NEXON - Popredný maďarský poskytovateľ služieb v oblasti HR víta spoluprácu so spoločnosťami z krajín V4

13.08.2019 07:50

Spoločnosť NEXON bola založená pred 30 rokmi v Maďarsku a vďaka vývoju vlastných systémov položila základy modernej správy miezd a ľudských zdrojov. Spoločnosť v tom čase zastávala popredné miesto, ktoré si drží do dnes: NEXON je v súčasnosti vedúcou mzdovou spoločnosťou v Maďarsku, ktorá prostredníctvom svojich systémov účtuje, priamo alebo nepriamo, mesačne 1 milión zamestnancov.

Sme stabilná, silná a spoľahlivá spoločnosť, ktorá spolupracuje s profesionálnymi partnermi, ako je napríklad ADP, popredný poskytovateľ HRM v Spojených štátoch. Medzi našich zákazníkov patrí jedna tretina z TOP 200 spoločností v Maďarsku, napr. spoločnosti Aldi, LEGO, ERSTE Bank, Tetra Pak, Linde Gas, Unicredit Bank, Sberbank a DM Drogerie Markt.

Autor: PR servis

Naše riešenia predstavujú najnovšiu generáciou správy ľudských zdrojov a pokrývajú celý proces ľudských zdrojov, od kontroly prístupu až po výpočet miezd. Nielenže ponúkame kompletné riešenia s využitím našich vlastných produktov, ale sme tiež schopní spojiť sa s akýmkoľvek existujúcim prístupovým systémom, registráciou pracovnej doby alebo mzdovými systémami. Našim zákazníkom poskytujeme kvalitné a spoľahlivé služby a taktiež ponúkame dlhodobé obchodné partnerstvá. 

Pracovný harmonogram založený na prevádzkových údajoch

Základnou požiadavkou pre priemyselné odvetvie a aj sektor služieb je, aby dostupnosť pracovnej sily zodpovedala meniacim sa požiadavkám na kapacitu. Pomocou automatizovaného plánovača pracovných hodín spoločnosti NEXON je možné naplánovať to, čo znamená, že požadovaný počet zamestnancov bude k dispozícii v požadovaných časoch.

Samoobslužné riešenia, digitalizácia a mobilita

NEXON ponúka neobmedzený bezpečný prístup k informáciám a údajom kedykoľvek a kdekoľvek – a to aj z mobilných zariadení vašich zamestnancov. Zamestnanci majú možnosť prezerať dochádzkové listy, elektronické výplaty, dovolenkové aplikácie a oznámenia o zmene údajov pomocou vopred vyplnených formulárov, stlačením tlačidla a bezpapierovým spôsobom. Vaši zamestnanci môžu vykonávať svoje vlastné úlohy v oblasti správy ľudských zdrojov, kedykoľvek a kdekoľvek majú čas.

Autor: PR servis

Nové používateľské prostredie

Produkty spoločnosti NEXON poskytujú ľahko použiteľné a elegantné rozhrania pre zamestnancov na rýchle a nezávislé vykonávanie ľudských zdrojov. Naše digitálne samoobslužné systémy sú u používateľov obľúbené vďaka ich ľahkému použitiu a najmodernejšiemu dizajnu. Oddelenie podpory zákazníkom je k dispozícii v krajinách V4 v lokálnom jazyku.

Zapojenie zamestnancov

Dokázali sme, že správa ľudských zdrojov môže byť príjemnou skúsenosťou a zamestnanci oceňujú naše systémy. Podporuje sa obojsmerná komunikácia s rýchlym, pohodlným a efektívnym prístupom medzi manažérmi a konkrétnymi skupinami zamestnancov, ako sú pracovníci údržby alebo konkrétna zmena. Interná komunikácia je pomocou našich riešení jednoduchšia, rýchlejšia a presnejšia.

Právna bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Vždy dodržiavame regulačné požiadavky Európskej únie a GDPR. Našou jedinečnou obchodnou výhodou je dôkladná znalosť miestneho právneho prostredia v štyroch krajinách Vyšehradskej štvorky. Naše systémy sú aktuálne s akýmikoľvek zmenami, a preto môžeme prevziať plnú zodpovednosť. Sme partnerom maďarskej národnej daňovej a colnej správy. Naši zamestnanci prednášajú kurzy HR štúdia na Kodolányi University.

Popredný poskytovateľ HR riešení v Maďarsku víta spoluprácu so zamestnávateľmi z krajín V4. Veľmi radi sa s vami porozprávame o vašich požiadavkách. Prosím kontaktujte nás!

www.nexon.hu/en

Autor: PR servis
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku