Lacný dovoz z Ázie môže byť pekne drahá skúsenosť. Máme pre vás tipy ako pri dovoze neprerobiť

Vojna na Ukrajine, enormný nárast cien energií či pokles eura voči doláru, to sú v súčasnosti najzásadnejšie témy ovplyvňujúce obchodovanie a dovoz tovaru z Číny. Práve vojna na Ukrajine zvýšila dopyt po produktoch, ktoré sa stali nedostatkovými.

02.11.2022 00:00
shutterstock Foto:

„V preprave a obchodovaní s Čínou sa očakávalo výrazné navyšovanie cien aj po skúsenosti s koronou. Nachystali sme sa, že treba rýchlo objednávať, či už kvôli zdražovaniu paliva, tak aj pre obmedzenie kapacity vo vlakovej preprave, ktorej dve kľúčové trasy vedú cez Bielorusko, nepriameho účastníka vojnového konfliktu. No situácia sa vyvinula inak. Rusko dostalo embargo na dovoz zo západných krajín a teda preto veľa lodí s tovarom určeným pre ruský trh ostalo voľných. Prepravcovia ich potrebovali zaplniť a ich ponuka presiahla dopyt trhu. Ceny začali klesať a za posledný mesiac došlo k ich výraznému prepadu. Preprava je teda teraz veľmi výhodná, hovorí Michal Malík, riaditeľ spoločnosti INVELT, ktorá sa zaoberá obchodovaním s čínskymi dodávateľmi a poskytuje aj prepravné služby z Číny pre slovenskú podnikateľskú klientelu.

Michal Malík, riaditeľ spoločnosti INVELT
Michal Malík, pr, nepouzivat Michal Malík, riaditeľ spoločnosti INVELT

„Vojnu však pocítili naši spotrebitelia hlavne na obrovskom oslabení eura voči doláru. EU nasadila najväčšie embargá na Rusko, čo sa prejavilo na ekonomike, výrazne zdražela ropa a plyn. Keďže Ameriky sa tento konflikt dotkol len okrajovo, dolár posilnil a euro sa prvýkrát dostalo na výrazne nižšiu úroveň. Za následok to malo zdraženie čínskeho tovaru zhruba o 25 %. Pre celosvetový obchod je ale oveľa väčšie riziko útoku Číny na Taiwan a prípadné dôsledky možného embarga na vývoz tovaru z tejto veľmoci, ktoré by boli pre globálnu ekonomiku nepredstaviteľné.“

Rozdiely medzi prepravcami

Firmy, ktoré už skúsenosti s obchodovaním s Čínou majú, využívajú na dopravu tovaru štandardné prepravné spoločnosti. Tie sa obvykle snažia presadiť svoje záujmy a naplniť prepravnú kapacitu bez ohľadu na situáciu klienta a možné meškanie. Špedičné spoločnosti majú totiž „zazmluvnené“ prepravné kapacity s majiteľmi lodí, ktoré musia dodržať kvôli dohodnutým výhodnejším cenám, bez ohľadu na situáciu a potreby klienta. Je ale dôležité, aby sa objednávateľ vedel rozhodnúť, či počká s prepravou pár dní, alebo naopak, objednávku vystaví v predstihu. Dôvody môžu byť rôzne, od štátneho sviatku, cez štrajk v prístave, po protipandemické opatrenia či nepriazeň počasia. My informuje klientov o prípadných komplikáciách a zdržaniach na cestách, alebo im poradíme iný termín, kedy bude preprava lacnejšia. Keďže my nemáme so špedičnými spoločnosťami dohodnuté kapacity prepravy, nezaväzuje nás preferovať žiadnu z nich. Hľadáme tú najlepšiu možnosť dopravy, či už lodnú, leteckú, železničnú alebo ich kombináciu tak, aby bol tovar doma čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Kde a ako ušetriť?

Súčasťou importu tovaru je colné konanie. Clo sa platí obvykle v krajine dodania tovaru, teda v našom prípade na Slovensku. Tovar sa dá ale precliť aj mimo SR, a to fiškálne. Robí sa v krajine, kde sa tovar prekladá z lode na ďalší tranzit – buď v Nemecku alebo v Slovinsku. Uhradí sa len clo, DPH sa zaplatí až neskôr, pri predaji tovaru. Tento spôsob platenia dane sa oplatí firmám, ktoré berú tovar na sklad alebo opakovane berú ten istý tovar a potrebujú zefektívniť cash flow. Vratku DPH od štátu firma dostane štandardne najskôr za 3 mesiace. Pri fiškálnom preclení si hodnotu DPH ušetrí na vstupe a jeho hodnotu vie investovať zatiaľ inde. DPH zaplatí teda až pri výstupe. Byrokratické úkony spojené s fiškálnym preclením mnohých klientov odradia alebo o tejto možnosti ani nevedia. Pre nás je to však štandardná služba a všetko vybavíme za klienta.

Foto: iStock
kontajner, pr

Nemusíte platiť za tovar vopred

Väčšina firiem obchoduje tak, že objednávateľ zaplatí vopred, čo je zväčša 30 % ceny a keď je tovar vyrobený, doplatí zvyšok. Čínsky dodávateľ chce mať všetko zaplatené vopred pred výrobou alebo pred odoslaním tovaru. Je to zase pochopiteľné, lebo obchod môže byť neistý. Obidve strany trvajú na lepších podmienkach, chránia svoje záujmy a bezpečnosť, preto sa veľa obchodov nakoniec neuskutoční. Takmer 99 % slovenských alebo európskych firiem však nevie, že v Číne existujú tzv. import-export banky, ktoré sú v čiastočnom vlastníctve štátu a podporujú svojich podnikateľov. Fungujú oveľa sofistikovanejšie ako u nás. My vstupujeme do celého procesu ako konzultant, ktorý sa snaží, aby sa obchod zrealizoval s tými najlepšími možnými podmienkami. Sprostredkujeme financovanie prostredníctvom exportnej banky, ktorá sa za objednávateľa zaručí, uhradí objednávku so splatnosťou od 30 až po 120 dní. Týmto spôsobom dokáže „našinec“ nielen dostať tovar bez zaplatenia, ale dokonca ho aj predať predtým ako musí uhradiť faktúru dodávateľovi. Je tu teda veľký priestor na zefektívnenie cash flow a tým pádom si dokáže objednať a predať oveľa viac tovaru ako pri platbách vopred.

Platby do zahraničia cez banku sú nevýhodné

Pri dlhodobých a pravidelných platbách za tovar v cudzej mene, ktoré sa realizujú prostredníctvom štandardnej banky, strácate. Menej výhodný kurz a bankové poplatky sú zbytočné náklady navyše. Oproti tomu forexové platby ponúkajú výhodnejší kurz a výraznejšie úspory pri zahraničných platbách dokonca s možnosťou hedžovania, teda dohody na cene meny na dlhšie obdobie vopred.

Nešetrite na nesprávnych miestach

Firmy, ktoré sa rozhodnú obchodovať s Čínou, chcú častokrát ušetriť každé euro. Jednou z podceňovaných položiek je overenie dodávateľa. Zo skúsenosti vieme, že je to nevyhnutný úkon najmä pri rizikových tovaroch. Veľa firiem sa živelne vrhne do podnikania s vidinou rýchleho zisku. Ide najmä o obchod s elektronikou, technológiami či nerastnými surovinami. Kvôli konfliktu na Ukrajine stúpol dopyt v oblasti metalurgie a niektoré spoločnosti sa rozhodli dovážať z Číny lacnú oceľ bez naštudovania antidampingovej politiky. Tieto opatrenia na ochranu európskych trhov znamenajú zvýšené clo na určité typy komodít. Stalo sa tiež, že firma vopred zaplatila za tovar dodávateľovi, ktorý bol však fiktívny. Alebo po zaplatení zálohy začal dodávateľ zvyšovať ceny a klienti nakoniec zaplatili oveľa viac ako zamýšľali aj kvôli antidampingovému clu vo výške 39 % z hodnoty tovaru. Medzi ďalšie nemilé prekvapenia pre začínajúce firmy je postup colného úradu pri špecifickom tovare. Produkty, ktoré podliehajú laboratórnym skúškam, sú pozdržané a do obehu sa dostanú až s veľkým oneskorením.

Taktiež sa dá vyhnúť problémom s nekvalitným, poškodeným tovarom či dodaním nesprávneho počtu. Kontrola tovaru pred nalodením môže obchodníkom ušetriť nemalé peniaze.

Foto: iStock
naklasna lod, pr

Aby ste naozaj efektívne doviezli tovar, potrebujete:

  • Overeného dodávateľa. Obchod musí prebehnúť hladko a tovar, ktorý si objednáte a doveziete, musí spĺňať nielen vaše predstavy, ale aj legislatívne požiadavky EU a Slovenska, lebo tie sú pre určitý druh tovaru prísnejšie.
  • Vedieť, že nemusíte platiť za tovar vopred, ale je možné dohodnúť splatnosť až 120 dní. Platíte prostredníctvom exportno-importnej banky, s najvýhodnejším devízovým kurzom a bez zbytočných poplatkov.
  • Fiškálne preclenie. Teda nemusíte zaplatiť DPH hneď pri dovoze, ale až pri odovzdaní tovaru spotrebiteľovi. Ušetríte zdroje, ktoré môžete počas 3 mesiacov využiť inak, ako čakaním na vratku DPH od štátu.
  • Skontrolovať svoj tovar, či je dodaný v požadovanej kvalite aj kvantite.

„Obchodovanie s Čínou nevyžaduje obrovskú vstupnú investíciu. Ak prefinancujete nákup s dlhšou splatnosťou prostredníctvom import-export banky a tovar predáte ešte pred dátumom úhrady pôžičky banke a záväzkov voči štátu, do nákupu nemusíte investovať vlastné zdroje. Zisk vytvoríte pred splatením pohľadávky banke a úhradou colných poplatkov. Každý obchod je však špecifický a preto je dôležité využiť pomoc partnera, ktorý je v tejto problematike dobre zorientovaný. Dokáže ušetriť nielen vaše financie, ale predovšetkým predísť zbytočným problémom spojených s dovozom tovaru.“ dodáva Michal Malík.

www.zciny.sk

chyba