Aké sú technologické možnosti v riadení osvetlenia?

Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovala pre odbornú verejnosť ďalšiu vzdelávaciu konferenciu zameranú na „Riadenie osvetlenia a technické možnosti“.

12.05.2021 00:00
SKSI, PR článok, reklama, nepoužívať

Konferencia bola rozdelená do 4 blokov. Odbornými garantmi boli Ing. Vladimír Vránsky, člen Predstavenstva SKSI a prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. z FEI STU v Bratislave.

Prvá séria prednášok bola venovaná MOŽNOSTIAM A PERSPEKTÍVE RIADENIA OSVETLENIA V INTERIÉROVÝCH AJ EXTERIÉROVÝCH APLIKÁCIÁCH, princípom a praktickým aplikáciám riadiacich systémov osvetlenia vo vnútorných priestoroch a vonkajších priestranstvách, najmä vo verejnom osvetlení. Prof. Dionýz Gašparovský z STU v Bratislave vo svojej prednáške uviedol: „Pri osvetlení budov je dôležité klásť dôraz na dosiahnutie čo najlepšej energetickej hospodárnosti osvetlenia“. V tejto prvej časti sa prednášajúci zaoberali aj riadeniu denného osvetlenia. Doc. Ing. Peter Janiga, PhD. z FEI STU v Bratislave poukázal na klasifikáciu riadiacich systémov osvetlenia a na motivačné východiská pre riadenie osvetlenia. Pán Gašparovský v ďalšej časti objasnil rôzne spôsoby riadenia osvetlenia od tých najjednoduchších až po svetelný manažment a inteligentné „smart“ osvetlenie.

Druhý blok prednášok bol zameraný na SÚČASNÉ TRENDY V RIADENÍ OSVETLENIA. V praktickej prednáške Ing. Pavla Goru, zo spoločnosti ZG Lighting Slovakia s.r.o., sa odborná verejnosť dozvedela ako optimálne prepojiť denné svetlo s umelým osvetlením pomocou riadiaceho systému. Súčasné technológie umožňujú rôzne spôsoby, ako vytvoriť vysoko sofistikovanú sústavu. Popri tradičnom prepojení sa čoraz viac využíva bezdrôtové prepojenie – riadenie človekom alebo v autonómnom režime.

Tretí blok konferencie bol venovaný VEREJNÉMU OSVETLENIU. Ako uviedol pán Gora: „Na Slovensku môžeme vidieť ešte mnoho príkladov nekvalitne navrhnutých a slabo osvetlených ciest a verejných priestorov, ktoré predstavujú aj vysokú energetickú záťaž“. Prednášku orientoval na súčasné trendy v oblasti verejného osvetlenia z pohľadu technologických parametrov svietidiel a riadenia, a predstavil technológiu NightTune, ktorá je založená na využitie výhod aktívneho svetla aj v nočných hodinách.

V závere konferencie sa pán Ing. Gora zameral na OSVETLENIE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, s dôrazom na kvalitne navrhnutú sústavu osvetlenia v školských zariadeniach, a nie na financie. Vysvetlil základné kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na svetlo v triedach z pohľadu biologických potrieb detí a zároveň aké sú súčasne ekonomicky dostupné možnosti osvetlenia v energetickej hospodárnosti.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
chyba