Bakalár psychológie na UNYP: Pohľad študenta

Prezentujeme Harshitu Hooja, čerstvú absolventku University of New York in Prague, kde získala bakalársky titul v odbore Human Development so zameraním na psychológiu. Keď prechádza na magisterský program, Harshita ponúka vhľad do svojej jedinečnej vzdelávacej cesty. Tento článok sa zaoberá jej skúsenosťami, ašpiráciami a cennými radami, ktoré má pre budúcich študentov UNYP.

15.11.2023 00:00
New York 1, pr, nepouzivat

Môžeš sa nám predstaviť a prezradiť, aký titul si získala a čo ťa motivovalo venovať sa tomuto odboru?

Ahoj! Volám sa Harshita. Vyštudovala som bakalársky titul v odbore Human development so zameraním na psychológiu na UNYP. Môj záujem o tento odbor začal už na strednej škole, keď som aktívne zisťovala, kto som. Táto zvedavosť prerástla v hlboké uznanie zložitosti mysle, správania a vedomia u ľudí i zvierat. V dôsledku toho som sa cítila prirodzene motivovaná pokračovať v tomto stupni.

Boli nejakí profesori alebo mentori, ktorí mali významný vplyv na tvoj akademický a osobný rast?

Kurzy Poznanie profesora Agopiana spolu s Pozitívnou psychológiou Dr. Butzera podnietili môj záujem a povzbudili ma, aby som sa hlbšie ponorila do aplikácií psychológie.

Zúčastnila si sa nejakých výskumných projektov, stáží alebo študijných programov v zahraničí alebo študentských klubov? Ako tieto príležitosti prispeli k tvojmu učeniu a budúcim kariérnym plánom?

Počas hodiny poznávania som sa podieľala na spísaní výskumnej práce o vplyve vegánstva na náladu a pamäť, ktorá bola neskôr publikovaná v zborníku konferencie UNYP ISRC. Táto skúsenosť mi poskytla praktické znalosti v oblasti návrhu kvantitatívneho výskumu a prehĺbila moje chápanie vzájomnej prepojenosti nášho prostredia. To tiež podnietilo zvedavosť objavovať nové asociácie a vzorce ako mladého výskumníka.

Aké sú niektoré z kľúčových zručností alebo lekcií, ktoré ste sa na univerzite naučili a ktoré podľa vás budú cenné vo vašom osobnom a pracovnom živote?

Môj čas na UNYP, obohatený o jeho rozmanité prostredie, mi poskytol pevný základ v psychológii a dizajne výskumu. Poskytlo mi to aj hlboké zasvätené skúsenosti so sociálnymi médiami a budovaním komunity, najmä v mojej úlohe v PR tíme Študentskej rady.

Môžeš nám povedať o svojej ceste na UNYP? Aké boli niektoré z tvojich najpamätnejších zážitkov počas tvojho pobytu na univerzite?

Niektoré z mojich najpamätnejších zážitkov na UNYP boli počas našich týždenných stretnutí Študentskej rady. Proces kreatívnej spolupráce s mojimi kolegami, organizovaný chaos pri plánovaní akcií a vzrušení z toho, že naše nápady ožívajú, boli okamihy tvorivej blaženosti. Navyše príležitosť venovať sa individuálnym projektom, ako je hosťovanie rozhovorov s AskUNYPers ako manažér pre styk s verejnosťou, bola jedinečne posilňujúca.

Aké sú tvoje profesijné ambície alebo budúce akademické plány?

Som zapísaná do magisterského programu zameraného na užívateľskú skúsenosť. Zaujíma ma najmä užívateľská skúsenosť s aplikáciami sociálnych médií, gamifikácia výukových nástrojov a digitálna transformácia pre sociálne zabezpečenie. Predstavujem si kariéru v tomto odbore.

Keď sa obzrieš späť, čo by si poradila súčasným a budúcim študentom UNYP, aby čo najlepšie využili svoje vysokoškolské skúsenosti?

Novým aj vracajúcim sa študentom psychológie by som odporučila, aby neváhali preskúmať záujmy presahujúce tradičný spôsob terapie. Sledovanie interdiscipli­nárnych aplikácií psychológie zápisom do voliteľných predmetov, ktoré s vami rezonujú, a vytváranie inovatívnych spojení môže byť fantastickým východiskovým bo­dom.

A konečne, kde sa vidíš v nasledujúcich piatich rokoch a čo chceš dosiahnuť vo svojej kariére alebo osobnom živote?

Chcela by som si vybudovať odmeňujúcu kariéru v užívateľskej skúsenosti a zamerať sa na psychologické prvky dizajnového myslenia. Snažím sa pracovať na projektoch – digitálnych aj skutočných –, ktoré uspokoja moju túžbu po inovatívnom a kreatívnom riešení problémov.

chyba