Pred kliešťovou encefalitídou vás repelent neochráni

Čoraz teplejšie dni a viac času stráveného v prírode so sebou prinášajú aj neželaných spoločníkov. Sú nimi kliešte, ktoré môžu prenášať závažné ochorenia, vrátane kliešťovej encefalitídy. Nákaza vírusom nevzniká len po prisatí kliešťom, ale aj konzumáciou nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov z nakazených zvierat. Vírus kliešťovej encefalitídy spôsobuje vážne zdravotné problémy a účinný liek stále neexistuje. Spoľahlivou a účinnou ochranou je očkovanie.

16.05.2017 08:00
PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
zdroj: PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.

Vírus, ktorý sa neoplatí podceniť

Kliešťová encefalitída je akútne vírusové ochorenie, ktoré napáda centrálny nervový systém. Ochorenie má na za- čiatku príznaky chrípky ako bolesť hlavy, zvýšená teplota, únava či bolesť svalov. V druhej fáze spôsobuje zápal mozgu, miechy alebo mozgomiešnych obalov a môže zapríčiniť až vznik obrny. Kliešťová encefalitída môže mať závažný priebeh ochorenia s dlhotrvajúcimi neurologickými a psychickými poruchami (ťažkosti s dýchaním, poruchu prehĺtania, zhoršenie psychického stavu, problémy s rečou, únavu, bolesti hlavy a paralýzu), približne 1 – 2% prípadov má smrteľné následky. Keďže pôvodcom ochorenia je vírus, antibiotiká sú proti nemu neúčinné. Liečba je preto zameraná na zmierňovanie príznakov ochorenia. Väčšina pacientov vyzdravie, časť z nich však zostáva s trvalými následkami. Kým v roku 2015 bolo nahlásených 85 prípadov kliešťovej encefalitídy, v roku 2016 ich bolo zaznamenaných približne 2-krát viac. Na Slovensku pozorujeme posun a rozšírenie endemických oblastí kliešťovej encefalitídy najmä na sever krajiny ako aj rastúci trend prípadov kliešťovej encefalitídy po konzumácii nepasterizovaného kozieho a ovčieho mlieka a produktov z neho.1–8

Od skorej jari do neskorej jesene

Kliešť obyčajný sa v prírode vyskytuje celoročne, no za- čína byť aktívny pri teplotách okolo 5 až 10 stupňov Celzia. Preto sa o sezóne kliešťov začína hovoriť od skorej jari. Kliešte obľubujú listnaté a zmiešané lesy, no vyskytujú sa aj v mestských parkoch či záhradách. Najčastejšie sa vyskytujú v tráve a nízkom poraste. Kliešte žijú na celom území Slovenska, avšak existujú tzv. endemické oblasti – ohniská, ktoré predstavujú miesta so zvýšeným rizikom nákazy. So zmenou klimatických podmienok sa však kliešte dostá- vajú aj do vyšších polôh, preto sa s nimi možno stretnúť aj v oblastiach, kde sa predtým nevyskytovali. Riziko nákazy je najväčšie u ľudí, ktorí sa pohybujú vo vysoko endemických oblastiach Slovenska a okolitých štátov ako napríklad Česká republika, Rakúsko, Slovinsko, pobaltské štáty.4–9

zdroj: PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z. zdroj: PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.

Základným spôsobom ochrany pred nákazou kliešťovou encefalitídou je zabrániť prisatiu kliešťa. Na vhodné oblečenie a obuv či repelent by ste preto pred výletom do prírody nemali zabudnúť. Nakaziť sa však dá aj jedlom, kedy hovoríme o alimentárnej nákaze. Ide o prenos zo zvierat ako sú ovce či kozy prostredníctvom konzumácie nedostatočne tepelne upraveného mlieka a mliečnych výrobkov. V uplynulom roku (2016) sme zaznamenali viac epidémií kliešťovej encefalitídy spôsobenými výrobkami z nepasterizovaného ovčieho a kozieho mlieka. Pokiaľ sa nechcete vzdať týchto pochúťok, odporúčame dať sa radšej zaočkovať. V súčasnosti je na Slovensku dostupná vakcína FSME–IMMUN, ktorá má preukázanú 99% účinnosť v reálnych podmienkach.10–14

Kedy sa dať očkovať?

S očkovaním proti kliešťovej encefalitíde možno začať kedykoľvek počas roka. Vhodnou dobou sú posledné zimné mesiace, kedy je aktivita kliešťov najnižšia. Začať s vakcináciou sa teda odporúča vo februári alebo marci, kedy sa podáva prvá dávka očkovacej látky. Druhá dávka nasleduje po 1–3 mesiacoch a posledná – tretia po 5–12 mesiacoch. Tento harmonogram má za cieľ chrániť človeka už pred tzv. jarnou aktivitou a tretia dávka posilňuje imunitu pred jesennou aktivitou kliešťov.

Po tretej dávke očakávaná ochrana proti kliešťovej encefalitíde pretrváva minimálne 3 roky, po uplynutí ktorých je treba vykonať preočkovanie jednou dávkou. Následné posilňovacie dávky sa maju podať každých 5 rokov po poslednej posilňovacej dávke, u osôb starších ako 60 rokov každé 3 roky. Okrem klasickej schémy je možné očkovať aj v zrýchlenej schéme, kedy druhá dávka nasleduje už po 2 týždňoch, ostatné dávky sa podávajú v rovnakom intervale ako pri štandardnej schéme.13

Opýtajte sa svojho lekára na možnosti očkovania. Očkovanie predstavuje jednoznačne jednu z najúčinnejších foriem ochrany pred ochorením na kliešťovú encefalitídu.10,14 Vi­ac informácii o možnosti očkovania nájdete na: www.ockovanie-kliest.sk.

zdroj: PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z. zdroj: PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.
FSME-IMMUN je očkovacia látka viazaná na lekársky predpis. Pred podaním vakcíny FSME-IMMUN lekárom si pozorne prečítajte písomnú informáciu o lieku. O použití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom. Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: www.sukl.sk/…cnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk alebo kontaktujte držiteľa rozhodnutia spoločnosť Pfizer, email: SVK.AEReporting@pfizer.com, tel. +421 903 772 805.
Upozornenie:
Tak ako všetky očkovacie látky, FSME-IMMUN 0,5ml a 0,25ml Injekčná suspenzia nemusí úplne chrániť všetkých zaočkovaných pred infekciou, ktorej má zabrániť. Prisatím kliešťa sa môžu prenášať infekcie iné ako je kliešťová encefalitída, zahŕňajúce určité patogény, ktoré niekedy môžu spôsobiť klinický obraz, ktorý pripomína kliešťovú encefalitídu. Očkovacie látky proti kliešťovej encefalitíde neposkytujú ochranu pred infekciou spôsobenou baktériami Borrelia. Výskyt klinických známok a príznakov možnej infekcie kliešťovej encefalitídy u zaočkovaného sa preto musí dôkladne vyšetriť vzhľadom na možnosť alternatívnych príčin.
Referencie: 1. Lindquist L et al. Tick-borne encephalitis. Lancet (2008); 371:1861–71. 2. Haglund M et al. Tick-borne encephalitis-pathogenesis, clinical course and long-term follow-up. Vaccine (2003); 21:S1/11-S1/18. 3. Kollaritsch H et al. Vaccines and vaccination against tick-borne encephalitis. Expert Rev. Vaccines (2012); 11(9):1103–1119. 4. Zavadska, D., Anca, I., André, F. et al. Recommendations for tick-borne encephalitis vaccination from the Central European Vaccination Awareness Group (CEVAG). Hum Vaccin Immunother. 2013;9(2):362–74. 5. Hudečková, H., Švihrová, V. Kliešťová encefalitída. Bedeker Zdravia 2015; 11(3):36–38. 6. Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za roky 2011–2014. RÚVZ Banská Bystrica 7. Kerlik J., Avdičová M., Hudečková H. et al. Tick-Borne Encephalitis (TBE) Epidemiology in Slovakia, 2015. Poster, 18th ISW TBE Meeting, 28.-29. 1. 2016, Viedeň, Rakúsko. 8. Epidemiologický informačný systém. Výskyt kliešťovej encefalitídy na Slovensku podľa okresov v roku 2015 (cit. 12.2. 2016), dostupne na internete: www.epis.sk/…apy/Rok.aspx 9. Peťko, B., Bullová, E., Lukáň, M. Changes in the distribution of Ixodes ricinus tick in Slovakia in the past three decades and the assessment of its causes. Folia Veterinaria 2011; 55(Supplementum I): 12–13. 10. Kollaritsch H et al. Background Document on Vaccines and Vaccination against Tick-borne Encephalitis (TBE) (cit. 12.2. 2016), dostupne na internete: www.who.int/…apr_2011.pdf 11. Factsheet Tick-Borne encephalitis (cit. 12.2. 2016), dostupne na internete: ecdc. europa.eu/en/he­althtopics/vec­tors/world-health-day-2014/Documents/fac­tsheet-tick-borne-encephalitis.pdf 12. Tick-borne encephalitis, WHO, (cit. 12.2. 2016), dostupne na internete: www.who.int/…ncephalitis/ en/ 13. Súhrn charakteristických vlastností lieku FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia, dátum poslednej revízie november 2016. 14. Heinz F.X., Holzmann H., Essl A., Kundi M. Field effectiveness of vaccination against tick-borne encephalitis. Vaccine 2007; 25(43):7559–7567.
Reklama lieku FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia

SK 16–204

chyba