Úspešná digitálna transformácia Slovenska s pomocou I4MS, iniciatívy na digitalizáciu výroby financovanej EÚ

Na Slovensku je tretina pracovných miest zameraná na priemysel, čo znamená, že tomuto sektoru pripadá takmer štvrtina HDP. Vláda prijala sériu iniciatív na riešenie výziev priemyslu 4.0, modernizáciu hospodárstva a podporu potrebných zmien v spoločnosti.

10.10.2022 00:00
brainad, pr nepouzivat

Slovenské malé a stredné podniky (MSP) musia urýchliť prípravu na výzvy digitalizácie. Podľa OECD (2021) hrozí viac ako tretine aktívnych pracovníkov, že v dôsledku automatizácie prídu o prácu, a ďalšia tretina bude vo svojej práci čeliť výrazným zmenám. Slovenská republika trpí značným rozdielom vo výdavkoch na IKT a digitalizáciu, keďže na investície do IT sa vynakladá len 0,84 % (2017) HDP (krajiny severnej Európy vynakladajú 2,5-krát viac). Okrem toho je úroveň digitalizácie polovice podnikov nízka a vysoko digitalizované spoločnosti predstavujú len 13 %. (Európska komisia, 2019b).

Zamestnávatelia v IT sektore medzitým odhadujú, že trh práce by mohol prijať ďalších 10 000 špecia­listov, ktorých počet by sa mal do piatich rokov zdvojnásobiť (OECD, 2019d). Preto sa podporuje úsilie infraštruktúr, ktoré potrebujú prijať nástroje a technológie. OECD zároveň oceňuje pokrok vlády v oblasti digitalizácie svojich činností, keď sa zvýšil počet firiem, ktoré vyplňujú daňové údaje online, a zjednodušil sa proces zakladania nových firiem: „Elektronická verejná správa môže mať významný demonštračný účinok na hospodárstvo a poskytnúť platformy, technológie a štandardy, ktoré uľahčujú transakcie a vytvárajú príležitosti pre MSP“.

Iniciatíva inteligentného priemyslu

Iniciatíva inteligentného priemyslu (2018) bola zavedená s cieľom prijať zásady priemyslu 4.0. Cieľom je posilniť hospodárstvo a podporiť digitálnu transformáciu podnikov zameraním sa na spoluprácu s priemyslom v oblasti výskumu a vývoja a na zavádzanie pokročilejších technológií v celom hospodárstve:

Šesť kľúčových oblastí akčného plánu vlády:

  1. Zvyšovanie povedomia a podpora spolupráce medzi priemyselnými odvetviami.
  2. Podpora výskumu zameraného na inteligentný priemysel.
  3. Zameranie na výrobu a „továrne budúcnosti“.
  4. Zlepšenie prístupu k financiám.
  5. Identifikovanie budúcich potrieb trhu práce a usmerňovanie vzdelávania a rozvoja zručností týmto smerom.
  6. Prijatie legislatívneho rámca zameraného na inovácie a elektronickú verejnú správu.
brainad, pr nepouzivat

Slovensko – Stratégia digitálnej transformácie 2030

Iniciatíva inteligentného priemyslu je nástrojom, ktorý vytvoril podmienky na rozvoj priemyslu na Slovensku, zatiaľ čo Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 (2021), ktorá pokrýva obdobie rokov 2019 až 2030, definuje politické priority: „Slovensko sa do roku 2030 stane modernou krajinou s inovatívnym a ekologickým priemyslom postaveným na znalostnej a dátovej ekonomike, s efektívnou verejnou správou zabezpečujúcou inteligentné využívanie územia a infraštruktúry a s informačnou spoločnosťou, ktorej občania naplno využívajú svoj potenciál a žijú vysokokvalitný a bezpečný život v digitálnej ére“.

To zahŕňa zlepšenie efektívnosti služieb verejnej správy, zabezpečenie inteligentného využívania existujúcej infraštruktúry a zvýšenie potenciálu občanov žiť aktívny digitálny život a využívať všetky výhody technológií. Stratégia sa bude riadiť piliermi Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania.

  • Digitálne zručnosti pre občanov
  • Digitálne zručnosti pre pracovnú silu
  • Digitálne zručnosti pre špecialistov na IKT
  • Digitálne zručnosti vo vzdelávaní

I4MS, experimenty inovačných aktivít

Na európskej úrovni je I4MS a IKT inovácie pre výrobné MSP európskou iniciatívou, ktorá podporuje výrobné MSP a podniky so strednou kapitalizáciou technologickou a finančnou podporou na uskutočňovanie experimentov, ktoré im umožňujú testovať digitálne inovácie v ich podnikaní prostredníctvom otvorených výziev. Jednou z kľúčových služieb, ktoré iniciatíva I4MS ponúkla MSP, bola možnosť testovania s jednou z technológií podporovaných I4MS. Inovačné aktivity poskytli koncovým používateľom technickú podporu a kaskádové financovanie na realizáciu aplikačných experimentov (AE) založených na špecifických technológiách I4MS. Slovenské MSP sa zapojili do dvoch z nich: Better FactoryMIDIH

brainad, pr nepouzivat

Experiment Better Factory ZOVOS-EKO je MSP s 30-ročnými skúsenosťami s výrobou kovových dverí so základnými rozmermi 2 000 mm x 1 000 mm v rámci štandardných priemyslených kontajnerov. Podnikanie spoločnosti je postavené na štyroch hlavných pilieroch: rozširujúce sa portfólio produktov a služieb, ručné zváranie, inovácie produktov a udržateľná výroba a obehové hospodárstvo. V spolupráci s umelcom, Tomasom Libertinym a poskytovateľom technológie Rossum Integration, je cieľom tohto experimentu prenosu znalostí využiť kreativitu a inovatívny dizajn v spojení s technologickými potrebami výroby.

Experiment Innovative Industrial 3D Services pracuje v rámci inovačnej aktivity MIDIH s existujúcimi priemyselnými 3D (I3D) produktmi vyvinutými a komercializovanými slovenským MSP Novitech a.s. Produkt I3D kombinuje virtuálnu realitu (VR) a rozšírenú realitu (AR) na sprevádzanie pracovníka počas školenia a vykonávania práce.

Experimenty II3DS Novitech MIDIH OC2

brainad, pr nepouzivat

Paufex Prešov s.r.o je slovenský MSP, v ktorom prebieha experiment IoTandCI z inovačnej aktivity MIDIH s cieľom zlepšiť presnosť predpovedí a integrovať monitorované. Predpovedá aj údaje pre výskumníkov a koncových používateľov v sektore energetiky.

I4MS tiež organizuje podujatie Stakeholders Event, ktoré sa uskutoční 19. októbra v Budapešti v Maďarsku, a preto pozýva všetky MSP, DIH, poskytovateľov služieb a odborníkov na digitálnu výrobu, aby sa k nemu pripojili fyzicky alebo virtuálne s cieľom nadviazať kontakty a vymeniť si skúsenosti. Podujatie je bezplatné a zaregistrovať sa môžete tu: https://i4ms.b2match.io/.

Viac informácií o I4MS I4MS a inovačných aktivitách nájdete na webovej stránke tu. Môžete sa tiež pripojiť k našej bezplatnej online komunite alebo sledovať naše sociálne médiá Twitter a LinkedIn


Túto publikáciu financoval projekt I4MS, ktorý získal finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe grantovej dohody č. 951848.

chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy