Duálne vzdelávanie – aj v čase korony už na strednej pracujete aj zarábate

13.05.2020 00:00
siov, pr článok, nepoužívať
Autor:

Aj keď sme sa ocitli v kríze, akú sme zatiaľ nepoznali, musíme sa s vírusom Covid-19 nielen naučiť žiť, ale aj pracovať a študovať. V týchto nie vždy istých časoch systém duálneho vzdelávania dáva možnosť, ako si zabezpečiť kvalitné vzdelanie a zároveň stabilný príjem už na strednej škole. Vďaka zamestnávateľom, ktorí vstupujú do vzdelávania už pri tvorbe študijných plánov, a s pomocou zaškolených majstrov odborného výcviku, ktorí sa starajú o žiakov počas praxe. Okrem štipendií dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie. Po skončení školy získajú certifikované osvedčenia a majú istotu budúceho zamestnania v prostredí, ktoré už oni dôverne poznajú a ktoré pozná ich.

Ako podotkol riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Andrej Hutta, “duálne vzdelávanie vychováva odborníkov a špecialistov, ktorých trh práce bude potrebovať nielen dnes, ale aj v budúcnosti a preto je tento typ vzdelávania najlepšou alternatívou v dnešných časoch”.

Nezanedbateľným prínosom vzťahu škola a zamestnávatelia je, že školy môžu modernizovať svoje učebné plány podľa požiadaviek praxe a žiaci sa učia v moderne zariadených dielňach a pracujú s novými technológiami.

Ako na to?

Na internetovej stránke www.mojdual.sk si záujemca nájde oblasť, ktorá ho zaujíma, a odbor, ktorý by chcel študovať. Potom si vyberie zamestnávateľa. Do 15. mája 2020 si podá prihlášku. Po prijatí si prevezme potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Už pred začiatkom štúdia zamestnávateľ so žiakom uzavrie učebnú zmluvu. Ak to žiak nestihne pred nástupom do školy, nič nie je stratené – dualistom sa môže stať ešte do konca prvého polroka prvého ročníka.

Autor: archív ŠIOV

Ak ste sa ešte nerozhodli

Keď máte stále pochybnosti, či sa rozhodujete správne, môžete navštíviť DualPointy, ktoré sú v každom krajskom meste a aj v Bratislave. Ich zoznam je tiež na stránke www.mojdual.sk. Okrem toho v Nitre začína pracovať Centrum orientácie alebo inak – Talent centrum, kde žiakov vedia otestovať a poradiť pri výbere štúdia a budúceho zamestnania. Talent centrá sa budú otvárať postupne vo všetkých krajských mestách.

Na koordinácii projektu sa podiela najmä Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi. Počas trvania projektu (od roku 2016) vstúpilo do Systému duálneho vzdelávania (SDV) 3 700 študentov. To znamená, že sa učili podľa nových štátnych vzdelávacích programov, ktoré boli pripravené pre SDV, a zároveň absolvovali prax u zamestnávateľov. V aktuálnom školskom roku 2019/20 nastúpilo do SDV ďalších 2 750 študentov. Aj s tými, ktorí prestúpili na SDV v januári 2020, bude v tomto školskom roku v duálnom vzdelávaní približne 6 800 študentov.

Autor: archív ŠIOV
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku