UNYP začne pre svojich študentov vydávať diplomy v rámci Blockchain technológie

Je pochopiteľné, že niektorí zatiaľ nemajú s týmto pojmom skúsenosti, a preto sme požiadali IT manažéra University of New York in Prague, Davida Nováka, ktorý tento projekt spúšťa a má ho na starosti, aby nám vysvetlil výhody blockchainových diplomov a priblížil potenciálne negatíva.

07.07.2021 00:00
UNYP, PR článok, reklama, nepoužívať

University of New York in Prague sa stane prvou súkromnou univerzitou v Českej republike, ktorá začne vydávať vysokoškolské diplomy v rámci blockchain technológie. Je to výsledok neustálej snahy prinášať do vzdelávania inovácie a najnovšie technológie. Prvé blockchain diplomy obdŕža už študenti končiaci štúdium v tomto roku 2021.

Dávid, mohli by ste nám v krátkosti vysvetliť, čo obnáša blockchainová technológia a ako funguje?

Osobne si predstavujem blockchainovú technológiu už na základe názvu – ako reťazec blokov skladajúcich sa z užitočných informácií, obvykle na seba navzájom nadväzujúcich transakcií. Každý blok naviac obsahuje niečo ako kryptografický podpis predchádzajúceho bloku. Tento systém vytvára práve reťazový efekt, ktorý zaisťuje, že je v podstate nemožné zmeniť existujúce bloky v reťazci – čím je dlhší, tým komplexnejšie matematické problémy rieši. Okrem obrovskej rezistencie na zmeny patrí medzi ďalšie výrazné vlastnosti blockchainu princíp decentralizovanej distribúcie. Tým, že existuje vo forme akejsi distribuovanej účtovej knihy naprieč veľkým množstvom počítačov (nazývaných „nodes“) prepojených na báze klient-klient zaisťuje jeho neprestupnosť, a to bez jediného vyložene slabého miesta. Ide však aj o záležitosť dôvery a transparentnosti. Pri verejných blockchainoch je schopný čítať dostupné dáta každý, pričom nie je možné ich upravovať. To umožňuje veľmi jednoduchú kontrolu jednotlivých transakcií. Zároveň neexistuje centrálna autorita, ktorá by všetko kontrolovala – celá sieť dodržuje daný protokol s jasne nastavenými pravidlami a princípmi dosahovania konsenzu pri pridávaní a verifikácii novo pridaných blokov.

Prečo si myslíte, že má táto technológia budúcnosť?

Pretože má veľmi transparentnú minulosť – všetky predošlé transakcie uložené v blockchaine sú z princípu zabezpečené, transparentné, ľahko overiteľné a nezávislé na akejkoľvek centrálnej autorite. Ide o úplne unikátny koncept, ktorý skvelo reflektuje trendy v rýchlo sa vyvíjajúcom digitálnom svete. Je jasné, že sa vedú diskusie o tom, kam presne budúcnosť blockchainu smeruje, no okrem samozrejmých kryptomien, existuje mnoho ďalších úspešných aplikácií, ktoré sa netýkajú priamo sveta financií. Osobne si myslím, že čo sa týka vzdelávania, budúcnosť blockchainových diplomov je veľmi sľubná, môžeme dokonca skúsiť ísť o pár krokov ďalej a hovoriť o certifikátoch, akreditáciách a osvedčeniach, ktoré v poslednej dobe taktiež začali zapadať do tohto trendu.

Aké sú výhody diplomov vydaných v blockchainovej technológii?

Univerzitný diplom digitálne „vystavený“ v blockchaine zahrňuje všetky výhody, ktoré technológie ponúkajú. V porovnaní s naskenovanou kópiou papierového diplomu nemôže byť sfalšovaný, je pre kohokoľvek ľahko dohľadateľný a overiteľný a po celú dobu bezpečne uložený. Vo svete bez centrálnej autority overujúcej pravosť dokumentov ide o skvelý nástroj na zvýšenie a podporu študentskej a pracovnej mobility. Ďalším benefitom je fakt, že blockchainové diplomy, ktoré vydávame na platforme BCdiploma, sú v podstate iba hyperlinkom. Zatiaľ čo papierové diplomy sú stále záležitosťou prestíže a tradície, mladá generácia potrebuje v ich zdigitalizovanom svete praktickejšie riešenie. Hyperlink sa dá veľmi jednoducho zdieľať na sociálnych sieťach, diplom je možné ľahko uložiť ako súbor obsahujúci QR kód, ktorý môže akákoľvek univerzita alebo zamestnávateľ stiahnuť a veľmi rýchlo overiť jeho pravosť.

Existujú v rámci BC technológie nejaké slabšie stránky alebo negatíva?

Všeobecne najväčším znepokojením v rámci blockchainu je jeho implicitne daná neefektivita v globálnych merítkach. Skúste si predstaviť, že všetky počítače v rámci obrovskej kryptomenovej siete musia robiť rovnaké operácie a ukladať tú istú kópiu celej databázy. Pokiaľ by sme to chceli ukázať na príklade z nášho sveta, mohli by sme si predstaviť milióny ľudí, ktorí píšu rovnakú knihu, od slova do slova, v rovnakom čase. Z toho vychádza súvisiaci problém, ktorým je extrémne vysoká energetická náročnosť a v dôsledku potom dlhodobá udržateľnosť a škálovateľnosť. Avšak ak sa obmedzíme iba na vydávanie diplomov a certifikátov, tieto zásadné konceptuálne problémy sú skôr teoretického rázu.

Aké ďalšie oblasti môžu benefitovať z blockchain technológie?

Ak sa pozrieme až za svet kryptomien, zistíme, že počet možných aplikácií tejto technológie je obrovský. Dobrým príkladom je zdravotný sektor, ktorý v nedávnej dobe utrpel z hľadiska bezpečnosti veľkú ranu. Blockchain môže ľahko zaplniť tieto medzery, zabezpečovať senzitívne dáta pacientov a zároveň uľahčovať zdieľanie záznamov všetkými zainteresovanými stranami. Ako bývalý študent logistiky môžem taktiež oceniť, ako môže táto technológia zažiariť v oblasti dodávateľských reťazcov, kde môže byť navýšenie dôvery a transparentnosti medzi dvoma obchodnými partnermi kľúčovým faktorom. Predstavte si aplikáciu na oblasť potravín, kde by mal každý jeden kus čohokoľvek ľahko dohľadateľnú históriu, ktorej by sme mohli bezpečne veriť. Ďalšími trendy konceptom postaveným na blochkchaine sú takzvané smart kontrakty – automatizácia na základe istých „ak…potom“ podmienok je niečo, z čoho by mohli ťažiť všetky odvetvia, tomu pevne verím.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
chyba