Nikdy sa neprestaň učiť, ak chceš neustále rásť.

28.02.2021 00:00
Ján Rofár – podnikateľ, nadšenec vedy a...
Ján Rofár – podnikateľ, nadšenec vedy a techniky, jeho práca je jeho záľuba

Ján Rofár zo Žilinskej univerzity v Žiline študoval na Fakulte elektrotechniky a informačných technológii (FEIT UNIZA) a s kamarátom Petrom Macekom zo Strojníckej fakulty (SjF) si založili firmu. Do podnikania išli ako vyštudovaní inžinieri, absolventi doktorandského štúdia, a dnes zamestnávajú aj študentov z bývalej alma mater – UNIZA.

„Čo ma bavilo najviac zo štúdia, to aj robím. Ak má však niečo v praxi prekvapilo a pomohlo mi, tak to boli práve tie veci, o ktorých som si myslel, že mi nikdy k ničomu nebudú,“ hovorí Ján Rofár, spolumajiteľ spoločnosti AI engineers CROWD, s.r.o.


Rozprávali sme sa s ním o jeho ceste študenta, úspešného podnikateľa , o význame techniky a potrebnej zmene vzdelávania. O tom, že čo z Vás bude, rozhodujete hlavne Vy sami. Na škole, počas nej, či po nej. Verte sami v seba!

  • Ján Rofár z Michaloviec študoval na UNIZA informačné systémy na Fakulte elektrotechniky a informačných technológii (FEIT UNIZA)
  • vedomosti it-čkára aj strojára môžu byť ideálna kombinácia pre rozvoj vlastného biznisu
  • pracovné príležitosti sú aj v regióne
  • za úspech pokladá nielen spokojnosť zákazníka, ale aj zamestnanie špičkových kolegov vo svojej firme
  • podnikanie je jazda
  • štúdium techniky má byť škola hrou
  • počas štúdia zažil aj 3-mesačnú stáž na univerzite v Porte cez Erasmus program
  • online doba si žiada online vzdelávanie, webináre a technologické podcasty
  • nezabudnite, že prihlášky na UNIZA je možné podávať do konca marca 2021


Pochádzaš z východu Slovenska, prečo si sa rozhodol študovať techniku na UNIZA v Žiline?

V čase, keď som chodieval na gymnázium, bolo jedno z mojich najobľúbenejších hobby programovanie. Bol to taký môj svet 90– tých rokov, na internete sa nachádzali statické stránky, sociálne siete, aké teraz poznáme, neexistovali, väčšina mobilov mala jednoriadkový monochromatický display a sms-ky boli technologický prevrat vzniknutý ako vedľajší produkt. Technika bola proste moje. Vedel som, že s počítačmi chcem určite ďalej pokračovať. Okrem inžinierskeho smeru som zvažoval aj učiteľský. Predtým, ako som si začal vyberať vysokú školu, som Žilinskú univerzitu v Žiline (UNIZA) nepoznal. Na UNIZA som však mal viacero známych, ktorí mi ju odporúčali. Potom som prišiel na prijímačky a bolo rozhodnuté. Univerzitný kampus na Veľkom diely, v tom čase ešte viac ponorený do lesoparku, mi tak učaroval, že som už neuvažoval o inej alternatíve.


Čo si študoval, čo bolo najlepšie na štúdiu?

Študoval som na Elektrotechnickej fakulte. Prvé dva roky všeobecne, a potom na katedre riadiacich a informačných systémov. Tie všeobecné prvé dva roky boli pre mňa ako gymnazistu ťažké. V tom čase sa na mňa zvalil celý elektrotechnický labyrint a vymotať sa z neho bolo náročné. Našťastie, vďaka mojej Ariadninej nite v podobe matematiky a programovania, ktorej som sa poriadne držal, sa mi z toho podarilo úspešne vymotať. O katedre, pre ktorú som sa rozhodol sa hovorilo, že patrí medzi najťažšie. Študijný odbor bol zameraný na informačné systémy, čo bol dôvod, pre ktorý som na UNIZU išiel študovať. A keďže ma štúdium väčšinou bavilo, nebolo pre mňa až také ťažké.


Čo z toho ti pomohlo v praxi?

Popri informačných systémov, katedra historicky vychádzala z dopravných zabezpečovacích systémov. Práve tieto zabezpečovacie systémy, o ktorých som nikdy nepredpokladal, že ich budem niekedy potrebovať, som bral ako povinnú jazdu. S rastúcou mierou využívanie automatizácie a robotiky v priemysle sa kladie vysoký dôraz, aby tieto technológie boli bezpečné. No a väčšina štandardov a princípov používaných v priemysle bolo preklopených práve z dopravných zabezpečovacích systémov. Je super, že to pochopili aj ľudia na katedre a v súčasnosti patria medzi najlepších špecialistov v tejto oblasti a možno jediných, ktorí Safety systémy vyučujú v rámci vysokoškolského štúdia. Ak máte študenta, ktorý tvrdí, že to, čo sa práve učí, mu na nič nebude, tak ho kľudne pošlite za mnou.


Na UNIZA si zostal aj na 3. stupni VŠ štúdia ako doktorand. Čo Ťa fascinovalo na tomto štúdiu, práci?

Až keď som končil inžinierske štúdium, tak mi všetky tieto vedomosti začali dávať skutočný zmysel a chcel som ísť viac do hĺbky. Doktorandské štúdium mi poskytlo skvelý priestor, Žilinská univerzita v Žiline je perfektne vybavená, všetko som si mohol reálne vyskúšať. Na tri mesiace som v rámci programu Erasmus vycestoval na univerzitu v Porte, stretával som sa tu s medzinárodným tímom, učil sa soft skills, s nadšením žil a spoznával všetko nové. Keďže som v minulosti uvažoval aj o tom, že budem učiteľ, tak aj práca so študentami na bakalárskom a inžinierskom štúdiu ma bavila. Za doktorandské štúdium som bol veľmi vďačný, popravde až počas neho prišlo to povestné „rozsvietenie žiarovky“ alebo ako to všetko funguje a nadobudnutie potrebnej sebadôvery, že viem, čo chcem robiť.

Nové zážitky s medzinárodným tímom na stáži v...
Nové zážitky s medzinárodným tímom na stáži v Porte

Kedy nastal ten bod zlomu, že ideš robiť na seba, založíš si vlastné podnikanie?

Už počas doktorandského štúdia som sa snažil byť v blízkom kontakte s praxou. Počas letných mesiacov som v rámci dovolenky či prázdnin brigádoval ako programátor. V tom čase sa v Žiline spúšťala výroba v novom automobilovom závode, kde som vypomáhal so spúšťaním a odlaďovaním linky v jednej výrobnej hale. Čoraz častejšie však začali prichádzať aj požiadavky na programátorské práce a ďalšie inžinierske služby, a preto bolo potrebné dať tomu aj nejakú formu. Chceli sme si privyrobiť, museli sme začať podnikať. No trvalo to nejakú dobu, kým som sa rozhodol ísť do toho naplno.


Ako došlo na partnerstvo so spoločníkom, absolventom Strojníckej fakulty UNIZA?

Ešte počas doktorandského štúdia sa ma kolega na katedre pýtal, či mám chvíľu čas pomôcť na vedľajšom pracovisku. Bol to Ústav konkurencieschop­nosti a inovácií, v tom čase špičkovo vybavené pracovisko, na ktorom malo veľa študentov možnosť realizovať svoje nápady. Prišiel som do Laboratória simulácie a automatizácie procesov vo výrobe, kde pracoval na svojej študijnej práci aj môj aktuálny partner, v tom čase ešte študent Strojníckej fakulty (SjF UNIZA). On bol zameraný na návrh technológií a ich zostrojenie a ja na ich oživenie a naprogramovanie. Popri nás tam pôsobilo veľa ďalších študentov z rôznych odborov. Spoluvytvárali sme naozaj unikátnu kreatívnu atmosféru.

Bolo fantastické, že na univerzite vznikol takýto interdisciplinárny priestor, na škole bol jeden z mála. Môj osobný názor je, teda aspoň v tom čase bol, že jednotlivé pracoviská by mali spolu viac spolupracovať.

„Práve prepojenie rôznych odborov a rozličných názorov dáva veciam unikátny nadhľad. Tieto, povedzme univerzitné inkubátory, sa môžu pretransformovať do samostatných úspešných firiem.“

Skupina ľudí spolu so mnou, ktorá pracovala na tomto ústave, sa neskôr pretransformovala na úspešnú žilinskú výskumno-vývojovú spoločnosť, ktorej príbeh určite poznáte, keďže sa nachádza blízko univerzity.


Môžeš opísať, čo je tvoj lokálny biznis, ako dlho si v ňom, aké sú naj úspechy?

V našej spoločnosti robíme vývoj OT (operačné technológie) systémov v podobe automatizovaných strojných zariadení, výrobných liniek, robotických buniek a informačných systémov pre priemysel. V priemysle sa orientujeme predovšetkým na segment automotive, no máme významných zákazníkov aj v iných segmentoch ako potravinárstvo, či odevný priemysel.

„Väčšina našich zákaziek smeruje na Slovensko, ale minulý mesiac sme posielali robotické pracovisko do Rumunska a minulý rok to bola linka do Mexika.“

V odvetví som už od roku 2005, kedy som ukončil inžinierske štúdium, ale naplno sa firme venujem posledné 4 roky.

Nevyhrali sme síce žiadnu cenu, takže definovať naj úspech nie je možné, ale vždy považujem za úspech, ak je s nami zákazník spokojný, nech to stojí, čo to stojí. A za obrovský úspech považujem aj to, že sa nám darí zamestnať špičkových kolegov, bez ktorých by to bolo ťažké ťahať, keďže sa špecializujeme predovšetkým na prácu s vysokou pridanou hodnotou. Celé naše podnikanie stojí predovšetkým na šikovných a vzdelaných ľuďoch, ktorí majú chuť a vôľu realizovať svoje nápady.

AI engineers CROWD, s.r.o. – špičkový tím...
AI engineers CROWD, s.r.o. – špičkový tím odborníkov vháňa do výroby a podnikania život

Ako sa ti darí v podnikaní? Čo všetko okrem tvojho vzdelania a talentu ti pomáha na ceste k úspechu?

Ako sa nám darí? Výborne, ako v podnikaní na malom trhu, ako na húsenkovej dráhe. Je to jazda. Ak sa investuje, tak všetci investujú naraz a práce je nad hlavu. A potom príde útlm a zákaziek je pomenej. Hlavne v tejto pandemickej situácií je to náročnejšie, lebo je pre nás otvorený iba domáci trh. Máme však nastavené procesy na vnútorné inovačné projekty, interný vývoj a vzdelávanie.

„ Na vysokej škole som si uvedomil, že študovať musím stále, či už niečo staré, čo mi v minulosti ušlo, alebo nové, v podobe najnovších technológií. To mi na našej ceste k úspechu skutočne pomáha . A okrem toho počúvanie a následné racionálne zvažovanie toho, čo mi kolegovia a moji blízki hovoria.“


Aké nové technológie, vzdelanie, workshopy, rozhovory s klientom, sledovanie trendov alebo konkrétne špecifík z praxe?

Minulý rok som absolvoval online vzdelávanie (digitálnu univerzitu) a získali sme pre firmu certifikát akreditovaného integrátora veľmi progresívnej automatizačnej platformy. Ide o otvorený informačný systém určený pre priemysel a jeho digitálnu transformáciu. Vytvára akúsi bránu na prepojenie OT a IT systémov a to nielen pre moderné technológie, ale aj zastaralé zariadenia s uzatvorenými protokolmi. Americká spoločnosť, ktorá túto platformu vyvíja, patrí medzi svetových lídrov v oblasti digitálnej transformácie a priemyselných IIoT riešení a Industry 4.0. Pravé k tomu chystáme kampaň, tak som tým kompletne pohltený.

