Viete aké hrozby so sebou prináša zmena klímy?

Extrémne otepľovanie a vysušovanie krajiny je čoraz aktuálnejšia téma. Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sa vo svojej výskumnej činnosti venuje sledovaniu dopadov zmeny klímy na prírodu, ale najmä na životné prostredie nás ľudí.

24.08.2015 10:25

V posledných rokoch prenikajú na naše územie celkom nové druhy škodlivých inváznych organizmov z exotických oblastí, ktoré prenášajú rozmanité ochorenia na človeka, zvieratá v jeho okolí a poškodzujú dôležité poľnohospodárske plodiny. Vytláčajú pôvodné druhy, ktoré sa im nedokážu ubrániť, ohrozujú zdravie človeka, narúšajú poľnohospodársku výrobu. No proste úplné sci-fi!

„Niektoré druhy úrodožravých koníkov dokážu naozaj bleskurýchle sformovať invázny roj tvorený až 50 miliardami jedincov na ploche 100 × 100 km, ktoré za jeden deň skonzumujú toľko plodín ako všetci obyvatelia Londýna, Paríža, New Yorku a Los Angeles dohromady,“ prezrádza slovenský vedec, ktorého úlohou je ich pohotovo identifikovať, sledovať a hľadať účinné prostriedky na ochranu kultúrnych rastlín, ale rovnako aj zdravia človeka. Za pomoci počítačov a ich umelej inteligencie hľadá moderné metódy, ktoré nám pomôžu odhaliť zavlečené nebezpečné druhy v našom okolí.

Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., z...
Peter Fedor inzercia CVTI Prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Hlasuj aj ty za najcoolerskejšieho vynálezcu v hre a svojimi hlasmi rozhodni o tom, ktorí vedci sa stanú historicky prvými členmi KLUBU AKČNÝCH HRDINOV. Hlasovanie je bezplatné a neobmedzené, trvá do 20. 10. 2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Za tvoju pomoc môžeš získať COOL CENY! Viac informácií nájdeš na www.dikymoc.sk v sekcii TECHNOLÓGIE.

Anketu s názvom „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“ ti prináša edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
CVTI podval inzercia
chyba