Oslava ľudskej kreativity a odvaha žiť lepšie

24.04.2020 00:00
Produkcia, PR článok, nepoužívať
Autor:

Zelená energia, nové lieky, digitalizácia, alternatívne pôdohospodárstvo, biokozmetika, recyklovateľné oblečenie, ekodomy, elektromobilita.

Svetová organizácia duševného vlastníctva (World Intelectual Property Organization – WIPO) stanovila 26. apríl Svetovým dňom duševného vlastníctva. Tento deň je oslavou ľudskej kreativity, inovácií, podnikateľskej a výskumníckej odvahy, podporuje výmenu skúseností a zvyšuje právne povedomie o duševnom vlastníctve.

Inovácie pre zelenú budúcnosť

Svetový deň duševnéno vlastníctva ma každý rok iné tématické zameranie. 20. ročník sa týka nielen odborníkov a autorít, ale nás všetkých. Ochrana planéty je komplexným úsilím a súčasťou sú nové technológie, výrobky a služby, kde sa aj my spotrebitelia môžeme svojimi rozhodnutiami podieľať na budúcnosti. Na území Slovenskej republiky inštucionálne chráni duševné vlastníctvo Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Patenty a obchodné tajomstvá

Zohrávajú kľúčovú úlohu pri nových ekologických technológiách a vynálezoch v boji proti klimatickým zmenám. Ochrana patentov pomáha spoločnostiam zabezpečiť obrovské investície potrebné na realizáciu rozsiahlych projektov v oblasti zelenej energie a na uvedenie nových ekologicky šetrných vynálezov na trh. Príkladom je Čína, ktorá investuje do solárnej a veternej energie, aby zlepšila kvalitu ovzdušia v provinciách. Prieskum Financial Times uvádza, že výroba elektrickej energie zo solárnych panelov v 11 provinciách je lacnejšia ako výroba z uhoľných elektrární.

V Dánsku bola v roku 2019 uvedená do prevádzky pobrežná veterná farma s výrobnou kapacitou 407 megawatov postačujúcou na pokrytie ročnej spotreby viac ako 400-tisíc dánskych domácností. Solárna elektráreň s rozlohou 1,4 milióna štvorcových metrov v Maroku znížila vďaka svojej produkcii emisie uhlíka v krajine o stovky tisíc ton.

Patenty podporujú aj inovácie v malom meradle, z ktorých väčšina sa usiluje o pomoc komunitám v rozvojových krajinách s nedostatkom vody a elektriny. Domácnosti v najodľahlejších regiónoch sveta využívajú technológie chránené patentmi, ktoré ponúkajú ekologické, cenovo dostupné a bezpečné zdroje osvetlenia. V týchto komunitách si našli uplatnenie nové technológie na zachytávanie vody z hmly alebo toalety bez vody.

Autor: PR servis

Keď dizajn teší aj chráni

Aj medzi dizajnérmi rastie povedomie o potrebe zohľadniť environmentálne vplyvy výrobku počas celého životného cyklu. Či už sú to spoločnosti vyrábajúce nábytok, oblečenie, doplnky alebo elektroniku, všetky využívajú právo na ochranu dizajnu trvalo udržateľných výrobkov a služieb šetrných k životnému prostrediu. Spoločnosť Adidas uviedla v roku 2019 na trh 100-percentne recyklovateľnú bežeckú obuv. Nezisková nadácia spoločnosti H&M udeľuje každoročne granty projektom, ktoré prichádzajú s riešeniami pre módny priemysel šetrnými k životnému prostrediu.

Potrebu zníženia uhlíkovej stopy a využívania odpadu ako priemyselného materiálu už uplatňujú aj architekti, stavbári a nábytkoví dizajnéri. Úspešným príkladom je stolička vyrobená z plsteného materiálu, pričom 70 percent materiálu vyrobili z recyklovateľných plastových fliaš.

Autorské práva

Chránia z hľadiska duševného vlastníctva softvérové programy vrátane tých, ktoré podporujú aplikácie založené na umelej inteligencii a technológiách strojového vzdelávania. Strojové vzdelávanie sa využíva napríklad na prispôsobovanie energetického výkonu solárnych systémov podľa klimatických podmienok a energetického využívania. Inteligentná technológia spoločnosti

Azuri HomeSmart dodáva solárne produkty a služby pre domácnosti mimo elektrickej siete v celej Afrike. Umelá inteligencia sa využíva na riadenie premávky, minimalizovanie plytvania potravinami, na optimalizáciu výrobných procesov, monitorovanie plodín a pôdy a na vytváranie prediktívnych systémov predvídania environmentálnych vplyvov počasia na úrodu.

Chráňte si všetko dobré, čo vymyslíte

Na území Slovenskej republiky inštucionálne chráni duševné vlastníctvo Úrad priemyselného vlastníctva SR. Patentovať sa môžu výrobky, zariadenia a technológie, chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselné produkčné mikroorganizmy, biotechnologické postupy a produkty. Najčastejšiu formu ochrany technických riešení na Slovensku predstavuje takzvaný malý patent – úžitkový vzor. Za ostatných päť rokov sa ročne na Úrade priemyselného vlastníctva SR podalo vyše dvesto prihlášok patentov a tristo úžitkových vzorov.

Najviac využívaným predmetom ochrany je zápis ochrannej známky. Podnikatelia si tak chránia svoje služby a tovary na trhu, pričom počet podaní býva ročne okolo tritisíc. Úrad priemyselného vlastníctva SR zapisuje a chráni dizajny, úžitkové vzory, označenie pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov. V roku 2019 bolo podaných 2 878 národných prihlášok ochranných známok, čo je medziročný rast o 5 percent, a zastavil sa klesajúci trend.

20. ročník konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku sa uskutoční 26. 5. 2020 ako virtuálne podujatie a predstaví inovátorov a trendy v domácich podmienkach.

Miroslav Jurkovič: Ako zmení cirkulárna ekonomika naše hodnoty a aké príležitosti prináša
Marián Smik, Slovenská batériová aliancia: Teraz alebo nikdy. Budujeme základy batériového ekosystému na Slovensku
Petra Presperínová, UPV SR: Zelené technológie
Matej Michlík, Nice Visions, s. r. o.: Solárne kachličky v uliciach miest: Fotovoltika môže byť aj pekná
Katarína Hutyrová, Nosene: Nový život nášho oblečenia alebo elegancia z druhej ruky ako biznis model
Artur Gevorkyan: Respirátory novej generácie počas pandémie
Helena Hybská, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity Zvolen: Neznáme využitie známych organizmov


Aby sa poskytovatelia technológií šetrných k životnému prostrediu mohli prepájať s osobami alebo organizáciami, vznikla v roku 2013 online platforma WIPO Green. Databáza obsahuje zoznam technológií od prototypu až po hotový výrobok a taktiež konkrétny zoznam potrieb definovaný spoločnosťami alebo neziskovými organizáciami, ktoré hľadajú technológie na riešenie konkrétnych problémov. V súčasnosti zahŕňa viac ako 3 500 technológií, definovaných potrieb a odborníkov, vyše 100 partnerov z malých a stredných podnikov, registruje 1 400 používateľov a viac ako 640 spojení potenciálnej spolupráce.

#svetovydendu­sevnehovlastnic­tva #inovacie #zalenabuducnost #patent

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku