Pneumatiky nie sú komunálnym odpadom

Od roku 2016 vošiel do platnosti Zákon o odpadoch 79/2015, ktorý definoval ako zodpovednosť za pneumatiky nové, tak aj pneumatiky po skončení ich životnosti. Zber a spracovanie pneumatík patrí medzi povinnosti výrobcov a dovozcov pneumatík

10.02.2022 00:00
elt management, PR, nepouzivat

Samotný zber je zákonom určený pneuservisom a predajcom, teda tzv. distribútorom, ktorí od konečných užívateľov pneumatiku odoberú a zároveň zmluvou s výrobcom alebo dovozcom prípadne s niektorou Organizáciou zodpovednosti výrobcu – ďalej OZV – si distribútor zaistí po vyzbieraní určitého objemu ich odber a konečné spracovanie, ale aj obciam, ktoré si spätný zber definujú vo VZN. Vyzberané pneumatiky sa spracúvajú väčšinou materiálovo – teda objavia sa v ďalších výrobkoch z granulátu.

Spotrebiteľ môže odovzdať pneumatiku v ktoromkoľvek pneuservise alebo u predajcu bez poplatku aj keď tam pneumatiku nekúpil ani nemenil

Zákon všetkým pneuservisom i predajcom pneumatík ukladá povinnosť zadarmo prevziať od motoristov ojazdené pneumatiky bez ohľadu na ich značku, a to aj v prípade, že nenakúpi ďalší tovar alebo službu. Je zákonná povinnosť pneuservisu a predajca uzatvoriť zmluvu s výrobcom alebo OZV na odber vyzberaných pneumatík. Výrobca samozrejme tiež odoberie pneumatiky bezplatne.

Spoľahlivá OZV má všetky informácie dostupné na svojich stránkach – zmluvné podmienky, zmluvu, zastúpených výrobcov a dovozcov, sieť zberných miest, ukážky propagácie atď. – to sú všetko informácie poukazujúce na dobré a hlavne zákonné fungovanie. Cena služby nie je vždy hlavným faktorom kvality a spoľahlivosti. Napokon ani nemusí byť konečná, preto je treba si všímať aj doplňujúcich informácii v cenníkoch či podmienkach. Treba mať na pamäti, že účasťou v OZV sa zodpovednosti nezbavujete. Je teda potrebné vyberať zodpovedne, starostlivo a s rozvahou. Preto sa spoločnosť ELTMA riadi hlavne zásadami ako je férovosť, transparentnosť a kredibilita.

elt management, PR, nepouzivat

Aby zo Slovenska nebola skládka

ELTMA okrem toho, že zabezpečuje odvoz a spracovanie pneumatík, kontroluje aj takzvaný materiálový tok. „Monitoring materiálového toku je zásadný nielen pre evidenciu zo strany štátu, ale aj kontrolnú činnosť. Vďaka nej možno odhaľovať nekalé praktiky neférových hráčov,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti ELTMA Radim Filák. „Je tu reálne riziko nekontrolovateľného importu použitých pneumatík zo zahraničia.“

OZV ELTMA buduje zbernú sieť čo najbližšie a najhustejšie ku konečným spotrebiteľom. „Sme presvedčení, že takýto štandard by mal byť samozrejmosťou pre všetkých hráčov na trhu,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti ELTMA Radim Filák. „Tak by nedochádzalo k problémom a pravdepodobne by už nikdy nebolo potrebné riešiť otázku čiernych skládok.“

Veľkú úlohu v celom procese môžu zohrať, a často aj zohrávajú, miestne samosprávy. Hlavne tým, že občanov informujú, kam s opotrebovanými pneumatikami.

Nezisková spoločnosť ELTMA, sa zaoberá plnením povinností výrobcov a dovozcov pneumatík a teda mimo iných aj reálnym spätným zberom ojazdených pneumatík. A práve preto sa rozhodla zvýšiť informovanosť o tejto problematike a o právach spotrebiteľov. Spoločne vytvárame lepší svet. www.eltma.skwww.kamspneumatikou.sk

chyba