FIIT-ka je naj, naši absolventi majú priemerný nástupný plat 2200 EUR

23.07.2020 00:00

Absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií STU sú najžiadanejšími na trhu práce, čo sa prejavuje aj na ich vysokom nástupnom plate. Firmy veľmi dobre vedia, že z FIIT vychádzajú kvalifikovaní a šikovní mladí ľudia, ktorí často už počas štúdia naberajú pracovné skúsenosti. Pritom FIIT je jediná fakulta na Slovensku s výhradným zameraním len na oblasť informatiky a informačných technológií.

Na FIIT je možné študovať v troj- alebo štvorročnom bakalárskom štúdiu. Po ňom nasleduje inžiniersky a prípadne doktorandský stupeň.

Štvorročný bakalársky program sme zaviedli pre tých maturantov, ktorí nemajú alebo nie najlepšie zvládli maturitu z matematiky. Je tiež vhodný pre tých, ktorí pri dobrovoľnom testovaní najmä z matematiky zistia, že by bolo možno dobré ísť na 4-ročné štúdium ako sa trápiť v 3-ročnom programe. Študenti štvorročného štúdia majú počas extra roka naviac, ktorý je bezplatný rovnako ako kratší program, príležitosť nabehnúť na vysokoškolský systém vzdelávania, dobehnúť nedostatok vedomostí nielen z matematiky a naučia sa aj základy programovania, prácu s vedeckou literatúrou a iné vedomosti.

Autor: PR servis

V bakalárskom stupni je na FIIT možné študovať v študijných programoch informatika, informačná bezpečnosť a internetové technológie. V inžinierskom stupni potom informačné systémy, softvérové inžinierstvo, informačnú bezpečnosť, inteligentné softvérové systémy a internetové technológie. Doktorandi sa vysoko odborným vedeckým problémom venujú v programoch aplikovaná informatika a inteligentné informačné systémy.

Čo sa týka oblastí výskumu, odborníci na FIIT sa venujú dátovej analýze, inteligentným metódam, zabezpečeniu súkromia pri spracovaní informácií, data miningu, machine learningu, neurónovým sieťam, prírodou a biológiou inšpirovanému počítaniu, reprezentovaniu a znovupoužitiu softvérových vedomostí, kvalite softvéru, komunikačným sieťam, Internet of Things, mobilným sieťam, NFV, SDN, blockchainu, kybernetickej bezpečnosti, vnoreným systémom, počítačovému videniu, grafike a ďalším.

FIIT-ka je jedinou fakultou na Slovensku i v Čechách s akreditáciou britského Institute of Engineering and Technology (IET), rovnakú akreditáciu majú Oxford či Cambridge https://www.fiit.stuba.sk/…cia-iet.html?…. IET udeľuje profesijné inžinierske tituly v Británii, Škótsku i Sev. Írsku. Získanie tejto akreditácie potvrdzuje, že požiadavky kladené na študentov FIIT STU sú na podobnej úrovni, akú požadujú britské univerzity patriace k svetovej špičke vzdelávania.

Samozrejmosťou pre fakultu tohto typu je spolupráca s priemyslom a firmami. Pri fakulte pred niekoľkými rokmi vznikol aj projekt Aj ty v IT, ktorého cieľom je povzbudzovať dievčatá nebáť sa vstúpiť do sveta IT. Toto občianske združenie vzniklo v roku 2012, v dobe, keď počet dievčat na IT fakultách vysokých škôl dlhodobo osciloval medzi 3% – 5% z celkového počtu študentov. Keďže na Slovensku chýbajú desaťtisíce programátorov, odhodlané dámy sa rozhodli zmeniť nízke počty študentiek informatiky na slovenských vysokých školách a postupne sa ich počet zvyšuje.

Študentský život je kapitola sama o sebe. Spomedzi mnohých aktivít študentov FIIT možno vyzdvihnúť FIITkovicu, ktorá sa po 7. krát kvôli koronavírusu musela presunúť na jeseň. Študenti sa už teraz tešia na offline aj digitálnu zábavu organizovanú v priestoroch fakulty až do noci. Samozrejme bez dozoru :)

Na záver niekoľko čísel:

  • FIIT STU je jednotkou v IT vzdelávaní na Slovensku
  • viac ako 94% absolventov sa uplatní vo svojom odbore
  • nezamestnanosť absolventov len 0.7%
  • priemerné štipendium 602 eur
  • priemerný nástupný plat absolventov je 2200 eur
  • na Slovensku chýba až 20 000 progra­mátorov, v Európe spolu až 900 000
  • počet študentov vo všetkých ročníkoch štúdia je 1200.
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku