Nadácia Cvernovka plánuje oživiť ďalšiu budovu na Račianskej ulici

Nadácia Cvernovka sa opäť uchádza o podporu poslancov BSK. Jej zámerom je rekonštrukcia a oživenie budovy internátu na Račianskej 80 v Bratislave, kde plánuje vytvoriť Centrum metropolitných inovácií.

22.06.2017 07:43
cvernovka inzercia

Bývalý internát je súčasťou areálu zaniknutej chemickej priemyslovky, v ktorej pod záštitou Nadácie Cvernovka nedávno vzniklo Kreatívne a kultúrne centrum. Zatiaľ čo škola pomohla udržať kreatívnu komunitu z Cvernovky pod jednou strechou, výsledkom rekonštrukcie internátu bude rozšírenie verejných funkcií tak, aby slúžili ľuďom z mesta a regiónu.

Projekt chce prepojiť viaceré funkčné modely z oblastí kreatívneho priemyslu, vzdelávania,ob­čianskej spoločnosti a sociálnych inovácií. Výsledkom majú byť nové formy bývania, práce a doplnkových verejných funkcií. Dostupné bývanie s komunitnými prvkami bude určené rôznym sociálnym skupinám, predovšetkým učiteľom, vedcom a taktiež študentom a absolventom umeleckých škôl.

“Z príchodu “Cvernovkárov” do našej mestskej štvrte sa tešíme a plánujeme s nimi aktívne spolupracovať. V ich pláne priniesť do internátu rôzne verejné funkcie ich určite podporíme.”
Stanislav Winkler - OZ Biely Kríž, Zástupca starostu MČ Bratislava - Nové Mesto

Angažovaným a talentovaným ľuďom má slúžiť najmä coworkingový priestor s možnosťou poradenstva od neziskových organizácií a profesionálov z kreatívneho priemyslu. V tomto priestore zároveň vzniknú rezidenčné ateliéry, vďaka ktorým môžu lokálne komunity spolupracovať s odborníkmi z celého sveta. Podobné priestory sú bežne prevádzkované v iných európskych metropolách, v Bratislave však chýbajú. Doplnkové verejné funkcie vytvoria možnosti pre oddychové, športové a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež a ich zmyslom bude aj prepájanie so staršou generáciou v rámci spoločného programu. Na tento účel bude slúžiť denný stacionár, k dispozícii však bude aj telocvičňa, zdieľaná kuchyňa, recyklačná opravovňa, ihrisko, skate park a mestské eko centrum. Nadácia Cvernovka na projekte internátu spolupracovala s viacerými odborníkmi z oblasti vzdelávania, tretieho sektora a bývania, pričom spoločným cieľom bolo využitie synergií s existujúcim Kreatívnym centrom a podpora spoločensky prospešných projektov s regionálnym významom. Z tohto dôvodu nesie projekt názov Centrum metropolitných inovácií.

cvernovka inzercia

Posledná súčasť, expozitúra Kreatívneho centra , je projektom kraja a jej realizácia závisí od dohody s Ministerstvom kultúry. Zámerom je podporiť segment vizuálneho umenia formou vytvorenia kolaboratívneho priestoru a multifunkčnej sály.

Hlasovanie poslancov Bratislavského samosprávneho kraja o zámere využitia internátu sa uskutoční 23.6.2017 na zastupiteľstve BSK. V prípade jeho schválenia sa Nadácia Cvernovka zaväzuje investovať do budovy internátu a areálu sumu vo výške minimálne 1.6 milióna eur v priebehu 10 rokov. Vďaka vedeniu, odborným zamestnancom a poslancom BSK vzniklo svojim obsahom a rozsahom jedinečné Kreatívne a kultúrne centrum v budove školy.

„Sme presvedčení, že projekt získa podporu poslancov zastupiteľstva BSK a jeho schválením umožnia zachovanie celistvosti areálu a rozšírenie funkcií pre verejnosť. Vznikne tak ďalšie miesto v regióne, kde sa oplatí ísť“ , hovorí správca nadácie, ** Braňo Čavoj**

“Internát a najmä zelený park, ktorý ho obklopuje, poskytuje ideálnu možnosť pre vzdelávanie mladých ľudí v oblasti životného prostredia. Takéto mestské eko centrum zatiaľ v bratislavskom regióne chýba.”
Juraj Hipš
OZ Živica – Komenského inštitút, Sokratov inštitút

“ Keď som prvýkrát videl v máji školu plnú ateliérov a ľudí, napísal som, že je to kultúrna udalosť desaťročia ak nie storočia u nás. Vďaka komunitnej energii, s akou to vzniká – ale najmä vďaka premyslenému, inovatívnemu a súčasne veľmi čitateľnému modelu fungovania. Ak sa k tomu pridajú ďalšie spolupráce, mimovládky, bývanie a služby, bude tento projekt nielen kultúrnym ale aj spoločenským posunom – takto si predstavujem budúcnosť. ”
Marek Adamov
Truc sphérique, o.z. (Stanica Žilina-Záriečie, Nová Synagóga)

“Bratislava potrebuje čo najviac autentických priestorov pre ľudí. Areál chemickej
priemyslovky na Račianskej má ako celok veľký potenciál, aby sa stal obľúbeným miestom a dokázal oživiť celú štvrť. Nadácia Cvernovka už dokázala, že vie tento priestor zaplniť ľuďmi.”

Gábor Bindics
Aliancia Stará tržnica o. z.

Podporiť zámer na internát je možné svojím podpisom na tejto stránke.

Hlasovanie poslancov BSK môžu podporovatelia Cvernovky sledovať priamo zo zastupiteľstva v udalosti na sociálnej sieti Facebook.

Nadácia Cvernovka vznikla v roku 2015 za účelom zastrešenia kreatívnej komunity z Cvernovky na Páričkovej ulici. Jej hlavnou náplňou je podpora jednotlivcov a profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu, podpora iniciatív sledujúcich rozvoj občianskej spoločnosti a zvyšujúcich kvalitu života v meste. V roku 2016 získala nadácia od Bratislavského samosprávneho kraja do dlhodobého nájmu areál bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej ulici v Bratislave, kde vytvorila Kreatívne a kultúrne centrum s vyše 40 kreatívnymi ateliérmi. Do budovy v priebehu 10 mesiacov preinvestovala viac ako 950 tis.eur.

chyba