Energetické hodnotenie systémov chladenia a vetrania v rámci ECB

Slovenská komora stavebných inžinierov pokračovala na júnovej online konferencii ďalším miestom spotreby, a to chladením a vetraním v rámci Energetickej certifikácie budov (ECB).

07.06.2021 12:58
SKSI, PR článok, reklama, nepoužívať

Cieľom konferencie bolo informovať architektov, projektantov, odborne spôsobilé osoby, ako aj širšiu odbornú verejnosť o predpisoch, výpočtoch a technológiách chladenia a vetrania súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov. Prednášajúci analyzovali dopad opatrení v mieste spotreby vetrania a klimatizácie pri normatívnom a prevádzkovom hodnotení a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov.

Odbornými garantmi konferencie boli doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. zo Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá a predseda SKSI, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., ktorí odborne pripravili konferenciu.

Predseda SKSI, Vladimír Benko, vo svojom úvodnom príhovore upozornil na význam tejto témy pre širokú odbornú verejnosť. „Tento rok SKSI venuje vo svojom vzdelávacom programe väčšiu pozornosť téme EHB. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať pre našich členov aj túto dôležitú tému – vetrania a klimatizácie, lebo odborníkov pre toto miesto spotreby je na Slovensku málo. Verím, že touto konferenciou prispejeme a motivujeme aj ďalších našich členov, aby sa stali odborníkmi v tejto oblasti EHB“, zdôraznil Vladimír Benko.

V úvode konferencie Ing. Alena Ohradzanská, z Ministerstva dopravy a výstavby SR, vysvetlila, aké sú legislatívne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou.

Ing. Igor Niko zo spoločnosti Niko investment sa vo svojej prednáške zameral na výpočet potreby chladu podľa STN EN ISO 52016–1.

Dopad opatrení v mieste spotreby vetrania a klimatizácie pri normatívnom hodnotení na energetickú certifikáciu vysvetlil doc. Ing. František Vranay, PhD. zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Ing. Michal Hudeček, zo spoločnosti SoluAir, s.r.o., vysvetlil dopad chladenia a vetrania v budove nielen na ECB.

Príkladom normatívnej, prevádzkovej energetickej certifikácie systémov chladenia a vetrania sa vo svojej časti venoval Ing. Marián Klepáč zo spoločnosti ENGIE Bratislava.

Prevádzkové hodnotenie energetickej efektívnosti a monitoring v praxi priblížil účastníkom konferencie Ing. Vladimír Orovnický zo spoločnosti Daikin CE.

Záverečná prednáška bola zameraná na energetickú efektívnosť vo väzbe na prienik právnych noriem a alternatívne riešenia, ktorým sa venoval doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. zo Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá.

Záver konferencie bol venovaný rozsiahlej odbornej diskusii, počas ktorej prednášajúci zodpovedali na otázky účastníkov kladené prostredníctvom aplikácie SLIDO.

Ako uviedol doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. v závere konferencie: ak majú byť budovy normatívne porovnávané, podmienka 80 % chladených plôch by sa mala zrušiť. Inak výsledný certifikát nezodpovedá normatívnemu hodnoteniu. Zvýhodnené sú budovy, ktoré sa takémuto hodnoteniu vyhnú. Budovy s vysokou potrebou primárnej energie, emisiami oxidu uhličitého, by sa stavať nemali. Nedostatok odborne spôsobilých osôb v súčasnosti pre miesto spotreby vetranie a klimatizácia by sa mal pri zmenenom režime normatívneho posudzovania postupne zvyšovať. Prednášky na konferencii boli perfektne pripravené a názorne dokumentovali proces certifikácie. Preukázali vysokú pripravenosť našich odborníkov nielen na normatívne, ale aj prevádzkové hodnotenie, potrebné pre garantované energetické služby.

Slovenská komora stavebných inžinierov pravidelne pripravuje pre odbornú verejnosť online vzdelávacie podujatia formou konferencií a odborných seminárov, z ktorých záznamy zverejňuje na svojom vzdelávacom portáli: https://vzdelavanie.sksi.sk/

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
chyba