Vysoká hra o súdne trovy

Advokátska kancelária JUDr. Radomíra Bžána upozorňuje na skutočnosť, že politizácia prípadu a sporu, ktorého sa stala súčasťou v uplynulých týždňoch, priamo ohrozuje nároky zo strany spoločnosti MH Manažment na uplatnenie súdnych trov vo výške 12,7 milióna eur. Taktiež treba brať do úvahy, že súdne spory Slovenska so Slovenskými elektrárňami sa ani arbitrážou nekončia a všetky spochybňovania a zneisťovanie oslabujú pozíciu štátu v týchto sporoch.

17.10.2017 12:32
Zdroj: Thinkstock Foto:

Slovenská strana je víťazom arbitráže a ako víťaz má nárok na uplatnenie súdnych trov, ktoré bude platiť protistrana. Rozhodcovský súd o ich výške ešte nerozhodol, pričom jeho rozhodnutie bude plne autonómne. Môže sa však stať, že pri svojom rozhodovaní bude prihliadať na okolnosti prípadu a škandalizáciu, ktorá sa okolo neho rozbehla.

Považujeme za absurdné, že víťazstvo historicky najväčšej obchodnej arbitráže sa stalo porážkou slušnej komunikácie. Advokátska kancelária JUDr. Radomíra Bžána do dnešného dňa neprehrala žiadny súdny spor, v ktorom zastupovala tak MH Manažment, ako i FNM SR. Napriek tomu je terčom štvavej a diskreditačnej kampane.

Je tiež potrebné si uvedomiť, že víťazstvo v arbitráži významne zlepšilo postavenie Slovenskej republiky v súvisiacich a stále otvorených stámiliónových súdnych sporoch so Slovenskými elektrárňami.

Odmietame akékoľvek pochybnosti o platnosti zmluvy medzi advokátskou kanceláriou a spoločnosťou MH Manažment. Zmluva bola uzatvorená tak v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ako i v súlade so zákonom o slobodnom prístupe ku informáciám.

Zmluva medzi spoločnosťou a advokátskou kanceláriou bola uzatvorená v čase, kedy nebolo možné predvídať, že sa právna kancelária stane aktívnou súčasťou arbitráže a percentuálna výška odmeny v tejto zmluve bola stanovená v súlade so zákonom.

Advokátska kancelária vždy bola a je korektným partnerom pre všetkých svojich klientov. Dôkazom toho je tiež fakt, že v uplynulých dňoch proaktívne pristúpila k uzatvoreniu dohody o konečnej výške odmeny, v hodnote 2,5%.

Rovnako, ako Advokátska kancelária hájila práva Slovenskej republiky v uvedenom spore, tak je v tejto chvíli pripravená chrániť nielen svoje dobré meno, ale aj odbornú prácu medzinárodného expertného tímu, ktorý uplynulé roky bojoval za práva Slovenska v spore so Slovenskými elektrárňami.

chyba