Budúcnosť práce je hybridná. Nastal čas na zmenu kultúry vo firmách

Po dvoch rokoch pandémie si mnohí zamestnanci prvýkrát vyskúšali "slobodu" práce z domu alebo odkiaľkoľvek. Podľa prieskumu Microsoftu až 73 % ľudí už dnes vyžaduje v práci úplnú flexibilitu. Bez jasne stanovených pravidiel aj hraníc medzi pracovným a súkromným časom tzv. hybridná práca nemôže fungovať, tvrdí Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva v spoločnosti Microsoft Slovensko a Česká republika.

26.01.2023 00:00
microsoft, pr nepouzivat

Microsoft sa téme práce odkiaľkoľvek venuje už dekádu, ale viete zhodnotiť aký vplyv mali dva roky pandémie na efektivitu práce či priority zamestnancov? Ako to zmenilo ich pracovné nastavenie?

Microsoft na Slovensku už v roku 2016 umožnil svojim zamestnancom vybrať si akékoľvek miesto na prácu a pracovať v hybridnom režime. Zámerom iniciatívy “Deň spolupráce odkiaľkoľvek” bolo ukázať, že moderné cloudové technológie umožňujú zvládnuť odkiaľkoľvek všetko, čo je nevyhnutné pre výkon práce a zároveň pomáhajú zladiť pracovný a osobný život. Hneď v prvom roku po zavedení hybridného štýlu práce narástla celková spokojnosť zamestnancov o 10 %. Bol to signál, že ideme dobrou cestou. Mali sme tak veľký náskok a pandémia nás síce zaskočila svojim rozsahom, ale neohrozila naše fungovanie. Pandémia aj napriek prvotným skúsenostiam bola zásadnou skúsenosťou najmä v oblasti manažmentu ľudí a tímov. Pre efektivitu práce a pozitívne pracovné nasadenie bolo nevyhnutné zamerať sa práve rolu lídrov a manažérov. Bolo potrebné rozumieť rozdielnosti ľudí a rozdielnosti ich potrieb. Ale zároveň bolo potrebné viesť tím tak, aby našiel spoločnú cestu v napĺňaní cieľov. A veľkou témou sa stala starostlivosť o well being a zdravie ľudí, pretože zdravá firma, je prosperujúca firma.

microsoft, pr nepouzivat

Ako je to po pandémii? Chcú sa zamestnanci vrátiť späť do kancelárií, alebo to chcú skôr zamestnávatelia?

Podľa našich interných prieskumov až 73 % ľudí vyžaduje dnes v práci úplnú flexibilitu, no zároveň 67 % ľudí by prijalo viac osobných stretnutí s kolegami a tímovú interakciu. Tomuto protichodnému postoju hovoríme paradox hybridnej práce. Vďaka predchádzajúcej skúsenosti s hybridným modelom už ale vieme, ako s týmto paradoxom pracovať. My aktuálne dávame ľuďom možnosť vybrať si, v ako režime chcú pracovať. Každý človek má iný osobný, životný aj rodinný kontext a je dôležité, aby mal možnosť vybrať si, čo mu najviac vyhovuje. Sám si teda určuje, koľko času potrebuje na samostatnú sústredenú prácu doma a kedy potrebuje byť fyzicky s tímom a zažiť osobnú interakciu, ktorá je nevyhnutná pre skupinovú dynamiku, spoluprácu, inšpiráciu a nové projekty. Dôležitým faktorom návratu je aj prostredie firmy. Novému trendu práce odkiaľkoľvek sa postupne prispôsobujú aj kancelárie. Dôležité je členitejšie prostredie poskytujúce zamestnancom nielen dostatok inšpiratívnych podnetov na zdieľanie nápadov a na efektívnu spoluprácu, ale aj na sústredenú prácu.

Ide o trvalú zmenu?

Myslím, že áno, pretože budúcnosť práce je hybridná. Nie je cesta späť. Skôr ako na trvanie zmeny by sme sa mali zamerať na zmeny kultúry firiem, pochopenie nových princípov práce, nasadzovanie efektívnych nástrojov na spoluprácu, budovanie dôvery v rámci vedenia ľudí a tímov, ale aj na vyváženosť práce a osobného života. Pretože pracovať odkiaľkoľvek naozaj neznamená byť k dispozíci 24 hodín. To všetko sa ešte musíme učiť, aby sme túto veľkú zmenu zvládli.

Ako sa zmenili priority zamestnancov?

Povedala by som, že sa zameriavajú viac na svoje potreby. Uprednostňujú čas pre seba alebo svojich blízkych oveľa viac ako v minulosti. Viac sa venujú svojmu zdraviu, či už fyzickému alebo mentálnemu a dbajú viac na to, aby mali podmienky zadeliť si čas podľa seba. Dôležitou prioritou je istota, že nech sa ocitnú v akejkoľvek životnej situácii, majú v firme záchrannú sieť a dostanú pomoc. Mnohí sa zameriavajú na zmenu alebo zlepšovanie svojich zručností, aby boli pripravení na požiadavky nových pozícií a aby nan ich dokázali reagovať. Zmena priorít zamestnancov a ich potrieb sa musí podľa mňa prejaviť aj v tom, aké benefity budú firmy poskytovať. Aby to ladilo a dávalo zmysel. A aby ľudia nehľadali iného zamestávateľa.

