Prečo sa usilovať o magisterský titul z psychológie?

17.07.2019 00:00
Unyp, PR článok, nepoužívať
Autor:

Vaše bakalárske štúdium psychológie ubehne rýchlo. Počas štvrtého ročníka vysokoškolského štúdia možno začnete premýšľať o tom, či sa pre magisterské štúdium psychológie rozhodnete hneď. Tak, ako je to i pri každom inom odbore, vyšší titul v psychológií vám uľahčí odborné napredovanie.

Štúdium psychológie existuje už viac ako storočie a oblasť psychológie sa rozrástla takmer do všetkých oblastí života. Kým niektoré disciplíny v rámci psychológie vyžadujú magisterský titul, niektoré iné ho nevyžadujú. Napríklad, študent môže hneď po absolvovaní bakalárskeho štúdia psychológie pracovať ako kariérny poradca, psychiatrický technik, rehabilitačný špecialista alebo pracovník starostlivosti o deti. Aby sa však mohol stať licencovaným sociálnym pracovníkom, poradcom pri liečbe závislostí alebo forenzným psychológom, musí mať magisterský titul. Ak porozumiete tomu, čo je dostupné pre váš titul, budete mať vyššiu šancu získať zamestnanie vo vašej špecializovanej oblasti.

Magisterské štúdium psychológie na University of New York in Prague je štúdium magisterského stupňa, ktoré vyžaduje dva roky štúdia po získaní bakalárskeho titulu a je založené na špecializovaných teoretických predmetoch. Tento program vedie k Európskemu magisterskému diplomu z psychológie a je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a športu Českej republiky (MŠMT).

Príležitosti práce na voľnej nohe

Pre tých, ktorí uprednostňujú pohyblivú pracovnú dobu a plánujú pracovať s množstvom klientov je dobré vedieť, že množstvo štátnych inštitúcií, firiem, menších podnikov a aj podnikov z oblasti zábavného priemyslu, často pracujú s psychologickými konzultantmi na voľnej nohe. Na väčšinu týchto pozícii je však potrebný magisterský diplom.

Podrobnejšie skúmanie

Magisterský diplom môže byť krok smerom k doktorátu, ak máte ambíciu dostať sa na najvyššiu priečku akademickej hierarchie a rozhodnete sa získať titul doktora psychológie alebo Ph.D. z psychológie. Mať doktorát z psychológie samozrejme prináša množstvo výhod samo o sebe a preto je možnosťou, ktorá naozaj stojí za zváženie. Na túto príležitosť je však najbližším krokom získanie magisterského titulu.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku