Pacient má právo vybrať si kúpeľné zariadenie!

Špecializovaný liečebný ústav Marína š. p. je odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pohybovo znevýhodnených detských a dospelých pacientov (rehabilitačnú, balneologickú, fyziatrickú, zdravotno-výchovnú, klimatickú, dietologickú, logopedickú, psychologickú a podľa potreby aj ďalšie formy liečebnej starostlivosti).

19.02.2014 08:00
marina1 inzercia
Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.

Pôvodným zameraním bola starostlivosť o deti, najmä s detskou mozgovou obrnou, skoliózami, poúrazovými a pooperačnými stavmi; od roku 2004 pribudla špecializácia aj na liečbu dospelých pacientov s ortopedickými, traumatologickými, neurologickými a reumatologickými diagnózami. Neoddeliteľnou súčasťou Maríny je škola. Prevádzka ústavu je celoročná, celý komplex je bezbariérový, všetky zariadenia sú dostupné vnútornými chodbami a výťahmi („suchou nohou“). Odborná úroveň je garantovaná zriadením výučbového centra priamo v komplexe Maríny pre študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity a Strednej zdravotnej školy.

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.,...
marina2 Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p., detské ihrisko

…aj ticho lieči
Nachádza sa v nadmorskej výške 300 metrov na pravom brehu Hrona, medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Južná orientácia priečelí a bazénov zariadenia v tichom prostredí uprostred krásnej prírodnej scenérie spríjemňuje pobyt. Parky a lesoparky v okolí liečebného ústavu a blízky rybník poskytujú dostatok príležitostí aj na oddych a prechádzky.

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.
marina3 Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.

…čím sa líšime od ostatných?
Marína neponúka wellness ani žiadne platené pseudoprocedúry. Základom je poctivá rehabilitácia postavená na dôkladnom individuálnom vyšetrení pacienta, realizovaná kvalifikovaným kolektívom lekárov a fyzioterapeutov, s využitím širokého spektra vlastných rehabilitačných metodík, potrebného prístrojového vybavenia a dostatočných skúseností.

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.
marina4 Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.

…jedinečná minerálna voda
Jedným z hlavných dôvodov, prečo je Marína taká vyhľadávaná, je prírodná minerálna liečivá voda s neopakovateľným zložením: síranovo-hydrouhličitanová, vápenato-horečnatá, hypotonická, s teplotou 48,5 °C. Má preukázateľne priaznivé účinky pri liečbe pohybovo postihnutých osôb. Využíva sa v bazénoch i vodoliečebných zariadeniach s upravením teploty vody podľa aktuálneho zdravotného stavu pacientov

Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.,...
Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p., sauna
+5Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p.,...

…a čo k tomu navyše?
Okrem spomínaných základných procedúr sú samozrejmosťou rôzne druhy masáží, vrátane lymfomasáže a reflexnej masáže chodidiel, všetky typy modernej elektroterapie, laser, rozmanité formy hydroterapie, ergoterapia (nácvik sebestačnosti), termoterapia, vhodné formy športovej aktivity (plávanie, tenis, nordic walking, fitness, stolný tenis). Dospelým a detským pacientom je zaistená logopedická starostlivosť, poradenstvo liečebného pedagóga a psychológa, diétne poradenstvo. Pýchou Maríny, využívanou najmä detskými pacientami, je koncept bazálnej stimulácie a postupy využívajúce liečebné účinky špeciálne trénovaných zvierat (koňa, psa): hipoterapia, a v posledných rokoch canisterapia. Pacienti s chronickými bolesťami majú tiež možnosť využiť priaznivý vplyv akupunktúry.

…prím majú zdravotné služby
Marína neposkytuje komerčné služby, ale iba zdravotné pobyty či už ústavné alebo ambulantné. Zároveň pribudla možnosť absolvovať pobyt ako samoplatca. Ubytovanie, stravovanie aj všetky procedúry sú poskytované v jednej budove, takže aj ťažko pohyblivý pacient má možnosť absolvovať celý pobyt komfortne. Samozrejmosťou sú bezbariérové priestory a dostatočný počet výťahov, aktivity pre voľný čas, zdravotné prednášky, postupne sa rozširujúce bezplatné internetové pripojenie.

Ako sa k nám dostanete?
Pacientov posiela do nášho zariadenia Váš ošetrujúci lekár na základe vypísaného tlačiva „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“. Navrhujúci lekár môže byť odborník – špecialista (neurológ, ortopéd, traumatológ, rehabilitačný lekár a reumatológ) alebo Váš všeobecný (obvodný) lekár alebo pediater, ktorý dá potvrdiť návrh špecialistovi. Návrhy musia byť predložené revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne pacienta, ktorý ho po schválení pošle do ŠLÚ Marína š.p. Kováčová. Prednosť majú akútne stavy – hlavne poúrazové a pooperačné.
Pacient má právo vybrať si kúpeľné zariadenie!

viac informácií nájdete na www.marinakovacova.sk

chyba