Slovenské ovocie a zelenina - máme ich v obchodných reťazcoch dostatok?

Slovenská pôda má výborné vlastnosti na pestovanie ovocia a zeleniny. Vedia to aj slovenskí farmári, ktorí jej prírodné vlastnosti naplno využívajú, vďaka čomu nájdeme na pultoch obchodných reťazcov čerstvú domácu zeleninu a ovocie.

12.12.2018 08:23
Zemiaky, PR článok, reklama, nepoužívať Foto:

Kaufland nakupuje prioritne zo skleníkov, sadov či polí slovenských producentov a garantuje im tak stály odbyt. Svojou spoluprácou s lokálnymi pestovateľmi navyše podporuje zamestnanosť a poľnohospodárstvo v regiónoch po celom Slovensku. „Vlani sme našim zákazníkom ponúkli viac než 50 miliónov kilogramov čerstvého ovocia a zeleniny zo Slovenska od približne 200 domácich dodávateľov,“ vysvetľuje Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Slovenský pestovateľ má obmedzené kapacity

Ak by sme sa detailnejšie pozreli na dodávanie ovocia či zeleniny od slovenských dodávateľov do obchodných reťazcov počas celého roka, môžeme vidieť, že ich výkonnosť je do značnej miery ovplyvnená sezónnosťou, ale aj personálnymi kapacitami. Na jednej strane, Slováci chcú podporovať kúpou domácu produkciu, na druhej strane sú obdobia, kedy im slovenský obchodník nemôže ponúknuť 100% slovenskú produkciu. Aké sú teda celoročné kapacitné možnosti pre pestovateľov jednotlivých druhov ovocia a zeleniny? Prečo sa stretávame v obchodoch aj s bohatou ponukou ovocia a zeleniny z okolitých krajín, či dokonca zo sveta? Podľa Michala Šulu zo Zväzu zeleninárov a zemiakarov SR by odpoveďou mohlo byť nastavenie celkovej finančnej podpory slovenských dodávateľov ovocia a zeleniny. „Tu sa bavíme najmä o systéme priamych platieb, ktorý na celkovú produkciu určite vplýva. Ako zväz si môžeme dať za cieľ zvýšiť produkciu a poskytnúť dostatočné množstvo a škálu výrobkov pre obchodníkov a spotrebiteľov, avšak pokiaľ nie sú systémové opatrenia správne nastavené, nebudeme miestami konkurencieschopní – ani čo sa týka ceny, ani čo sa týka vyprodukovaného a dodávaného objemu,“ hovorí Šula.

Foto: PR servis
Asparágus, zelenina, PR článok, reklama, nepoužívať

Problémom nedostatočnej produkcie ovocia na Slovensku je podľa Mariána Vargu z Únie ovocinárov najmä prudký pokles výmery pôdy pre ovocinársku produkciu, nedoriešené vlastnícke vzťahy k pôde, ale aj nedostatok pracovných síl. Úroda sa síce dopestuje, ale nemá ju kto pozbierať. Preto je okrem iného potrebné aj zatraktívniť a nastaviť systém výchovy nielen odborníkov v sektore, ale aj zaviesť inštitút sezónneho zamestnania.

Foto: PR servis
Farmár, zemiaky, PR článok, reklama, nepoužívať

Úzka spolupráca prináša výsledky

V rámci spolupráce garantuje spoločnosť Kaufland svojim dodávateľom stály odbyt. Odberaná produkcia sa pestuje dovedna na 3845 hektároch polí a 92 hektároch skleníkov a foliovníkov. Táto spolupráca podporuje celkový rast dodávateľov a zároveň sú im počas spolupráce poskytované odborné konzultácie. „Týmto prístupom podporujeme zamestnanosť a rozvoj poľnohospodárstva v slovenských regiónoch“, hovorí Lucia Langová.

Pozitívnym príkladom zvyšovania slovenskej produkcie je napríklad prepojenie reťazca a samotného dodávateľa, ako je tomu v prípade hlivy ustricovej. Na rozdiel od veľkopestovateľov nemá dodávateľ naraz úrodu 1000 kilogramov hlivy, ale každý týždeň oberie od 500 do 900 kilogramov, a to počas celého roka. Vďaka tomu majú v Kauflande prakticky stále najčerstvejšie hlivy. A keďže celú úrodu z Bioeuropy odoberá Kaufland, v rámci distribúcie sa šetrí aj životné prostredie. „Ak by dodávatelia chceli zvýšiť svoje zastúpenie v Kauflande, musia ponúknuť najmä vhodný výber odrôd, investovať do sortimentu, budovať si skleníky, zvyšovať si skladové kapacity a zlepšovať technické vybavenie,“ dodáva Langová.

Foto: PR servis
Kaufland, PR článok, reklama, nepoužívať
chyba