Učíme sa celý život, rozvoj digitálnych zručností podporí aj Nadácia Orange

Druhá vlna pandémie koronavírusu opäť preverí všetkých, vrátane žiakov a učiteľov. Technologickí optimisti budú hovoriť, že sa opäť ukázala slabšia pripravenosť Slovenska na dištančné vzdelávanie v online prostredí. Vieme však, že „učenie na diaľku“ znamená zmeniť myslenie, byť kreatívny, hľadať nové metódy a využívať vo väčšej miere IT technológie. Sú to veľké výzvy najmä pre žiakov a pedagógov, a v tom im podáva ruku Nadácia Orange.

12.11.2020 00:00
orange, pr clanok, reklama, nepouzivat

Učiteľom a žiakom prerozdelí 100-tisíc eur

Majú byť použité na podporu projektov v oblasti využívania digitálnych technológií a rozvoja digitálnych zručností najmä v rámci dištančného online vzdelávania. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné žiadať čiastku maximálne 1 500 eur.

„Záleží nám na tom, aby boli digitálne médiá využívané bezpečne a zodpovedne. Nevyhnutné vzdelávanie v tejto oblasti sa však netýka len žiakov a študentov, ale aj ich pedagógov. Tým, žiaľ, častokrát chýbajú potrebné technické podmienky a digitálne zručnosti na to, aby dištančné vzdelávanie bolo efektívne, interaktívne a atraktívne. Práve v čase pandémie, kedy sa na internete oveľa viac šíria rôzne dezinformácie a falošné či neoverené správy, sa zároveň ako kľúčová javí schopnosť kriticky myslieť, rozpoznávať problémové situácie, zhodnocovať množstvo prijímaných informácií a zodpovednosť postaviť sa k vlastnému konaniu. Aj preto je táto téma v centre nášho záujmu,“ vysvetľuje Andrea Ungvölgyi, manažérka a správkyňa Nadácie Orange & CSR špecialistka, Orange Slovensko, a.s.

orange, pr clanok, reklama, nepouzivat

Do grantového programu e-Školy pre budúcnosť je možné prihlásiť projekt do 17. novembra 2020 prostred­níctvom online systému e-grant. Výsledky hodnotiaceho procesu Nadácia Orange vyhlási po 8. decembri 2020 na webovej stránke. Podporené projekty budú následne realizované do júna 2021.

Inšpirujte sa projektami realizovanými v minulých ročníkoch

Deti pomáhajú deťom

Žiaci z Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne, spolu s pedagógmi, pripravili projekt Stop šikane – deti pomáhajú deťom. Aj vďaka programu e-Školy pre budúcnosť tak mohli zaujímavou formou priniesť tému, ktorá ovplyvňuje životy ich samotných.

„Šikana je pojem, ktorý sa v súčasnej dobe veľmi často používa, avšak jeho reálna podstata nám mnohokrát uniká. Niekedy jej prejavy na iných dokonca bagatelizujeme, veď nás sa to netýka, no opak môže byť pravdou, preto je nutné konať preventívne. Nestačí len rozprávať, ale je dôležité riešiť túto tému počas celého školského roka, pretože šikana veľmi negatívne dokáže ovplyvniť život našich žiakov a má veľký dopad na ich budúcnosť, čo dosvedčujú aj naše pedagogické skúsenosti,“ uviedla Renáta Železňáková, koordinátorka projektu.

Ale ako uchopiť túto tému zaujímavo, záživne, a zároveň výchovne? „Formálne vysvetľovanie a poučovanie, čo naše deti majú a čo nemajú robiť, je skôr kontraproduktívne. Oveľa efektívnejší spôsob vidíme v aktivite a vo vlastnom zážitku, keď sa žiaci medzi sebou hlbšie spoznajú, učia aj mladších žiakov, zvyšuje sa ich empatia voči pocitom iných a pozerajú sa na šikanu aj z rôznych uhlov, čo veríme, že vedie aj k ich väčšej proaktívnosti,“ vysvetlila Katarína Jurašová, koordinátorka projektu a dodáva: „Deti tvoria žiacke spoločenstvo, ktoré nesmie byť mlčiacou väčšinou, ale chce a musí sa správať proaktívne, aby žiaci boli dostatočne pripravení na život v demokratickej spoločnosti, kde sa netoleruje nevhodné správanie k iným ľuďom. Pamätaj: Nebuď mlčiaca väčšina, podaj pomocnú ruku – raz ju niekto môže podať aj tebe.“ Pre žiakov bola táto téma ozaj výzva, podarilo sa im však na spoločnom brainstormingu vytvoriť logo projektu, plagáty, nástenky pre mladších aj starších žiakov, spracovať videá o typoch šikany, vytvoriť pracovné listy, ktoré učitelia môžu použiť počas triednických hodín. Zároveň nacvičili divadelné predstavenie, ktoré bude mať svoju premiéru až po ukončení mimoriadnych opatrení spojených s COVID-19. Všetky aktivity sprístupnili na projektovej stránke: orange.radlin­skeho.sk, aby inšpirovali aj iné deti, či pedagógov.

orange, pr clanok, reklama, nepouzivat

K pomoci sa pridáva aj Orange a ponúka učiteľom bezplatné volania a dáta

Vzhľadom na druhu vlnu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu spúšťa Orange v spolupráci s Ministerstvom školstva SR mimoriadny benefit pre učiteľov. Aj takýmto spôsobom chce prispieť k zjednodušeniu práce učiteľov počas online dištančného vzdelávania. Učitelia, ktorí sú zákazníkmi Orangeu, si môžu bezplatne aktivovať benefity Neobmedzené hovory do všetkých sietí v SR a EU a Dátový benefit 100 GB alebo 10 GB v plnej rýchlosti. Po vyčerpaní predplatených dát má učiteľ možnosť opätovne si ich navýšiť. Pre učiteľov s predplatenou kartou Prima alebo FunFon je určený dátový benefit 10 GB dát s možnosťou automatického predĺženia. Benefity pre učiteľov sú predbežne platné do konca roka 2020.

chyba