Ročné vyúčtovanie: Najčastejšie príčiny vysokej spotreby vody

Priemerná ročná spotreba vody na jedného člena domácnosti je približne 35 m3. Je vaša spotreba oveľa vyššia? Dôvodom nemusia byť len vaše návyky. S diaľkovým meraním získate lepší prehľad o vašej spotrebe a dokážete včas odhaliť príčiny zbytočného plytvania s cennými zdrojmi a vzniku vysokých nákladov v ročnom vyúčtovaní.

09.06.2022 00:00
ista, pr, nepouzivat

Ročné vyúčtovanie spotreby tepla a vody je často jediným momentom v roku, kedy sa užívatelia bytov zamyslia nad svojím hospodárením s energiami. Dôvodov, prečo môže dôjsť k navyšovaniu spotreby vody, môže byť hneď niekoľko. Ing. Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti ista Slovakia, ktorá sa špecializuje na meranie a rozpočítanie tepla a vody pre viac ako 200 000 domácností, uvádza:

„Dvadsať percent z celkových nákladov domu na ohrev teplej vody sa rozpočíta medzi všetky byty a nebytové priestory v objekte. Tzv. základná zložka je daná legislatívou a vzťahuje sa na všetky byty a nebytové priestory v budove. Pokiaľ dôjde k navýšeniu celkovej spotreby bytového domu, znamená to aj navýšenie základnej zložky pre každý byt. Preto by priebežný monitoring spotreby mal byť prioritou správcov a majiteľov budov, aby sa príčiny jej navyšovania včas identifikovali a odstránili.“

Najčastejšie príčiny vysokej spotreby vody:

 1. Nepozorovaný únik vody v potrubných rozvodoch.
 2. Dlhodobé úniky vody, napr. cez vodovodné batérie alebo pretekajúcu toaletu v bytoch.
 3. Pretláčanie studenej vody do teplovodného potrubia, tzv. spätný prietok, tiež môže zapríčiniť vyššiu spotrebu teplej vody. Príčinou môžu byť nekvalitné batérie.
 4. Chýbajúci koncoročný údaj o spotrebe, kedy sa určí nevýhodná náhradná spotreba daná legislatívou.
 5. Chyby na meračoch a ich úmyselné ovplyvňovanie, na ktoré sa príde až pri koncoročných odpočtoch alebo pri výmene merača.
ista, pr, nepouzivat

Vodomery ista sú dostatočne citlivé, aby dokázali zachytiť pretekajúcu toaletu, navyše je možné nainštalovať aj vodomery s extrémnou citlivosťou, ktoré zachytia aj kvapkajúcu batériu.

Chyby na vodomeroch a neštandardné spotreby môžu byť včas odhalené

Technológia diaľkových odpočtov zbernicou dát od spoločnosti ista umožňuje správcom a vlastníkom bytových domov väčšiu kontrolu nad spotrebou vody. Smart systém dohliada aj na správne fungovanie nielen vodomerov, ale aj meračov tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla. Merače, vybavené rádiovým modulom, diaľkovo komunikujú prostredníctvom zariadenia – zbernice dát, ktorá je umiestnená v spoločných priestoroch bytového domu. Informácie o denných spotrebách a funkčnosti prístrojov sa následne prenášajú prostredníctvom rádiovej siete mobilného operátora do softvéru rozpočítania nákladov na energie a zobrazujú sa na internete.

Jednoduchý online prístup k údajom o spotrebe pomáha správcom a vlastníkom bytového domu včas odhaliť nežiaduce stavy a rýchlejšie ich napraviť.

„Systém diaľkového merania zbernicou dát je neustále monitorovaný, takže na prípadné chyby, manipuláciu s prístrojmi alebo neštandardné spotreby sa príde už v priebehu roka. V roku 2021 sme u našich zákazníkov zaregistrovali viac ako 20-tisíc hlásení. Týkali sa prevažne nulových spotrieb a spätných prietokov na vodomeroch a v 4 680 prípadoch išlo o úniky vody. Tieto čísla sú rozhodne zaujímavé aj z hľadiska úspor cenných zdrojov a nákladov,“ uvádza Sylvia Martinkovičová zo spoločnosti ista.

So systémom diaľkového merania ista sú správca a vlastníci bytov nielen upozornení na prípadné úniky vody alebo poruchy na meračoch energií a vody. Vďaka online prístupu k údajom o spotrebe majú energie stále pod kontrolou a vidia, či sa v bytovom dome hospodári zodpovedne. Denné dáta o spotrebe sú cennými argumentami aj v prípade nezrovnalostí a reklamácií. S technológiami od spoločnosti ista šetríte čas, financie aj cenné zdroje.

Zbernica dát ista

 • diaľkový odpočet meračov tepla, vody, elektriny a plynu
 • online prístup k denným dátam o spotrebe a stave meračov
 • monitoring funkčnosti systému, automatické notifikácie
 • 1 zbernica na 8–10 podlaží
 • jednoduchá inštalácia bez pripojenia na externé zdroje
 • životnosť batérie 10 rokov prevádzky
 • ekonomické riešenie diaľkových odpočtov
ista, pr, nepouzivat

Viac o diaľkovom meraní a ďalších tipoch, ako šetriť energie sa dozviete na www.ista.sk.

chyba