Nové technológie sledujem predovšetkým z publikačných činností, z odborných magazínov moderných technológií, ale aj z výskumno-vývojových časopisov či zborníkov konferencií. Toto som sa naučil práve na doktorandskom štúdiu. V súčasnosti som však nadšený z technologických podcastov. Aktuálne dostupné podcasty naozaj odporúčam každému, kto sa zaoberá technikou. Je to veľmi ľahká cesta ako sa dostať k názorom profesionálov v danej oblasti. V minulosti by ste sa takýchto rozhovorov zúčastnili maximálne na zahraničných konferenciách. Veľmi prístupné sú aj online webináre. Mladí ľudia majú momentálne ohromné možnosti osobného i profesionál­neho rastu.


Zamestnávaš aj študentov vysokoškolákov? Môžu u teba vykonávať prax?

„Zamestnávame predovšetkým vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Veľa našich zamestnancov u nás najskôr brigádovalo počas štúdia, prípadne boli na študijnej praxi, a po skončení zostali zamestnaní na plný úväzok.“

Áno, veľká časť z nich sú absolventi Žilinskej univerzity v Žiline. Stále sa snažíme udržať so Žilinskou univerzitou v Žiline živý kontakt. Študentov berieme nielen ako brigádnikov na vedľajšie úlohy, ale podieľajú sa priamo na vývojových aktivitách, samozrejme pod dohľadom senior developerov.


Zaujíma mladých ľudí štúdium techniky?

Veľmi ma mrzí, keď sa dozviem, že na Slovensku o techniku nie je záujem. Niekedy mám však taký pocit, že to tak bolo stále a že to nie je nový jav. Naše decká sú málo motivované k objavovaniu nových vecí. Väčšinou sú vedení k poslušnosti a memorovaniu. A pritom ich stačí upútať povedzme aj technikou. Ako by im náš vzdelávací systém chcel za každú cenu natlačiť do hláv všetky poznatky sveta a pritom zabudol na ten najdôležitejší – škola hrou. To, že láska k učeniu nás posúva ďalej. A štúdium techniky je neustála škola hrou. A áno, ľudia si v tom, čo robia a čo majú radi, neveria. Ja mám v živote to šťastie, že som študoval a robím to, čo ma celý život bavilo a moja práca je aj moja záľuba.

„Mladí ľudia, ktorí chcú byť v živote šťastní, musia predovšetkým veriť sami v seba. Zistiť, čo ich skutočne zaujíma a ísť si za tým, vzdelávať sa, skúšať a nebáť sa ťažkých výziev. Mať ako prvé kritérium peniaze, sa nie vždy vypláca. Ale vždy sa vypláca, ak máte radi to, čo robíte. Ono je to z tej práce potom aj cítiť.“


Ing. Ján Rofár, PhD., si založil vlastnú spoločnosť AI engineers CROWD, s.r.o. spolu so svojim partnerom, talentovaným strojárom a kolegom z UNIZA, Ing. Petrom Macekom, PhD. Zamestnávajú viac než 20 ľudí a sú vyhľadávanými pre služby v oblasti priemyselnej automatizácie, programovania a konštruovania strojných zariadení. Medzi ich zákazníkov patria napr .: Volkswagen, Continental, Danfoss, Hyundai transys, Ecco a mnohí ďalší. Svoje vyspelé technické riešenia s použitím najmodernejších technológii a špičkových odborníkov uskutočňujú hlavne v segmente automotive, ale aj v potravinárstve či odevnom priemysle. Sú vyhľadávanými nielen domácimi a európskymi hráčmi na trhu, svoje služby úspešne realizovali aj v Mexiku.

Zakladatelia firmy AI-EC CROWD, s.r.o.,...
Zakladatelia firmy AI-EC CROWD, s.r.o., zamestnávajú hlavne vysokoškolsky vzdelaných ľudí.
0 debata debata