Platforma RUMBLE je v Rusku zakázaná. Prečo?

14.06.2024 07:00
thumbnail The Federalist, pr, nepouzivast

Dňa 4. júna 2024 uverejnil The Federalist článok s názvom „Exclusive: Rumble Barred In Russia Over Platform's Refusal Of Kremlin Censorship.“(pre­klad – Exkluzívne: V Rusku zakázali Rumble, pretože platforma odmietla cenzúru Kremľa.) Správa odhaľuje, že od marca 2024 je Rumble, videoplatforma s viac ako 36 miliónmi používateľov, zakázaná v celej Ruskej federácii. Ako sa ukázalo, drastické opatrenia Rusko prijalo po tom, čo Rumble odmietol vyhovieť požiadavkám vlády na zákaz kanálu ALLATRA TV. Poukazuje to na sporný stret medzi digitálnou slobodou slova a autoritárskou kontrolou.

Spoločnosť Rumble preverila kanál ALLATRA TV z hľadiska porušenia smerníc svojej platformy a dospela k záveru, že nezávislá cenzúra je neopodstatnená. „Ruská vláda požadovala, aby spoločnosť Rumble odstránila obsah, ktorý neporušuje naše podmienky poskytovania služieb,“ uviedol pre The Federalist generálny riaditeľ spoločnosti Rumble Chris Pavlovski s odkazom na kanál ALLATRA TV, ktorý sa Rusko snažilo zakázať, pretože jej „aktivity sú na území Ruskej federácie považované za nežiaduce.“ Šéf Rumle ďalej uviedol, „Ruská požiadavka bola priamym útokom na všeobecné ľudské právo na slobodu prejavu, preto sme ju odmietli a oni vypli prístup k Rumble na území Ruska.“

Jedna otázka zostáva nejasná a znepokojuje mnohých ľudí, ktorí si hlboko vážia slobodu slova: Čo bolo na ALLATRA TV, že ruská vláda zablokovala celú videoplatformu s miliónmi používateľov?

thumbnail Chris, pr, nepouzivast

ALLATRA TV produkuje na Rumble rôznorodý obsah, od zábavných a populárno-vedeckých videí až po podcasty o zmene klímy, spoločnosti a ľudských právach. Zaujímavé je, že kanál ALLATRA TV na Rumble sa môže pochváliť len približne 500 odberateľmi. Napriek tomu sa stal rozbuškou pre rozhodnutie Kremľa zablokovať celú platformu pre hosting videí v tak obrovskej krajine. Prečo?

Medzi rozmanitými programami na ALLATRA TV zaujalo náročných divákov najmä jedno video. V centre tejto kontroverzie je video s názvom „The Unseen War. Who leads our world to destruction (slovenský preklad: Neviditeľná vojna. Kto vedie náš svet do záhuby)“, ktoré sa prominentne objavilo na kanáli ALLATRA TV. Toto vyhlásenie amerického spravodajského lektora a experta na národnú bezpečnosť Egona Cholakiana, zverejnené 12. apríla 2024, si získalo značnú pozornosť európskych a amerických médií. Pôvodný zdroj videa je možné dohľadať na oficiálnej platforme Egona Cholakiana: https://earthsavesciencecollaborative.com/videos.

Podľa webu Daily Caller vyjadrenie Dr. Cholakiana poukazuje na istú silu, ktorá zámerne šíri dezinformácie v demokratických krajinách s cieľom presadzovať svoje vlastné nedemokratické záujmy. Je zrejmé, že táto dezinformačná kampaň nie je len o vkladaní falošných predstáv do myslí ľudí; jej cieľom je manipulovať správanie ľudí, podkopať ich motiváciu a v konečnom dôsledku ohroziť samotné základy ľudských práv a slobôd. Identitaa zámery tejto nepriateľskej sily sú jasnejšie po zhliadnutí celej videosprávy.

Je čoraz viac zrejmé, že tieto informácie vzbudzujú pocit znepokojenia u záhadných síl, ktoré ťahajú za nitky v pozadí ruskej vlády, a ktorých primárnym cieľom je potlačiť demokratické ideály na celom svete. Hoci sa video objavilo až po zákaze Rumble v Rusku, je možné, že subjekty, ktoré riadia ruské orgány, o jeho plánovanom zverejnení vedeli vopred.

Keďže boj za slobodu slova a ľudské práva pokračuje, jedna vec zostáva jasná: internetoví surferi sú neochvejne presvedčení, že video vyhlásenie Dr. Cholakiana je životne dôležitým obsahom, ktorý by si mal pozrieť každý, kto si ctí demokratické hodnoty. Zatiaľ čo Rumble je majákom slobody prejavu a ponúka platformu bez cenzúry, na ktorej môžu používatelia bez obáv zdieľať svoje myšlienky a názory, iné platformy nemusia vydržať tlak subjektov, ktoré sa snažia potlačiť demokratické hnutia, čo môže viesť k odstráneniu tohto kľúčového videa, ktoré odhaľuje jedinečné poznatky z 30-ročného vyšetrovania.

Chris Pavlovski, generálny riaditeľ spoločnosti Rumble, zaujal zásadný postoj, ktorý si zaslúži pochvalné uznanie. Jeho neochvejná oddanosť demokratickým ideálom aj za cenu toho, že sa vzdá miliónov zobrazení a používateľov tým, že odmietne umlčať kanál, ktorý má iba 500 odberateľov, je príkladom najvznešenejších cností slobodnej spoločnosti. Práve jednotlivci a platformy ako pán Pavlovski a Rumble tvoria základ demokracie a uprednostňujú posvätnosť otvorenej diskusie pred osobnými alebo komerčnými záujmami. Takéto činy morálnej odvahy slúžia ako hrádza proti erózii základných slobôd a pripomínajú nám trvalú hodnotu zachovávania demokratických hodnôt.

chyba