Pápež František požehnal v Šaštíne základný kameň novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina

Pápež František na včerajšej svätej omši v Šaštíne-Strážach požehnal základný kameň novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Jeden z najvýznamnejších projektov slovenského zdravotníctva sa tak posúva bližšie k realizačnej fáze.

17.09.2021 12:56

Po niekoľkých rokoch príprav sa aj vďaka tomuto jedinečnému momentu stáva reálnejšou realizácia moderného medicínskeho centra v srdci Slovenska, v meste, ktoré bolo v minulosti známe ako Turčiansky sv. Martin. Stalo sa tak za prítomnosti najvyšších štátnych predstaviteľov, premiéra SR Eduarda Hegera, štátnych tajomníkov MZ SR JUDr. Ing. Jany Ježíkovej a MUDr. Kamila Száza, ako aj členov prípravného tímu projektu Univerzitnej nemocnice sv. Martina na čele s generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice v Martine Dušanom Krkoškom.

„Posvätenie základnej dosky novej univerzitnej nemocnice v Martine pápežom Františkom je pre nás veľká česť a zároveň záväzok do ďalšej práce. Kompetentní ľudia na MZ SR, ako aj vláda vyhodnotili, že náš projekt je najlepšie pripravený a realizovateľný v rámci stanovených časových míľnikov. Univerzitná nemocnica sv. Martina bude predstavovať významnú investíciu pre región stredného Slovenska. Prinesie našim obyvateľom zdravotnú starostlivosť poskytovanú na vysokej úrovni s využitím najmodernejších medicínskych technológií. Moje poďakovanie patrí celému tímu ľudí nielen z nemocnice, ale aj z JLF UK a primátorovi mesta Martin. Som presvedčený, že dnešný deň je vyústením niekoľkoročnej spolupráce, na konci ktorej bude v roku 2026 stáť v lokalite Veľkej hory nová univerzitná nemocnica, ktorá bude inšpiráciou nielen pre slovenských zdravotníkov,“ uviedol MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin.

sita, pr nepouzivat

Eduard Heger, predseda vlády SR komentuje: „Tento slávnostný akt vnímam ako začiatok cesty napĺňania ambicióznych cieľov mojej vlády v oblasti zdravotníctva. Projekt výstavby Univerzitnej nemocnice sv. Martina v Martine sa bude realizovať v horizonte viacerých rokov a nesie potenciál byť jedným z prvých zhmotnení výsledkov Plánu obnovy a odolnosti. Za úspešný však budem považovať tento projekt len vtedy, ak v centre jeho pozornosti zostane človek. Odkaz sv. Otca Františka Slovensku je komplexný, hlboký a hovorí aj o krehkosti ľudskej bytosti. Prajem projektu Univerzitnej nemocnice sv. Martina, aby teda zo zreteľa nestratila ľudskú dôstojnosť a jednoznačné zameranie sa práve na ňu. Doba pandémie nás všetkých vystavila mnohým skúškam a pripravila nám revíziu vlastných hodnôt, toho ako sa ľudia vnímame, ako vnímame zdravotníctvo, jeho zamestnancov a nás, jeho pacientov. Univerzitná nemocnica sv. Martina začína svoj príbeh na konci pandemického obdobia a svoju prevádzku začne, pevne verím, v lepších podmienkach, v časoch kde budeme vnímať tieto roky ako zlú spomienku. Chcem byť súčasťou toho príbehu a ako premiér sa osobne zasadím o to, aby manažérsky model prípravy projektu bol skutočne profesionálny, udržateľný, a aby investícia v stovkách miliónov eur v Turci priniesla novú kvalitu života pre obyvateľov Slovenska a nemocnica nesúca meno sv. Martina nebola len centrom excelentnej medicíny, ale aj miestom ľudskosti, pokory, úcty k ľudskému životu a miestom na dennej báze akcentujúcim hodnoty Slovenska, aké chceme budovať, a akým chceme byť svetu užitoční.“

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský na margo posvätenia základného kameňa novej univerzitnej nemocnice v Martine uviedol: „Pozíciu ministra zdravotníctva som prijal, pretože mojím cieľom je pracovať pre ľudí. Mojou službou je prispieť k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacienta v našej krajine, jeho dostupnú liečbu a záchranu života. Ruka v ruke s tým súvisia dôstojné pracovné podmienky pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov. S projektom Univerzitnej nemocnice v Martine som sa oboznámil v krátkom čase po mojom nástupe a dovolím si skonštatovať, že bol jeden z najlepšie pripravených. Som rád a je mi nesmiernou cťou, že jeho základnému kameňu sa dostane takejto pocty."

Žilinský biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD privítal rozhodnutie vlády postaviť novú Univerzitnú nemocnicu sv. Martina v Martine. „Teší ma, že tento náš región dostane novú nemocnicu. Som rád, že nemocnica ponesie meno po sv. Martinovi, patrónovi napr. drobných remeselníkov, živnostníkov, vojakov a chudobných. Jeho milosrdná láska nech je príkladom pre tých, ktorí budú slúžiť s využívaním moderných technológií naozaj všetkým pri zápase o zdravie a život.“

Plán obnovy a reforma zdravotníctva

Realizácia projektu Univerzitnej nemocnice sv. Martina môže byť prelomovým bodom v rámci plánovanej reformy zdravotníctva, ktorá je jedným z kľúčových bodov Plánu obnovy a odolnosti SR. Jeho hodnotenie prišla na Slovensko osobne predstaviť predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen v júni tohto roku. Európska komisia ho vyhodnotila pozitívne a označila za ambiciózny dokument s proreformným nábojom. Z plánu obnovy sú do zdravotníctva naplánované významné zdroje vo výške vyše 1,5 miliardy eur, pričom na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc je k dispozícii takmer 1 miliarda eur. Tieto investície majú nielen zlepšiť stav dlhé roky zanedbávaných slovenských nemocníc, ale aj poskytnúť novu kvalitu starostlivosti pre pacientov a špičkové podmienky pre prácu slovenských zdravotníkov, čo pomôže znížiť ich odliv do zahraničia. Investičné náklady na projekt novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina majú dosiahnuť 307 mil eur bez DPH.

„Mnohí vnímajú plán obnovy iba ako veľký balík peňazí, vďaka ktorému si zefektívnime budovy, nakúpime vybavenie či nové technológie. To je však iba časť pravdy. Zmyslom plánu obnovy je zmeniť krajinu k lepšiemu vo všetkých smeroch, vrátane skvalitnenia zdravotníctva. To dosiahneme nielen prostredníctvom investícií, ale aj vďaka zásadným reformám. V zdravotníctve, ktoré je druhým najväčším segmentom plánu obnovy, ide napríklad o reformu optimalizácie siete nemocníc či siete akútnej zdravotnej starostlivosti. Nemocnica v Martine spĺňa podmienky modernej nemocnice 21. storočia a má potenciál stať sa jedným z prvých kandidátov na financovanie z plánu obnovy,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková.

sita, pr nepouzivat

Túto investíciu pozitívne vníma i primátor mesta Martin Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., podľa ktorého je to aj silný impulz rozvoja mesta. „Som veľmi rád, že Konferencia biskupov Slovenska akceptovala návrh riaditeľov nemocnice v Martine zaradiť do programu Svätého otca aj posvätenie základného kameňa novej nemocnice a aj udelenie formálneho súhlasu, aby sa táto nemocnica v budúcnosti volala Nemocnica sv. Martina. Podpora Svätého otca bude obrovským záväzkom nielen pre mesto Martin, ale aj pre Vládu Slovenskej republiky, aby sme naplnili jeho posolstvo. Tak ako iné nemocnice ani tento projekt nevznikal a ani nepokračuje ľahko a jednoducho. Vždy sa nájde skupina odporcov, ktorá hľadá argumenty: prečo nie táto nemocnica; prečo nie táto nie nemocnica na mieste, ktoré je pre ňu určené a podobne. Je najvyšší čas, aby sme zrušili všetky nevraživosti, aby sme sa k tomuto projektu postavili vecne a s rozumom. Poznám detailne všetky kroky, ktoré doteraz boli realizované a verím, že nemocnica v Martine bude postavená ako vzorový model zdravotníctva, ako nová éra medicínskeho vzdelávania na Slovensku a hlavne bude čím skôr slúžiť pre pacientov, ktorí sú v mnohých častiach Slovenska hospitalizovaní v priestoroch nedôstojných pre toto tisícročie. Dovoľte mi ešte na záver osobitne poďakovať pánovi premiérovi, že sa stotožnil s touto myšlienkou a podporuje ju.“

Dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc., vníma nový projekt aj ako miesto, kde sa prepojí veda s praxou a prax s moderným vzdelávaním. „Dlhé desaťročia trvajúca spolupráca medzi Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského a Univerzitou nemocnicou Martin, existujúci ľudský potenciál a medzinárodné kontakty sú pevným základom a zárukou toho, že nová nemocnica má na čo nadviazať. Verím, že okrem spokojných pacientov bude Slovensko vďaka nej profitovať aj z kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov.“

Koordinátorka a líderka projektu, Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA: „S projektom novej univerzitnej nemocnice v Martine žijem už niekoľko rokov. Je ako dieťa, ktoré pri nás rastie. Má svoje radosti i starosti, víťazstvá a prehry, prechádza svojimi etapami vývoja a na svojej ceste spoznáva mnohých ľudí, ktorí ho obohacujú a podporujú v neľahkých obdobiach. Teraz sa otvára ďalšia fáza jeho života a ja si veľmi vážim, že ho bude sprevádzať aj požehnanie Svätého otca. K tomuto aktu pristupujem s úctou, rešpektom a pokorou a verím, že Univerzitná nemocnica sv. Martina úspešne dospeje a otvorí sa všetkým, ktorí to budú potrebovať."

O projekte novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina

Projekt novej univerzitnej nemocnice v Martine je pripravovaný ako koncept nemocnice pre 21. storočie. Jeho základným cieľom je priniesť slovenským pacientom nový model poskytovania zdravotnej starostlivosti postavený na výsledkoch výskumu, vývoja a na medicínskych inováciách. Tomu sú prispôsobené aj všetky plánované procesy. Projekt je unikátny aj vzhľadom k plánovanej plnej digitalizácii a moderným riešeniam, ktoré zvyšujú predovšetkým kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb. Nezabudlo sa ani na vzdelávanie nových zdravotníckych profesionálov – lekárov, sestier, ako aj ostatných nelekárskych profesií, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR. Realizácia projektu Univerzitnej nemocnice sv. Martina môže byť prelomovým bodom v rámci plánovanej reformy zdravotníctva, ktorá je jedným z kľúčových bodov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Podrobnosti novej nemocnice – koncept, financovanie, termíny

Výstavba novej univerzitnej nemocnice predstavuje v podmienkach SR radikálnu inováciu v zdravotnej starostlivosti, ktorá významne transformuje „starý systém“ a vytvára priestor pre vysoko kvalitné a moderné zdravotnícke služby, vzdelávanie a výskum a vývoj. Nová univerzitná nemocnica bude dostupná pre všetkých, bude podporovať implementáciu moderných technológií a materiálov, má byť prívetivá k pacientom aj k životnému prostrediu a zároveň bude nákladovo efektívna.

Základným zameraním novej nemocnice má byť interná medicína (hlavne kardiovaskulárny, tráviaci, dýchací, nervový systém), žena-matka-dieťa, personalizovaná medicína a onkológia. Tieto budú komplementárne horizontálne i vertikálne prepojené na široké spektrum diagnostických postupov, intervenčné a chirurgické disciplíny, neodkladnú a špecializovanú ambulantnú a ústavnú zdravotnú starostlivosť, aktivity v oblasti skríningu, prevencie a edukácie pacienta, vzdelávanie a výskum a vývoj.

Základné parametre novej univerzitnej nemocnice:

Počet lôžok: 660
Počet operačných sál: 19
Zastavaná plocha: 17 849 m2
Celková podlahová plocha: 126 803 m2
Rozloha riešeného územia: 68 000 m2
Počet parkovacích miest: 1 225 (104 ZŤP)
Počet podlaží: 9 (z toho 2 podzemné)
Odhadovaná doba výstavby: 30– 36 mesiacov
Odhadovaný začiatok výstavby: 2Q/2023
Odhadovaný koniec výstavby: 2Q/2026
chyba