Železnice ponúkajú 2 000 eur!

13.03.2023 00:00
zsr, pr nepouzivat

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér železničnej infraštruktúry prichádzajú s možnosťou získania náborového príspevku 2000 EUR pre nových zamestnancov, ktorí by v železničnej prevádzke nastúpili do typových pozícií s nízkou obsadenosťou v súčasnosti. Zamestnávateľ ponúka možnosť využiť aj príspevok na hypotéku vo výške maximálne 350 EUR alebo príspevok na bývanie vo výške maximálne 250 EUR po splnení určených podmienok. Samozrejmosťou je aj príspevok na stravovanie, rekreáciu, životné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj možnosť zvýhodneného cestovania v železničnej doprave v rámci Slovenska, Čiech a vo väčšine štátov Európy.

ŽSR majú záujem prijať zamestnancov na pozície pre úsek riadenia dopravy, elektrotechniky a traťového hospodárstva. Najviac ponúkané pozície sú výpravca a návestný majster. Výpravcu si dodnes veľa ľudí spája len s hvizdom píšťalky, výpravkou a zamávaním vlaku na odchod. Činnosti, ktoré ale výpravca zabezpečuje sú podstatne zložitejšie. Od svojho dopravného pultu riadi a organizuje vlakovú dopravu, zostavuje vlakovú cestu pre osobné a nákladné vlaky. Zároveň koordinuje celý tím zamestnancov riadenia dopravy v železničnej stanici tak, aby bola doprava plynulá a bezpečná. Pre oblasť elektrotechniky potrebujú ŽSR zamestnancov na pozícii návestný majster. Na tejto pozícii sa vykonáva pravidelná technická údržba zabezpečovacích zariadení, odstraňujú sa ich poruchy, realizujú sa rekonštrukcie a budujú sa nové zabezpečovacie zariadenia. Okrem už uvedených pozícií sú voľné aj prevádzkové pozície ako signalista, dozorca výhybiek, posunovač, vedúci posunu, dozorca spádoviska, elektromontér pevných trakčných a silnoprúdových zariadení, rušňovodič – traťový strojník alebo traťový robotník a to predovšetkým v Bratislave a v jej blízkom okolí. Nedostatok zamestnancov však evidujú ŽSR aj v iných častiach Slovenska.

Chýbajúca prax alebo vzdelanie v oblasti železničnej dopravy nie sú prekážkou, dostatočné je ukončené stredoškolské vzdelanie. Výhodou je vzdelanie technického zamerania, ktoré však nie je podmienkou.

zsr, pr nepouzivat

Zamestnancov ŽSR školia vo vlastných vzdelávacích zariadeniach. Vítaní sú aj tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl, ktorým ŽSR ponúkajú možnosť vstúpiť do Absolventského programu ŽSR.

Ak Vám chýbajú detailnejšie informácie o práci v ŽSR, ak máte doma absolventa, alebo hľadáte prácu práve Vy alebo Vaši známi, skúste využiť ponúkané možnosti.

V prípade Vášho záujmu o prácu v najekologickejšom odvetví dopravy neváhajte a zašlite životopis na elektronickú adresu kariera@zsr.sk.

chyba