Ako môže nesprávny životný štýl narušiť naše biologické hodiny

Prostredie, v ktorom žijeme, sa pravidelne mení, strieda sa deň s nocou, leto so zimou a tak to bolo na Zemi od pradávna. Život a ľudia sa týmto zmenám prispôsobili a vyvinuli sa im mechanizmy, ako sa s týmito zmenami čo najlepšie vyrovnať. Donedávna človek nemal schopnosti a možnosti tieto rytmické zmeny v prostredí ovplyvniť a narušiť. Až súčasný technický pokrok umožňuje narušovať pravidelný cyklus striedania svetla a tmy, napríklad neprimeraným osvetlením v noci alebo sledovaním televízie či prácou na počítači do neskorej noci.

07.09.2015 08:00
Michal Zeman Foto: ,
prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.,

„Zatiaľ presne nevieme, či naše ignorovanie pravidelných cyklov v životnom prostredí a narušenie našich vnútorných biologických hodín môže mať seriózny negatívny dopad na našu náladu, výkonnosť, schopnosť učiť sa alebo relaxovať a pri dlhodobom pôsobení aj na naše zdravie. Mechanizmom, ako naše biologické hodiny fungujú a ako môžu byť narušené nesprávnym životným štýlom sa venuje v celom svete v súčasnosti značná pozornosť a venujeme sa mu aj my na Katedre živočíšnej fyziológie a etológie,“ prezrádza prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý už v detstve vedel, že sa z neho jedného dňa stane biológ. Držiteľ viacerých ocenení je zároveň voleným členom vedeckých výborov celosvetových vedeckých spoločností.

Hlasuj aj ty za najcoolerskejšieho vynálezcu v hre a svojimi hlasmi rozhodni o tom, ktorí vedci sa stanú historicky prvými členmi KLUBU AKČNÝCH HRDINOV. Hlasovanie je bezplatné a neobmedzené, trvá do 20. 10. 2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Za tvoju pomoc môžeš získať COOL CENY! Viac informácií nájdeš na www.dikymoc.sk v sekcii TECHNOLÓGIE.

cvti inzercia

Anketu s názvom „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“ ti prináša edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

CVTI podval 7.9.
chyba