Poľnohospodári počas pandémie podržali Slovákov

Slováci si začali viac vážiť domácich poľnohospodárov. Keďže počas pandémie bol limitovaný dovoz potravín zo zahraničia, k slovu sa dostali domáce produkty a poľnohospodári. Mnohí Slováci sa tak presvedčili, že kvalitné môže byť aj domáce.

06.09.2021 00:00
vub, pr nepouzivat Foto:

Poľnohospodárstvo by za štandardných okolností stálo tak, ako v minulých rokoch, v tieni atraktívnejších odvetví akými sú u nás strojárstvo alebo automobilový priemysel. Počas pandémie riešili ľudia prioritne základnú potrebu čo jesť, ostatné išlo bokom. Keďže dovoz zo zahraničia bol limitovaný, aj vďaka našim domácim poľnohospodárom sme mali počas tohto obdobia na pultoch dostatok čerstvých potravín.

Pomoc šitá na mieru

VÚB sa snaží pomáhať agrosektoru aj špeciálnymi ponukami šitými na mieru práve poľnohospodárom. “Naša skúsenosť s týmto odvetvím je taká, že aj napriek nepriaznivým podmienkami alebo neúrodným rokom máme v agrosektore za posledných 10 rokov najnižšiu mieru zlyhaných úverov. To len ukazuje akí sú seriózni a spoľahliví obchodní partneri,” hovorí Martin Hubinský segmentový manažér pre poľnohospodárstvo vo VÚB.

Foto: VÚB
02 martin hubinsky

Najvýraznejšie rástli dlhodobé úvery poskytované na obdobie dlhšie ako päť rokov a to v porovnaní s priemerom ostatných piatich rokov o takmer 70-percent. Do tejto skupiny patria aj úvery na financovanie nákupu poľnohospodárskej pôdy. Dá sa očakávať, že financovanie nákupu pôdy z úverov bude rásť aj v najbližšom období. Prispôsobila sa tomu aj VÚB banka, ktorá financuje poľnohospodárstvo vo výraznom rozsahu.

„V roku 2020 sme veľmi zjemnili podmienky financovania nákupu pôdy v tom zmysle, že sme zmenili maximálnu dobu splácania úverov z 10 na 20 rokov. Výrazne to pomôže poľnohospodárom, ktorí majú potom možnosť využiť finančné prostriedky počas roka na niečo iné,“ hovorí Martin Hubinský, segmentový manažér pre poľnohospodárstvo vo VÚB.

Foto: Top agro
vub, pr nepouzivat

Keďže VÚB banka sa výrazne angažuje v agrosektore, stala sa generálnym partnerom ocenenia TOP AGRO Slovensko. Ide o najvýznamnejšiu súťaž manažmentov v poľnohospodár­stve. Do súťaže sa každý rok zapojí takmer tisícka poľnohospodárov. Okrem obchodných spoločností sú medzi nimi poľnohospodárske družstvá aj samostatne hospodáriaci roľníci. Tento ročník bol špecifický tým, že ceny si z rúk člena predstavenstva VÚB Andreja Viceníka prevzali aj minuloroční víťazi, keďže pre pandémiu to vlani nebolo možné. Absolútnym víťazom z minulého roka sa stal samostatne hospodáriaci roľník František Szaxon zo Zatína, tento rok bodovala spoločnosť First Farms z Gabčíkova. Viac informácií o ocenení nájdete na www.topagro.sk.

chyba