Digitálny žiak: termín na registráciu je predĺžený! Príspevok na nákup nového počítača či tabletu môžu žiaci získať aj počas leta

Až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl môže v rámci národného projektu Digitálny žiak v aktuálnom školskom roku získať príspevok na nákup nového počítača či tabletu.

29.06.2023 00:00
digitalna koalicia, pr, nepouzivat

Ku dnešnému dňu oň už požiadalo viac ako 90-tisíc žiakov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) preto predlžujú termín na registráciu. Žiaci a ich zákonní zástupcovia tak budú môcť o 350-eurový príspevok žiadať až do konca augusta.

Adresná pomoc pre tisíce rodín so školopovinnými deťmi

Príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia totiž môže v aktuálnom školskom roku získať až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. Primárne ide o štyri skupiny žiakov, a to žiakov prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023), žiakov, ktorí pochádzajú z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi, a tiež žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Primárnym cieľom projektu je totiž zvýšiť dostupnosť digitálnych technológií pre všetkých žiakov, bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického prostredia pochádzajú. Záujem o získanie príspevku je veľký. „V systémoch aktuálne evidujeme viac ako 90-tisíc registrácií žiakov zo všetkých cieľových skupín. Viac ako 10-tisíc žiakov už pritom má svoje nové digitálne zariadenie doma, čo je ďalšia skvelá správa,“ konštatuje po štyroch mesiacoch od spustenia projektu Digitálny žiak predseda DK, Mário Lelovský. Ešte stále však pomoc nie je vyčerpaná úplne. Práve z tohto dôvodu sa DK spoločne s MIRRI SR rozhodli žiakom a ich zákonným zástupcom predĺžiť termín na registráciu. „Jasne vidíme, že nových registrácií denne pribúda čoraz viac. Našim cieľom je doručiť pomoc čo najväčšiemu počtu žiakov. Z tohto dôvodu predlžujeme možnosť registrácie pre všetky oprávnené skupiny žiakov do 31. 08. 2023,“ dopĺňa Lelovský.

O príspevok bude možné požiadať aj počas letných prázdnin

O príspevok na nákup novej digitálnej techniky tak môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať do konca augusta. Podmienkou jeho získania je vyplnenie jednoduchého registračného formulára na www.digitalnyziak.sk. „To, že po štyroch mesiacoch máme už viac ako 90-tisíc zaregistrovaných žiakov svedčí o tom, že rodiny i samotní žiaci vnímajú tento nástroj pomoci ako zmysluplný a adresný. Aj napriek tomu, že ide na Slovensku o pilotný projekt, celý proces, od registrácie až po získanie zariadenia v predajniach, prebieha bezproblémovo. Predĺženie termínu na registráciu poskytuje príležitosť aj pre tých, ktorí možno doposiaľ váhali a verím, že aj vďaka nemu budeme mať na Slovensku čoskoro tisíce digitálnych žiakov, ktorí sa budú môcť vzdelávať ešte efektívnejšie,“ dopĺňa projektový manažér DK, Pavol Šedo.

Cieľom je informovať o pomoci čo najväčší počet žiakov a ich zákonných zástupcov

DK a MIRRI aj naďalej aktívne spolupracujú so zriaďovateľmi škôl, jednotlivými základnými a strednými školami či s komunitnými centrami. „Spoločným cieľom je poskytnúť dostatok informácií a pomoc so samotným procesom registrácie všetkým, ktorí to potrebujú. Okrem fyzickej podpory v jednotlivých regiónoch sa žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu stále obrátiť aj na pracovníkov nášho callcentra,“ uzatvára Šedo. Všetky potrebné informácie sú uvedené na oficiálnej webstránke projektu www.digitalnyziak.sk.

chyba