Chcete bezpečne podnikať? Vieme, na čo sa zamerať

Ako sa v turbulentnom svete postarať o firemné pohľadávky? Prečítajte si, čo radia odborníci.

12.07.2023 00:00
Credendo, pr nepouzivat

Dnešný turbulentný svet čelí mnohým problémom. V kontexte vysokého napätia medzi USA a Čínou rastie globálna ekonomika pomalšie a prevláda vysoká miera neistoty. Historicky vysoké ceny komodít celosvetovo zdvihli infláciu, banky prudko a rýchlo zvýšili úrokové sadzby a prístup k úverom je preto stále ťažší a drahší. „To môže spôsobovať problémy firmám ale aj celým krajinám. Je preto dôležité sledovať obchodné aj politické riziká,“ hovorí Marek Gašparík, riaditeľ slovenskej pobočky úverovej poisťovne Credendo. „My pracujeme s rizikom doslova každý deň a máme prehľad nielen o globálnej ekonomickej situácii a miere jednotlivých rizík v rôznych krajinách, ale aj o situácii jednotlivých firiem,“ dodáva Marek Gašparík.

Ako zmierniť riziká

„V niektorých krajinách, už pozorujeme nárast oneskorených platieb do zahraničia, a to môže byť problém hlavne pre exportérov,“ upozorňuje Marek Gašparík. V situácii, keď vám odberateľ nezaplatí, sa ľahko môže stať, že prídete o tovar aj o peniaze, ktoré budete zložito a niekedy aj neúspešne vymáhať. Práve toto riziko kryje poistenie pohľadávok, ktoré je jednou z najefektívnejších ciest, ako zmierniť podnikateľské riziká. Princíp poistenia pohľadávok je jednoduchý. Ak odberateľ nezaplatí, vznikne škoda vo výške všetkých neuhradených pohľadávok voči tomuto odberateľovi. V prípade poistnej udalosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie, a tým často zabráni škode, ktorá by mohla byť pre firmu aj likvidačná.

„Jedná sa o komplexné riešenie, ktorého výhody ďaleko presahujú hranice poistenia tak, ako sme naň zvyknutí v bežnom slova zmysle,“ hovorí Marek Gašparík. Vďaka poisteniu pohľadávok získavate nielen istotu, že neprídete o peniaze, keď odberateľ nezaplatí, ale navyše budete mať perfektný prehľad o rizikovosti vášho odberateľského portfólia. „Neustále analyzujeme vývoj ekonomickej situácie zákazníkov našich klientov a spoločne preto môžeme včas reagovať na negatívne signály a v mnohých prípadoch tak aj predchádzať problémom. Vždy posudzujeme jednotlivých odberateľov z hľadiska schopnosti splácať záväzky a poznáme ich platobnú históriu,“ vysvetľuje Marek Gašparík. Poistenie pohľadávok vám tiež môže pomôcť získať potrebné financovanie od banky, chráni cashflow a pomáha dosiahnuť vyšší zisk vďaka zníženiu nákladov na nedobytné pohľadávky.

Na čo si dať pozor

„Pri výbere poistenia sa nezabudnite ubezpečiť, že vybraný produkt zahŕňa poistenie nielen komerčných, ale aj politických rizík. V poisťovni Credendo je krytie politických rizík neoddeliteľnou súčasťou poistenia pohľadávok,“ upozorňuje Marek Gašparík a zdôrazňuje: „Skutočne dobrá úverová poisťovňa vždy prispôsobí svoje služby vašim obchodným aktivitám a bude s vami úzko spolupracovať vo všetkých fázach obchodného procesu.“

Miera neistoty zostáva v globálnom kontexte vysoká

Zdrojom neistoty je nielen geopolitická situácia, ale aj globálne zhoršovanie finančných podmienok, ktoré súvisia s infláciou a následným prudkým zvýšením úrokových sadzieb. K tomu došlo po dlhom období uvoľnenej menovej politiky, keď v mnohých krajinách významne narástol objem pôžičiek. Niektoré veľké ekonomiky sa preto momentálne stretávajú s veľkým deficitom bežného účtu, odlivom kapitálu alebo sú menej schopné prilákať zahraničné financovanie za rozumnú cenu. „Prostredníctvom ratingu krátkodobého politického rizika Credendo hodnotí likviditu jednotlivých krajín. Na komplexné informácie o politických aj obchodných rizikách sa môžete pozrieť v interaktívnej mape na našom webe,“ hovorí Marek Gašparík.

chyba