Aj na Slovensku sú kvalitné univerzity s medzinárodným renomé

17.10.2017 08:00
budova

Trojstupňové štúdium, 5 fakúlt a vyše 40 akreditovaných študijných programov. To všetko, a ešte oveľa viac, ponúka študentom Paneurópska vysoká škola (PEVŠ).

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) od svojho vzniku v roku 2004 vychovala vyše 12 000 študentov a to na fakulte práva, psychológie, masmédií, ekonómie a podnikania, informatiky. Vďaka širokej ponuke predmetov, špičkovému vybaveniu a výberu tých najkvalitnejších pedagógov a odborníkov z praxe, sa na PEVŠ darí vychovávať absolventov, ktorí sú prakticky pripravení na vykonávanie svojich budúcich povolaní. Na základe individuálneho študijného plánu a spoluprác s renomovanými partnermi sa študenti môžu uplatňovať v práci už počas štúdia. Dôkazom je takmer 100% zamestnanosť absolventov do roka od ukončenia štúdia. Škola je oprávnená uskutočňovať rigorózne, habilitačné a vymenúvacie konanie profesorov.
Novinkou je otvorenie nového študijného programu Medzinárodné vzťahy a diplomacia. Program je koncipovaný tak, aby si študenti ešte počas štúdia osvojili aj relevantné praktické vedomosti a zručnosti. Na výučbe sa budú podieľať odborníci priamo z veľvyslanectiev, ministerstiev či medzinárodných inštitúcií. Prvú prednášku predniesol profesor Heinz Fischer, bývalý prezident Rakúska.

+2

Fakulta práva PEVŠ od akademického roka 2017/2018 ponúka možnosť študovať právo online. Nový modul online podpory je postavený na sledovaní prednášok online z pohodlia domova či práce, zefektívni štúdium a ušetrí študentom čas. K dispozícii budú študentom aj všetky online zdroje PEVŠ. Taktiež konzultácie akademických a študijných otázok je možné vykonávať prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov.

Okrem akademického vzdelávania, poskytuje PEVŠ aj štúdium profesijné alebo doplnkové. Ak máte záujem prehĺbiť si svoje vedomosti a získať zahraničný titul, program LL.M. (Master of Laws) alebo MBA (Master of Business) vás posunie vpred v kariérnom rebríčku a rozšíri vašu sieť kontaktov. Zaujímavou možnosťou na zdokonalenie sú aj odborné certifikované kurzy z rozličných oblastí. Vyučujú ich kvalifikovaní odborníci priamo z fakúlt a výsledkom sú patričné znalosti a tiež certifikát.

Viac informácii nájdete na www.paneurouni.com

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk