Dr. Oetker stanovuje nové a ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti.

Spoločnosť Dr. Oetker zodpovedné a udržateľné konanie vníma ako súčasť samotnej podstaty firmy. Teraz svoje ambiciózne ciele zhrnula v Charte udržateľnosti. Okrem iného, chce spoločnosť Dr. Oetker dosiahnuť klimatickú neutralitu, obmedziť používanie plastov a zabezpečiť úplnú recyklovateľnosť svojich obalov. Spoločnosť investuje veľké sumy aj do nutričných profilov svojich výrobkov.

15.04.2021 00:00
Dr. Oetker, PR článok, reklama, nepoužívať

„Ako rodinná potravinárska firma s výrobnými a distribučnými spoločnosťami na všetkých kontinentoch sme si vedomí svojej veľkej zodpovednosti voči ľuďom aj prírode. Implementáciou Charty udržateľnosti podporuje spoločnosť Dr. Oetker vyvážený životný štýl našich zákazníkov, zabezpečuje spravodlivé a udržateľné podmienky v celom dodávateľskom reťazci a súčasne minimalizuje svoju ekologickú stopu. Zostávame verní našej najsilnejšej stránke – vyrábať kvalitné potraviny udržateľným spôsobom s výbornou chuťou a ponúkať svojim zákazníkom stále vhodnejšie riešenia ich potrieb v rámci sortimentu Dr. Oetker,“ hovorí Dr. Albert Christmann, predseda predstavenstva spoločnosti Dr. Oetker.

Tri základné piliere Charty udržateľnosti

Práce na Charte udržateľnosti, ktoré zahŕňajú celkom 27 projektov, začali v roku 2020. Charta zastrešuje medziodborové tímy, ktoré pracujú na dosahovaní ambicióznych cieľov udržateľnosti. Jednotlivé ciele sú priradené trom základným pilierom: Our Food (Naše potraviny), Our World (Náš svet) a Our Company (Naša spoločnosť).

Our Food sa zameriava na prístup, ktorý našim zákazníkom umožní viesť udržateľný životný štýl zameraný na zdravie. Spoločnosť Dr. Oetker okrem iného posilní svoje súčasné aktivity a bude pokračovať vo vývoji zdravších potravín. Do roku 2025 chce firma takisto optimalizovať nutričné profily svojich výrobkov a napríklad až o 20 % znížiť používanie cukru, soli a tukov.

Our World spája všetky činnosti, ktorými spoločnosť Dr. Oetker pozitívne ovplyvňuje sociálny a environmentálny dosah svojich firemných aktivít. Do roku 2022 dosiahne spoločnosť vo všetkých závodoch klimatickú neutralitu. Plytvanie potravinami, ktoré môže spoločnosť priamo ovplyvniť, bude do roku 2025 znížené o 25 %. Do toho istého roku by mali dosiahnuť aj recyklovateľnosť všetkých obalových materiálov. Spoločnosť tiež zasadne prispieva k redukcii plastového odpadu a ďalej plánuje zabezpečiť udržateľnosť svojich dodávateľských reťazcov – sociálnu aj ekologickú.

Our Company sa vzťahuje na zamestnancov spoločnosti Dr. Oetker. Spoločnosť je aj naďalej sociálny zamestnávateľ, zabezpečuje rovnosť a podporuje rozmanitosť. Spoločnosť zavedie nový systém riadenia zodpovedajúci medzinárodne uznávanej norme ISO 45001, ktorého cieľom je úplné zamedzenie pracovným úrazom do roku 2025.

Všetky ciele a doplňujúce informácie nájdete v angličtine na stránke www.oetker.com/sustainability

Dr. Oetker, PR článok, reklama, nepoužívať

Zameranie na potreby zákazníkov

„Pri vytváraní svojich cieľov spoločnosť Dr. Oetker pochopiteľne myslí aj na svojich zákazníkov.“ vysvetľuje Dr. Judith Güthoff, vedúca oddelenia Sustainability & Compliance v spoločnosti Dr. Oetker a ďalej dodáva: „Okrem našich vlastných presvedčení sú dôležitým faktorom pri stanovení cieľov v Charte udržateľnosti aj výsledky interných prieskumov a spätná väzba od našich zákazníkov. Spoločnosť Dr. Oetker sa vždy zameriavala na zákazníka. Je preto prirodzené, že chceme poznať jeho názor a zohľadniť jeho priania. V tomto kontexte je Charta udržateľnosti spoločnosti Dr. Oetker zároveň odrazom spoločenského vývoja, ktorého cieľom je zamerať naše konanie na ochranu klímy, dobré životné podmienky zvierat a rozmanitosť. Naše konanie zároveň odráža narastajúci záujem verejnosti o zdravie. Zákazníci o jedle viac premýšľajú a udržateľnosť stravy je pre nich neustále dôležitejšia.“

chyba
Viac na túto tému: #Hrdinovia klímy