Je ešte stále aktuálna na Slovensku otázka dôvery manažérov svojim zamestnancom, ktorí stále pracujú odkiaľkoľvek? Pred pandémiou takýto model fungovania nebol v niektorých firmách vôbec možný.

Myslím, že áno. Predsa len byť fyzicky s ľuďmi každý deň si vyžaduje inú úroveň dôvery a vzťahov ako fungovanie v hybridnom svete. Mnohí manažéri často hovoria, že v hybride majú pocit straty kontroly. A tam je potrebné s nimi pracovať, pýtať sa, prečo a akú kontrolu potrebujú a ako pracujú s dôverou voči vlastným ľuďom. Je dôležití viac ako kedykoľvek predtým, aby lídri a manažéri poznali seba a pracovali aj na sebe. Nový model práce vyžaduje prekonať staré systémy vedenia ľudí a to nie je jednoduchý proces. Úlohou manažérov je už dnes primárne zabezpečiť, aby bol tím zladený, funkčný, aby dokázal spolupracovať a mal dostatok energie na plnenie spoločných cieľov. U nás sme veľmi vela počas spomínaných dvoch rokov podporovali manažérov v tom, aby pochopili nové princípy ako pracovať s tímom. Prechod na hybridný model naozaj nie je primárne o technológiách, ale o ľuďoch. Oni sú najdôležitejším článkom celej zmeny. A práve ľuďom je potrebné v transformácii venovať najviac pozornosti

Prídu firmy o zamestnancov, ak zrušia možnosť hybridnej práce?

Ľudia si zvykli na flexibilitu a požadujú ju od svojich zamestnávateľov. My máme k dispozícii náš vlastný prieskum Work trend index, ktorý hovorí aj o tejto problematike Podľa nášho prieskumu 41 % ľudí buď intenzívne zvažuje, alebo už urobilo zmenu zamestnania. Hľadajú takú prácu a takú firmu, ktorá im umožní maximálne skĺbenie pracovného a súkromného života. Za ostatné dva roky ľudia veľmi zmenili vnímanie toho, čo je pre ich život dôležité. Zamestnanci stále viac uprednostňujú svoj well-being. Viac sa zamýšľajú and tým, akým spôsobom trávia svoj čas, čo im dáva energiu, čo im energiu naopak berie, kedy odpočívajú, aké majú požiadavky pre seba, ale aj pre svoju rodinu. Všetky tieto faktory budú výrazne ovplyvňovať vývoj na trhu práce

Existujú ešte nejaké problémy s prácou na diaľku, ktoré firmy nevyriešili ani po dvoch rokoch? S čím ešte bojujú?

V mnohých firmách stále absentuje jasná vízia toho, ako chcú v najbližších rokoch fungovať a ako nastavia firemnú kultúru v novom svete práce. Ako keby stále verili, že po pandémii sa môžu vrátiť do strarých koľají. A sú prekvapené, že namiesto stability, ktorú poznali pred pandémiou, čelia úplne novým problémom. Po takmer troch rokoch krízového nastavovania procesov vieme, že hybridný model by mal stáť na štyroch základných pilieroch. V prvom rade je to kvalitná a efektívna technologická infraštruktúra s prístupom k dátam a všetkým systémom potrebným pre prácu. Zároveň musí byť zachovaná bezpečnosť v rámci IT procesov a manažmentu prístupov do interných systémov. Ďalším pilierom je práca s manažérmi a lídrami, pretože nový svet práce vyžaduje aj odlišné zručnosti a odlišný prístup v práci s tímom. V neposlednom rade treba klásť veľký dôraz na well-being zamestnancov, nakoľko práca z domu prináša úplne nové výzvy z hľadiska ich fyzického a duševného zaťaženia. Zvládnutie týchto faktorov je pre mnohé firmy stále veľkou výzvou. Zároveň však zvládnutím tejto výzvy môžu získať veľkú konkurenčnú výhodu v súčasných podmienkach kompetitívneho trhu práce.

Aké odporúčania by ste dali ľuďom, ktorí už pracujú z domu, ale aj tým, ktorí hybridný model práce ešte len začínajú využívať?

Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že najdôležitejšie je pochopiť, že aj práca z domu musí mať svoje zásady a pravidlá. Pracovať doma neznamená byť k dispozícii 24 hodín. Je potrebné dbať na režim dňa presne ako keď chodíte do kancelárií. Za dôležité považujem mať doma stabilné pracovné miesto, s monitorom, dobrou stoličkou, kamerou. Mať miesto na prácu oddelené od bežných domácich činností je dôležité pre udržanie svojho wellbeingu. Online priestor, množstvo online stretnutí, kamera, obrazovka – to všetko je veľmi zaťažujúce pre naše fyzické a psychické zdravie. Dôležitá je aj zdanlivo taká maličkosť ako nepracovať v pyžame. Náš výkon totiž ovplyvňuje množstvo vecí, ktorým je potrebné venovať pozornosť. To, čo ja vidím ako kľúčové je držať intenzívny kontakt s firmou, či organizáciou,kde človek pracuje. Umožňuje to nestratiť jednak sociálne kontakty tak dôležité pre kvalitu života, jednak byť informovaný čo sa aktuálne vo firme deje a v neposlednom rade to umožňuje mať vyváženosť samostatnej sústredenej práce a dynamiky tímovej spolupráce.

microsoft, pr nepouzivat
chyba