Meníme odpad na odpovede

O možnostiach spracovania bioodpadu sme sa rozprávali s Miroslavom Marynčkákom, spoluautorom slovenského projektu Biograda.

09.11.2023 00:00
BIO, pr, nepouzivat Foto:

Vaše riešenie pre spracovanie bioodpadu je patentované už v 58 krajinách. Ako by ste nám predstavili Biogradu?

Je to projekt komplexného technologického riešenia pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), z ktorého získavame emisne čistú energiu a vo finále vyrobíme pôdny biouhlíkový regeneračný substrát.

Celý proces a produkty zapadajú do filozofie cirkulárnej ekonomiky, európskeho green dealu a udržateľných programov OSN.

Čo vás viedlo k založeniu projektu?

Spočiatku to bola náhoda, ktorú sme však následne deň po dni premieňali na reálne riešenie. So spoluzakladateľom sme v našich pôvodných profesiách narážali na odpady a škrelo nás, že nemajú vždy efektívne využitie a chceli sme to zmeniť. Z množstva druhov odpadov sme si vybrali asi najťažšiu výzvu – bioodpad, ktorého je najviac, je rôznorodý a rýchlo podlieha skaze.

Prečo je dôležité biologický odpad ďalej spracovávať?

Má veľký energetický a agronomický potenciál. Zároveň je aj variabilný a použitím vyspelej a špecifickej technológie a správneho „receptu“ dokážeme z neho získať užitočné produkty.

Čo sa deje s bioodpadom, keď ho vyhodíme?

Závisí od druhu odpadu, ale napríklad potravinový odpad začne rýchlo podliehať skaze a preto ho musíme bakteriálne stabilizovať tzv. hygienizáciou. V nasledujúcom fermentačnom procese z neho efektívne zachytávame biometán, čím jednak zabránime jeho úniku do ovzdušia, ale hlavne získame médium pre výrobu zelenej energie. V poslednom tepelno-mechanickom procese nevyrábame kompost, ale premieňame ho na vysoko účinné pôdne aditívum – biouhlík.

Ako funguje pôdny regenerátor Effeco by ZZ?

Našim mottom je Vraciame pôde život. Samotný biouhlík má obrovský potenciál na regeneráciu pôdy. Ale po konzultácii s vedeckými kapacitami z univerzity v Nitre sme ho začali obohacovať aj o ďalšie prírodné výživové a technologické ingrediencie. Takto sme vytvorili účinný koncentrovaný pôdny substrát s trvalým pôsobením na degradovanú pôdu. Effeco navyše viaže v pôde CO2 a vlahu.

Foto: Biograda
BIO Zdroj biograa, pr, nepouzivat

Aké množstvo energie vie váš závod vyprodukovať?

Pri plnej prevádzke po dobudovaní závodu to bude na úrovni 42 500 MWh za rok. Zo zachytených 7 820 000 Nm3 surového bioplynu môžeme ročne generovať 3 810 000 Nm3 efektívnejšieho zeleného biometánu a približne 6 800 ton tekutého bio CO2 pre rôzne priemyselné uplatnenie.

Má biouhlík využite aj mimo poľnohospodárstva?

Veľmi závisí od kvality, ale široké v priemysle, nanotechnológii, prídavný materiál v stavebníctve, energetike, ale napríklad aj ako krmivo pre zvieratá.

Vaše vízie do ďalších rokov? Technologické riešenie máme dnes patentované v 58 krajinách sveta. Preto asi neprekvapí, že je našou víziou presadenie tohto projektu v celom svete. Všade je odpad, všade potrebujú čistú energiu a všade je určitá časť degradovanej pôdy. Ešte musíme dokončiť náš pilotný

závod na Slovensku, aby sme exaktne mohli prezentovať výsledky procesu pre licencovanie projektu už pre nových záujemcov.

Viac informácií na www.biograda.eu

chyba