Slovenský „Howard Hughes“ chce zvýšiť bezpečnosť leteckej dopravy

Výskumu v oblasti špeciálnych inteligentných riadiacich programov zasvätil svoj život doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD., z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Výsledky jeho práce prinášajú ovocie v podobe zlepšovania výkonu, bezpečnosti a celkovej efektivity leteckých motorov.

03.08.2015 08:40
Tomas Brestovic Foto:
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.

„Cieľom je zvýšiť bezpečnosť leteckej dopravy ako takej, okrem toho znížiť spotrebu paliva leteckých motorov a celkovo znižovať ich negatívny vplyv na životné prostredie. V spolupráci s kolegami vyvíjame koncept inteligentného leteckého prúdového motora,“ hovorí slovenský „Howard Hughes“, ktorý má zásluhy na vynáleze, ako je napríklad Inteligentný adaptívny digitálny riadiaci systém pre malý letecký prúdový motor.

Niet sa preto čomu čudovať, že tento sympatický vynálezca túžil byť v detstve pilotom lietadla.

Autá poháňané vodíkom

Doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. Foto: www.sjf.tuke.sk
Tomas Brestovic Doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

Doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, bol už od detstva fascinovaný vesmírom a jeho tajomstvami, ktoré ho priviedli až k výskumu vecí pozemských. Zaujímal sa tiež o technické vedy, najmä elektrotechniku, ktorú neskôr aj vyštudoval na strednej škole.

Sympatický vynálezca v súčasnosti bojuje za záchranu životného prostredia tým, že hľadá alternatívne spôsoby na pohon automobilov. Bežné fosílne palivá chce nahradiť vodíkom. „Vodík ako palivo by po spálení v palivových článkoch vyrobil elektrickú energiu a tá by následne poháňala automobil. Po spálení vodíka vznikne iba čistá voda. Problematika vodíkových technológií je pomerne rozsiahla, pričom ja sa venujem hlavne problematike uskladnenia vodíka v netradičných typoch zásobníkov,“ vysvetľuje slovenský vedec.

CVTI cervena

Hlasuj aj ty za najcoolerskejšieho vynálezcu v hre a svojimi hlasmi rozhodni o tom, ktorí vedci sa stanú historicky prvými členmi KLUBU AKČNÝCH HRDINOV. Hlasovanie je bezplatné a neobmedzené, trvá do 20. 10. 2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Za tvoju pomoc môžeš získať COOL CENY! Viac informácií nájdeš na www.dikymoc.sk v sekcii TECHNOLÓGIE.

Anketu s názvom „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“ ti prináša edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

obligatory-logos
chyba