Olympijské kluby pomáhajú zdieľať radosť zo športu

23.06.2020 00:00
SOM, PR článok, nepoužívať
Autor:

Olympijský deň každý rok umožňuje celému svetu zdieľať radosť zo športu. Oficiálne sa oslavuje na počesť výročia založenia novovekého olympijského hnutia 23. júna. Slovenský olympijský a športový výbor každoročne pripravuje viaceré aktivity, ktoré pripomínajú Olympijský deň. Pri ich organizovaní zohrávajú veľkú úlohu olympijské kluby pôsobiace v regiónoch.

Aby sa olympijské ideály a hodnoty športu dostali k čo najširšej verejnosti a najmä, aby si ich osvojila mladá generácia, potrebujeme okrem silnej inšpirácie aj zanietených prostredníkov. O olympijskú výchovu sa v regiónoch starajú najmä olympijské kluby. Napriek nezanedbateľnej finančnej podpore zo strany SOŠV si ich činnosť stále zachováva štatút dobrovoľnosti. Členovia olympijských klubov ako dobrovoľníci vykonávajú rôzne činnosti a angažujú sa v rámci osláv Olympijského dňa i v ďalších aktivitách, ktoré organizujú počas roka. Úprimné úsilie týchto dobrovoľných šíriteľov olympijskej výchovy je potrebné si vážiť a rešpektovať. Od roku 2010 Slovenský olympijský a športový výbor, ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS, udeľuje Cenu Vincenta Lafka – Olympijský klub roka, ktorú získava olympijský klub vyvíjajúci v príslušnom roku najvýraznejšie aktivity pri propagácii olympizmu. Medzi ocenenými sa objavili OK Košice, OK Žilina, OK Prievidza, OK Liptova, OK Spišská Nová Ves, OK Vysoké Tatry, OK Alojza Szokolyiho Šahy, OK Michalovce či OK Turiec. Aj tento prehľad ocenených poukazuje na skutočnosť, že nadšenie a zanietenie klubom nechýba. Dnes je ich na Slovensku 24, združujú 1491 individuálnych a 158 kolektívnych členov. Popri bývalých olympionikoch sa kluby začali formovať aj z iniciatívy pedagógov na školách, pracovníkov centier voľného času či nadšencov z radov zamestnancov regionálnych či miestnych samospráv.

Autor: PR servis

Medzi najaktívnejšie patria dva olympijské kluby z východu republiky – z Košíc a Michaloviec. Pravidelne organizujú množstvo podujatí, nezaháľali ani v časoch, keď boli športoviská i školské zariadenie zatvorené. Ich cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa viac zaujímali o princípy olympizmu. Prostredníctvom týchto podujatí sa zároveň snažia zvyšovať povedomie o slávnych rodákov zo sveta športu. Usporadúvajú besedy na školách i rôzne vedomostné súťaže.

„Organizujeme aj podujatia ku Dňu Zeme, venujeme sa rôznym environmentálnym aktivitám, sme súčasťou organizovania Olympijského dňa, ktorý sa koná v júni. Aktivity máme počas celého mesiaca, snažíme sa spolupracovať aj s vedením mesta. Dobré vzťahy máme aj mimo nášho pôsobenia, skvele spolupracujeme napríklad so Strednou odbornou školou v Kráľovskom Chlmci,“ hovorí predseda OK Košice Miroslav Luberda.

Autor: PR servis

Olympijský klub Michalovce v budúcom roku oslávi desiate výročie a vo svojej činnosti nepoľavil ani v krušných časoch. Počas uplynulých týždňov jeho členovia pripravovali rôzne aktivity, ktoré prezentovali na sociálnych sieťach. „V januári sme fungovali ešte v normálnom režime a usporiadali sme volejbalový turnaj o pohár primátora. Počas februára nás navštívila Anastasia Kuzminová, ktorá má vynikajúci vzťah k deťom. Počas obdobia prísnych opatrení v súvislosti s novým koronavírusom sme sa dohodli, že skúsime spustiť kampaň v online prostredí. Začali sme realizovať videá – napríklad bilancia nášho klubu v roku 2019, robili sme kvízy o olympizme. Ku Dňu Zeme sme pripravili výzvu s názvom #trashtagmichalovce a vyzvali širokú verejnosť, aby sa zapojila do environmentálnej činnosti vo svojom blízkom okolí. Najaktívnejších sme ocenili. Nezabudli sme ani na Deň vody a Hodinu Zeme. Seriál s názvom „Pripravení na Tokio“ sme venovali olympijským symbolom a maskotom. Pre najmenších sme natočili rozprávku o olympizme – Viktorov Olympijský deň či materiál o Pavlovi Gajdošovi, ktorý sme zaslali aj jeho bratovi Antonovi, oslavujúcemu osemdesiatku. Naše materiály využili aj telocvikári. Realizovali sme tiež Olympijskú kvapku krvi v spolupráci s miestnou nemocnicou a Červeným krížom,“ popisuje aktivity OK Michalovce jeho predseda Jozef Uchaľ.

Autor: PR servis

Kalendár ročnej činnosti olympijského klubu zo srdca Zemplína je veľmi bohatý. Patria sem pravidelné regionálne podujatia ako Olympijský pedál, Olympic cup, Štafeta 42×1000 m, žiacka konferencia o športe, gymnastická súťaž „V stopách P. Gajdoša“, plavecká súťaž o pohár primátora, výstup na trojhraničný cíp – vrch Kremenec a množstvo iných. Súčasťou aktivít sú aj pravidelné cvičenia seniorov „Vykročte za zdravím“ a športová akadémia pre deti predškolského veku. „V rámci Olympijského dňa sa uskutočnil minulý víkend beh „Krosák pod hradom“ v obci Vinné. Olympijský deň sme pripravili aj pre seniorov v podobe „nordic walking-u” a páni nad 50 rokov si mohli zahrať tenis v rámci 10. ročníka „Olympic Cup-u”. Ako nóvum by sme chceli zrealizovať virtuálnu bežeckú výzvu pre širokú verejnosť. V týždni od 17. do 24. júna sa pokúsime zdolať čo najviac kilometrov,“ popísal program osláv Olympijského dňa v Michalovciach Jozef Uchaľ.

Autor: PR servis

Podobné akcie ako na Zemplíne pripravujú olympijské kluby aj v iných regiónoch. Podrobné informácie o kluboch sú na webe https://www.o­lympic.sk/olym­pijske-kluby. O Olympijskom dni sa viac dozviete aj na webe www.olympic.sk/od, už v utorok si môžete zacvičiť cvičenie pri príležitosti športového sviatku s Dankou Bartekovou. Ďalšie akcie pri príležitosti Olympijského dňa sa konajú aj vo viacerých mestách Slovenska. Desiatky detí už športovali počas posledného víkendu v Piešťanoch, odkiaľ sú aj všetky uverejnené fotografie, včera zasa v Banskej Bystrici. Dnes sa Behy Olympijského dňa uskutočnia v Martine v atletickom areáli na Východnej ulici (15.30), deti z bratislavských materských škôl dostanú možnosť si zabehnúť od 10.00 h na ZŠ Kalinčiakova. V stredu na rovnakom mieste oslávia od 10.00 h Olympijský deň detí z prvých až piatych ročníkov bratislavských základných škôl.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku