Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030

13.05.2024 14:32

Dňa 29.05.2024 o 13,3­0 hod. sa uskutoční v zasadačke č. 310 na 2. poschodí Úradu Košického samosprávneho kraja verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022 – 2030.

chyba