Revolúcia v ochrane osobných údajov – čo nás čaká od 25. 5. 2018?

18.12.2017 08:00
podklady oou pravda.sk

Nevynechajte jedinečnú konferenciu o ochrane osobných údajov v Bratislave, v Košiciach a v Žiline.

Od 25. 5. 2018 nahrádza platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov nový zákon a s ním nadobudne účinnosť aj „revolučné“ európske nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation), ktoré zavádza jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov do všetkých členských štátov EÚ.

Na aké zmeny sa musíme pripraviť a aké povinnosti nás neminú v roku 2018? Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., aktuálne organizuje viacero konferencií, kde vás skúsení odborníci informujú o najdôležitejších zmenách vyplývajúcich z nového zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“). Získajte všetky potrebné informácie a pripravte sa na bezproblémový prechod na novú legislatívu na jednom z týchto podujatí, kde vystúpi aj predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Soňa Pőtheová.

V rámci konferencie dostanú slovo uznávaní odborníci pre oblasť ochrany osobných údajov, akými sú:

JUDr. Marcela Macová, PhD. , Poradenská firma DAPRO Consulting, s. r. o.
Mgr. Irena Hudecová , Zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR
JUDr. Jakub Uhrinčať , Advokátska kancelária GHS Legal, s.r.o.
JUDr. Pavol Szabo , Advokátska kancelária GHS Legal, s.r.o.

Koho sa týka nová legislatíva?

Keďže k spracúvaniu osobných údajov dochádza v rôznych oblastiach, mal by uvedenému nariadeniu venovať patričnú pozornosť každý podnikateľ. GDPR sa týka všetkých spoločností, ktoré pracujú s osobnými údajmi alebo vykonávajú služby pre iné firmy, ktoré im posielajú a zdieľajú údaje svojich klientov, a preto by žiadna firma nemala toto nové európske nariadenie podceňovať.

Na aké zmeny sa musíme pripraviť?

Nariadenie GDPR prináša celý rad nových pravidiel. Ich platnosť a dodržiavanie bude musieť spracovateľ osobných údajov doložiť po celý čas ich spracovania. Jednou z najdôležitejších tém, ktorú rieši toto európske nariadenie, je bezpečnosť osobných údajov. Prevádzkovatelia spoločností sa musia už teraz začať priebežne pripravovať na množstvo nových povinností, akými sú napríklad nastavenie vhodných opatrení pre zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti podľa nového nariadenia GDPR.

Medzi ďalšie významné zmeny, ktoré prináša nová právna úprava, patrí zavedenie certifikácie a kódexu správania, profilovanie, významné vyššie pokuty alebo povinnosť nanovo poveriť zodpovednú osobu.

Upozorňujeme vás tiež, že podľa GDPR sa sprísnia pravidlá pre udelenie a preukázanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a od 25. 5. 2018 budú musieť spoločnosti vypracovať novú formu bezpečnostnej dokumentácie, tzv. „posúdenie vplyvu na ochranu údajov“ (DPIA). Kto má povinnosť vykonať DPIA a aké náležitosti musí obsahovať?

V súvislosti s GDPR sa firmy nevyhnú ani kontrole všetkých informačných systémov, revízii spracúvaných dát a prehodnoteniu nastavených procesov a zmlúv týkajúcich sa spracúvania osobných údajov. Vzhľadom na to, že mnohé z vyššie uvedených zmien sa vyznačujú rôznymi špecifikami, je nevyhnutné zabezpečiť vo firmách preškolenie zamestnancov o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa novej právnej úpravy.

Čo je cieľom konferencií?

Cieľom organizovaných konferencií spoločnosti Poradca podnikateľa, s. r. o., je pripraviť širokú verejnosť na nové pravidlá vyplývajúce zo schválenej legislatívy a poskytnúť účastníkom praktický návod na to, ako spracúvať osobné údaje v súlade s novými právnymi predpismi. Účastníci konferencií majú jedinečnú príležitosť klásť otázky k danej problematike renomovaným odborníkom, ktorí zodpovedia otázky nielen z pohľadu legislatívy, ale aj z pohľadu praxe.

Termíny konferencie:

23. 1. 2018 – Žilina, Hotel Holiday Inn
13. 2. 2018 – Košice, Hotel Kosice DoubleTree by Hilton
14. 3. 2018 – Bratislava, Hotel Saffron

Program konferencie:

• Predmet, pôsobnosť GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov
• Vymedzenie hlavných pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave
• Zásady spracúvania osobných údajov, zákonnosť spracúvania (právne základy), súhlas dotknutej osoby a špecifické podmienky uplatniteľné pri súhlase dieťaťa
• Práva dotknutej osoby a bezpečnosť osobných údajov
• Novinky ako: posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, kódexy správania, certifikácia a akreditácia, zodpovedná osoba
• Poučenie oprávnenej osoby, záznamy o spracovateľských činnostiach
• Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov

Vstupenky na konferenciu alebo kompletný program nájdete TU.

V rámci danej problematiky organizuje spoločnosť Poradca podnikateľa, s. r. o., aj niekoľko ďalších kurzov:

Školenie:

Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR ǀ Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Ochrana osobných údajov pod lupou ǀ JUDr. Marcela Macová, PhD., JUDr. Lucia Bezáková

GDPR prakticky ǀ Mgr. Irena Hudecová

Webinár:

Ochrana osobných údajov 2018 pre personalistov. Čo prinesie GDPR nariadenie? ǀ JUDr. Marcela Macová, PhD.

Ochrana osobných údajov 2018 pre e-shopy. Čo prinesie GDPR nariadenie? ǀ JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Organizátori konferencie

Hlavný partner konferencie

Partner konferencie

Mediálni partneri konferencie

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk