Kritické myslenie a kreativita pre jazykárov

Učitelia cudzích jazykov na všetkých úrovniach škôl sa môžu opäť bezplatne vzdelávať vo svojom odbore. Vo februári a v marci je pre nich pripravená ďalšia séria vzdelávacích webinárov, ktoré už druhý rok organizuje WocaBee, poskytovateľ inovatívnej aplikácie na učenie cudzích jazykov pre školy. Tentoraz sa bude na webinároch venovať aktuálnej téme kritického myslenia na školách, ako aj kreativite a hrám pri výučbe slovnej zásoby a konverzácie. Účastníci webinárov zároveň získavajú certifikát o absolvovaní vzdelávania.

17.02.2022 00:00
wocabee, PR, nepouzivat

Spoločnosť WocaBee, ktorá poskytuje školám inovatívnu aplikáciu na učenie slovíčok a fráz, pripravila v minulom roku pre učiteľov cudzích jazykov 11 vzdelávacích podujatí. Celkovo sa ich zúčastnilo takmer 25 000 učiteľov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí webinárom pridelili priemerné hodnotenie kvality 1,25 (1=vynikajúci, 5=neuspokojivý).

So začiatkom druhého polroka školského roka čaká na učiteľov aj vedenie škôl až 5 rôznych tém, na ktoré sa môžu registrovať TU (webináre pre učiteľov) a TU (webináre pre vedenie škôl).

Konverzačné hry vo výučbe cudzích jazykov – utorok 22.2., 18.00 – 19.30 hod.

Konverzačné hry podporujú aktívny hovorený prejav, porozumenie, sústredenie, pohotovosť a kreativitu. Na webinári si ukážeme, aké aktivity sa hodia, aby žiaci stratili strach hovoriť, a aby sa pre komunikáciu v jazyku nadchli.

Hlavným speakrom webináru bude Mgr. Petr Hladík, ktorý organizuje metodické workshopy pre učiteľov jazykov a je autorom praktických kníh pre hravú výučbu cudzích jazykov.

Kritické myslenie (nielen) na hodinách cudzích jazykov – utorok 1.3., 18.00 – 19.30 hod.

Školské vyučovanie a hodiny cudzích jazykov sú výbornou príležitosťou, ako u mladých ľudí rozvíjať schopnosť kritického myslenia. Webinár je určený najmä pre učiteľov vo vyšších ročníkoch základných škôl, na stredných školách a pre vedenie škôl.

Hlavným speakrom webináru je Mgr. Ján Markoš, lektor kritického myslenia a autor viacerých úspešných kníh na túto tému. Na webinári jeho vstup doplnia konkrétne skúsenosti učiteľov cudzích jazykov.

Inovatívna výučba jazykov na vašej škole s WocaBee – štvrtok 10.3., 18.00 – 19.15 hod.

Aplikácia WocaBee na učenie cudzích jazykov patrí aj podľa hodnotenia odborníkov medzi TOP inovácie. Na webinári určenom najmä vedeniu škôl sa dozviete, aké benefity jej používanie prinesie pre vašu školu.

WocaBee predstaví programátor Ing. Michal Ošvát, ktorý je zároveň aj jej autorom. WocaBee od roku 2018 s úspechom vyskúšalo už 300.000 žiakov v 9-tich krajinách a vo februári 2022 aplikácia získala ocenenie Ministerstva hospodárstva SR Inovatívny čin roka.

Ako kreatívne vyučovať slovnú zásobu – utorok 15.3., 18.00 – 19.30 hod.

Klasické učenie sa slovíčok z učebnice alebo z pracovného zošita žiakov často nebaví, a nemusí byť ani efektívne. Ako vyučovať slovnú zásobu tak, aby to študentov motivovalo? Webinár bude vedený v anglickom jazyku.

Praktické tipy na kreatívnu výučbu slovnej zásoby pedagógom predstaví Mgr. Bronislav Sobotka, ktorý v Českej republike natáča najsledovanejšie YouTube videá zamerané na angličtinu. Zároveň organizuje workshopy pre učiteľov na tému zážitkovej pedagogiky.

Slovná zásoba s WocaBee jednoducho a efektívne – štvrtok 17.3., 18.00 – 19.15 hod.

Uvítali by ste na svojich hodinách cudzích jazykov pomôcku, ktorá ihned zvýši záujem vašich žiakov o učenie, zlepší im vedomosti a vám zjednoduší prácu? Presne takou je inovatívna aplikácia WocaBee na učenie slovíčok pre školy. Webinár bude vedený v anglickom jazyku.

Na webinári sa priamo od autora Ing. Michala Ošváta dozviete, ako sa s aplikáciou pracuje, aké sú jej benefity pre učiteľov aj žiakov a aké výsledky s ňou môžete dosiahnuť.

Účasť na vzdelávacích WocaBee webinároch je bezplatná. Prihlásiť sa na každý z webinárov je možné do 12.00 hod najneskôr v deň jeho konania na linku pre učiteľov TU alebo na linku pre vedenie školy TU. V prípade záujmu o certifikát o absolvovaní vzdelávania stačí túto možnosť uviesť pri registrácii na webinár.

chyba