Poďme voliť silné Slovensko v Európe

19.05.2019 07:00
Jacques Rogge at the EC, PR článok, reklama,...
Autor:

Presadzujem silné Slovensko v zjednotenej Európe, ktoré si zachová národnú suverenitu. EÚ má garantovať oprávnené záujmy členských štátov a občanov.

Budem presadzovať, aby sa podpora náboženskej slobody stala pevnou súčasťou agendy EÚ. Chránim život a dôstojnosť každej osoby a manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou. Podporím prorodinné opatrenia, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi a pamätajú na chorých a na seniorov. Zasadím sa za viac príležitostí pre mladých, aby nemuseli odchádzať do sveta.

Autor: Osobný archív J. Figeľ

Moje vymenovanie za prvého Osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva bolo reakciou na genocídu kresťanov a iných menšín v Iraku a v Sýrii zo strany tzv. Islamského štátu – ISIS. Ako občan Slovenska tak formujem novú politiku EÚ a reprezentujem jej tvár vo svete.Napomáhame zmiereniu a medzináboženskému dialógu vo viacerých krajinách plných konfliktov. Aj tým sa znižuje počet utečencov a migrantov do Európy. EÚ má byť bezpečným priestorom so spoľahlivou ochranou vonkajších hraníc, ale aj šíriteľom ľudskosti vo svete. Rozumná solidarita sa oplatí.

Autor: Osobný archív J. Figeľ

V EP chcem využiť skúsenosti z rôznych úloh – štátneho tajomníka našej diplomacie a hlavného vyjednávača pre vstup SR do EÚ, prvého slovenského eurokomisára, ministra vlády zodpovedného za dopravu. Vždy som sa usiloval o modernizáciu a dynamický rozvoj Slovenska a o zodpovedné nakladanie s verejnými financiami.

Autor: PR servis, Osobný archív J. Figeľ

Odštartoval som univerzitný program Erasmus Mundus, ktorý sa stal najvýznamnejším vo svete vzdelávania. Zakladal som Európsky inovačný a technologický inštitút EIT, aby bola Európa inovatívnejšia a konkurencieschop­nejšia. Čas potvrdzuje dôležitosť novelizácie ústavy, v ktorej sme ukotvili ochranu manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou. Je to základ prorodinnej politiky a hrádza proti rodovej ideológii. Ak EÚ nebude rešpektovať kresťanské hodnoty, na ktorých vznikla, vyprázdni sa a dostane do vnútorných konfliktov.

Autor: Osobný archív J. Figeľ

Život na Slovensku môže byť dôstojný pre nás všetkých. K tomu však potrebujeme spravodlivý štát a zodpovednú Európu. S pokorou a odvahou Vám pre tento dôležitý cieľ ponúkam svoje skúsenosti.

Budem rád, ak zostaneme v kontakte: www.janfigel.sk

Objednávateľ: Kresťanskodemo­kratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, Bratislava, IČO: 00586846 Dodávateľ: DIGILINE, spol. s r. o., Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava, IČO: 48228869

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku