodné výsledky sú možné, len ak sa imobilnému pacientovi venuje súčasne niekoľko terapeutov.

Intenzívna neurorehabilitačná liečba v ADELI je preto časovo i finančne náročná.

Financovanie rehabilitačných programov, ktoré nehradia zdravotné poisťovne, je možné len vďaka príspevkom širokého okruhu podporovateľov. O rôznych formách pomoci sa dozviete na stránke www.nadaciaadeli.sk

Ak sa rozhodnete venovať Vaše 2% Nadácii ADELI, uveďte prosím:

Nadácia ADELI, (Právna forma Nadácia), Hlboká 45, 92101 Piešťany, IČO 42400 970

Vopred ďakujeme a o využití Vašich prostriedkov Vás pozývame informovať sa podrobne na stránke: www.nadaciaadeli.sk/…/pomohli-sme

chyba