Slovenské podniky môžu vďaka fotovoltike získavať aj státisíce eur. Ako na to?

Energia z obnoviteľných zdrojov dnes dokáže nielen znížiť náklady, ale vďaka batériovým úložiskám aj zarobiť. Čas návratnosti takejto investície sa pritom výrazne skracuje. Mnoho zo slovenských podnikov má však v tejto oblasti stále obrovské rezervy a nevyužíva naplno ponúkanú príležitosť.

15.11.2023 00:00
Adobe Stock, pr, nepouzivat Foto:
Záujem o fotovoltické panely, vďaka ktorým možno získať elektrickú energiu, sa za posledné roky zvýšil

Fotovoltické panely sú len prvý krok

Záujem o fotovoltické panely, vďaka ktorým možno získať elektrickú energiu, sa za posledné roky zvýšil. Pre mnoho firiem, ale aj domácností ide o krok správnym smerom. Ak chcete svojmu podniku priniesť čo najväčšiu úsporu, treba pri plánovaní okrem iného vždy brať do úvahy, akú spotrebu dané miesto má.

„Najekonomickejšia je totiž pre firmu samospotreba zelenej energie,“ vysvetľuje Vladimír Miškovský zo spoločnosti FUERGY. Predpoklad, že podnikateľ si jednoducho vybuduje čo najväčšiu fotovoltickú elektráreň a tak aj najviac zarobí, pretože nespotrebovanú energiu odpredá, je omyl.

„Keďže sa na sieť napája čoraz viac fotovoltických elektrární, vzniká nápor a stáva sa, že za odpredaj solárnych prebytkov zákazník musí dokonca zaplatiť. Elektriny je vtedy totiž v sieti prebytok. Sieť si musí s týmto prebytkom poradiť aktivovaním podporných služieb,“ hovorí odborník.

Aby dodávateľ energií platil vám, nie vy jemu

Ak chce firma dostať z fotovoltiky a zo samospotreby maximum, mala by uvažovať o batériovom úložisku. Aby sa jej však táto investícia vrátila, nemalo by slúžiť iba na uskladňovanie solárnych prebytkov.

Batériové úložisko musí vyrobenú elektrinu spotrebovať vo vhodnom čase a so zvyšnou energiou efektívne pracovať. To znamená túto zvyšnú energiu predať sieti, keď ju sieť najviac potrebuje. Pomáha tak udržiavať stabilitu siete a za túto službu dostáva majiteľ zaplatené. Najvhodnejšie riešenie na tento účel je inteligentné batériové úložisko brAIn od FUERGY.

Na rozdiel od obyčajnej batérie riadi sofistikovaný energetický softvér, ktorý je napojený aj na dodávateľa elektriny. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov pracuje aj s množstvom iných dát – monitoruje vývoj cien, aktuálnu spotrebu na danom odbernom mieste, situáciu v prenosovej sústave, ale aj počasie.

Vďaka tomu presne vie, ako pracovať s energiou čo najekonomickejšie. Nevyužíva pritom len energiu vyrobenú z fotovoltiky. Úložisko sa môže dobiť aj elektrinou zo siete v čase, keď je sieť v prebytku. Takto ju pomáha stabilizovať, vďaka čomu je firma odmeňovaná. Systém brAIn teda narába s energiou tak, aby prinášala čo najlepší zisk.

Návratnosť batériových systémov sa skracuje

So zavádzaním batériových systémov niektoré firmy stále váhajú, pretože sa s nimi spája množstvo predsudkov. „Najčastejším je návratnosť batérie, ktorá sa kedysi pohybovala na úrovni jej životnosti, čo je zhruba 15 až 20 rokov. Odvtedy sa však zmenil nielen výkon batérií, ale aj ich cenová dostupnosť,“ vysvetľuje Vladimír Miškovský zo spoločnosti FUERGY.

Ak sa batériový systém dobre nastaví – čiže nebude ani predimenzovaný, ani poddimenzovaný, návratnosť investície do veľkokapacitných úložísk sa začína už na 30 mesiacoch.

Príklad odhadovanej návratnosti fotovoltickej... Foto: FUERGY
Adobe3, pr, nepouzivat Príklad odhadovanej návratnosti fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom brAIn by FUERGY

Ušetriť pomôžu dotácie aj špeciálna služba

Dĺžka návratnosti pritom môže byť ešte oveľa kratšia. Vďaka výzve na podporu výstavby nových zelených zariadení má firma, ale aj fyzická osoba možnosť získať štátnu dotáciu. Podpora je pritom určená tak na zriadenie samotnej fotovoltickej elektrárne od 0,5 MWp, ako aj na jej inštaláciu v kombinácii s batériovým úložiskom.

Maximálna výška podpory nového zariadenia na výrobu elektriny je 2,5 milióna eur, v kombinácii s batériovým systémom ide o 5 miliónov eur. Výzva je vyhlásená do 15. januára a platí pre celé Slovensko.

Ďalšou z možností, ako výhodne využívať slnečnú energiu, je model Energia ako služba. V rámci neho si spoločnosti technológiu bez veľkých vstupných investícií jednoducho prenajmú.

Riešenie musí byť šité na mieru

Oblasť energetiky je špecifická, a preto je vhodné získať maximum informácií od odborníkov. Priekopníkom na Slovensku je spoločnosť FUERGY. Jej softvér už využívajú napríklad na Národnom futbalovom štadióne či v Železiarňach Podbrezová. Batériové úložiská brAIn zase nájdete v podnikoch pôsobiacich v automotive, potravinárskom či retail sektore.

Ak chcete svojej firme dodávať zelenú energiu, zlepšiť tak jej obraz v očiach klientov a zároveň energiu z fotovoltiky vyťažiť na maximum, treba sa obrátiť na jej energetických odborníkov. Tí vám poradia, aké sú vaše možnosti a ktoré riešenie je pre vás ideálne.

ZISTIŤ VIAC INFO OD ODBORNÍKOV

Ušetriť pomôžu dotácie aj špeciálna služba Foto: Adobe Stock
Engineers in field with solar panels, pr, nepouzivat Ušetriť pomôžu dotácie aj špeciálna služba
chyba