Rozšírte medzinárodnú spoluprácu a posilnite pôsobnosť v nových oblastiach

Prispôsobiť sa rýchlo meniacemu prostrediu a flexibilne reagovať na nové výzvy, je pre všetky organizácie na trhu v dnešnej globalizovanej spoločnosti veľmi dôležité. Spôsobov, ako to dosiahnuť existuje viacero. Založenie organizačnej zložky na Slovensku alebo v zahraničí je však pomerne jednoduchá a overená cesta.

13.07.2023 13:59
seo, pr nepouzivat Foto: ,

Ak je preto vaším podnikateľským snom alebo cieľom expanzia na zahraničné trhy a rozšírenie firmy, poďte spoločne s nami zistiť, o čom proces založenia organizačnej zložky je a aké výhody i prípadné obmedzenia daný krok so sebou prináša.

Proces založenia organizačnej zložky vám to uľahčí

Založenie novej Organizačnej zložky je správny krok, ktorý si však vyžaduje dôkladnú prípravu a plánovanie zložené z viacerých bodov. Prvým dôležitým je identifikovať vhodnú lokalitu, ktorá zodpovedá cieľom a potrebám organizácie. Následne je nutné oboznámiť sa s miestnymi právnymi a regulačnými požiadavkami a zabezpečiť potrebné povolenia a licencie. Taktiež je nevyhnutné zvážiť finančnú stránku založenia organizačnej zložky, vrátane rozpočtu a financovania.

Neoplatí sa tiež vynechávať proces získavania potrebných zdrojov, či už ide o personál, čistý kancelársky papier, moderné technológie alebo iné dôležité vybavenie. O nič menej dôležité nie je ani vytvorenie komunikačného plánu, vďaka ktorému dokáže organizačná zložka (forma pobočky) bez problémov komunikovať so svojimi partnermi, zamestnancami a zákazníkmi.

Foto: SHUTTERSTOCK, cybrain
seo, pr nepouzivat

Získate prístup k novým trhom a miestnemu know-how

Ak sa rozhodnete využiť výhodné založenie organizačnej zložky, prinesie vám to viaceré výhody. Jednou z tých prvých je prístup k novým trhom a rozšírená zákaznícka základňa. Prínosom môže byť aj miestne know-how a informácie o podmienkach a preferenciách daného regiónu, čo umožňuje firme prispôsobiť svoje produkty a služby miestnym potrebám. Asi jednou z najväčších výhod založenia organizačnej zložky je uľahčenie medzinárodnej spolupráce a komunikácie s miestnymi partnermi a inštitúciami, kde sa už môže objaviť menší problém.

Prekážky a riziká, ktoré treba brať do úvahy

Nakoľko je pre fungovanie organizačnej zložky u nás aj v zahraničí dôležitá komunikácia s mnohými obchodnými partnermi z celého sveta, jazyková a kultúrna bariéra môže predstavovať problém. V tomto ohľade môže byť preto jazykový pobyt v anglicky hovoriacom prostredí na zvládnutie jazykových výziev cenným nástrojom.

Zamestnanci aj zakladatelia organizačnej zložky, ktorí majú možnosť absolvovať špeciálne jazykové pobyty Anglicko, môžu zdokonaliť svoje jazykové schopnosti, zlepšiť komunikáciu s miestnymi zamestnancami a vytvoriť si silnejšie obchodné vzťahy.

Jazykový pobyt vám umožní o miestnej kultúre a pracovnom prostredí získať aj skúsenosti z prvého zdroja. V kontakte s miestnymi obyvateľmi sa môžete dozvedieť o miestnych zvyklostiach, tradíciách a podnikateľských praktikách, čo môže viesť k lepšiemu porozumeniu a vyhýbaniu sa možným kultúrnym konfliktom. Môžete tiež rozvíjať medzi kultúrnu komunikáciu a kompetencie, čo je pre fungovanie medzinárodného obchodu mimoriadne dôležité.

Ak preto uvažujete o expandovaní na zahraničné trhy, ktoré by malo mať úspech, založenie organizačnej zložky a absolvovanie jazykového pobytu je veľmi dobré riešenie.

chyba