Digitálna ekonomika - hnací motor moderných štátov

Štúdia firiem Huawei a Arthur D. Little poskytuje detailný prehľad všeobecných postupov pre moderné digitalizované spoločnosti.

13.08.2020 08:10
huawei, pr clanok, reklama, nepouzivat Foto:

Ústrednou témou štúdie s netradičným názvom „Myslite digitálne, myslite archetypálne. Model pre digitálnu ekonomiku,“ je presvedčenie, že digitálna infraštruktúra štátu je základným pilierom jeho úspešnej ekonomiky. Ide najmä o sektor telekomunikácií, ktorý môže výrazne prispieť k hospodárskej obnove po pandémii koronavírusu.

Proces digitalizácie sa považuje za jeden z najdôležitejších potenciálnych zdrojov ekonomického rastu. Jej podpora by preto mala byť v súčasnosti pre štáty prioritou. „Digitálna ekonomika vo svojej všeobecnej definícií dosahuje podľa analytických odhadov hodnotu celkovo 11,5 biliónov dolárov alebo 15,5 percenta svetového HDP,“ Vysvetľuje Tomáš Kolder, PR manažér korporátnej divízie Huawei. Okrem značných investičných možností digitalizovaná ekonomika poskytuje vyššiu mieru istoty a stability, najmä v kontexte udalostí podobných nedávnej pandémie COVID-19.

Štúdia definuje 7 základných typov krajín podľa miery a možností ich digitalizácie. Každý typ sa vyznačuje rozdielnym stupňom miery digitalizácie. Štáty môžu jednotlivé archetypy využiť ako vzor, podľa ktorého prispôsobia svoj vlastný proces digitalizácie. Táto stratégia je postavená na silných stránkach danej krajiny, ale zároveň ukotvená v rámci jej ekonomickej a technologickej reality.

Identifikácia archetypu danej krajiny pomáha prispôsobiť odporúčané usmernenia digitalizácie tak, aby boli čo najlepšie zladené s potrebami danej krajiny. V rámci štúdie sme vyvinuli nástroj pre identifikáciu archetypov vo viac ako 200 krajinách,“ hovorí Kurt Baša zo spoločnosti Arthur D. Little.

chyba