Milan Fiľo získal medzinárodné ocenenie za podporu umenia

Slávnostný večer česko-slovinských kultúrnych vzťahov v rámci 150. výročia narodenia Jože Plečnika a udeľovania Cien Jože Plečnika 2022 sa uskutočnil 14. septembra v Španielskej sále Pražského hradu.

20.09.2022 00:00
ECO investment, pr, nepouzivat

Záštitu nad slávnostným večerom česko-slovinských kultúrnych vzťahov v rámci 150. výročia narodenia Jože Plečnika prevzali prezident Českej republiky pán Miloš Zeman a prezident Slovinskej republiky pán Borut Pahor.

Tohtoročná piata Cena Jože Plečnika je v znamení významného jubilea – 150. výročia od narodenia tohto významného architekta. Cena Jože Plečnika je ocenením za celoživotný prínos architektúre, staviteľstvu a ochrane pamiatok pre významných architektov a staviteľov z Českej republiky.

Dôležitým impulzom pre vznik tohto prestížneho ohodnotenia sa stalo posolstvo významnej osobnosti – slovinského architekta Jože Plečnika, ktorý po Prvej svetovej vojne prijal ponuku Tomáša Garrigue Masaryka, 1. prezidenta ČSR, na obnovu Pražského hradu a jeho adaptáciu na dôstojné sídlo hlavy novovzniknutej republiky. Cena slovinského architekta, ktorého dielo je zapísané v dedičstve UNESCO, si tak získala nielen prestíž, ale jej vznik prispel k rozvoju vzájomných vzťahov oboch krajín a ich neformálnemu zblíženiu.

K slávnostnému večeru česko-slovinských kultúrnych vzťahov patrilo aj udelenie cien Jože Plečnika pre osobnosti s mimoriadnym prínosom v tejto oblasti, tzv. Cena Organizátorov. Cena patrí tým, ktorí napomáhajú rozvíjať vzťahy medzi Českom a Slovinskom v oblasti kultúry i diplomacie. Je venovaná tým, ktorí udržujú dielo Jože Plečnika v živom povedomí verejnosti a starajú sa tak o odkaz jeho nadčasového diela. Diela, ktoré je živým a optimistickým mementom budúcim generáciám o možnostiach komunikácie národov a kultúr vzájomne sa obohacujúcich a spolupracujúcich.

ECO investment, pr, nepouzivat

Cena Organizátorov Jože Plečnika bola odovzdaná týmto osobnostiam:

1. za rozvoj česko-slovinských kultúrnych a diplomatických vzťahov

pán Alojz KOVŠCA, predseda Národnej rady Slovinskej republiky

2. za dlhoročnú podporu rozvoja česko-slovinských kultúrnych vzťahov

pani Tanja STRNIŠA, slovinská veľvyslankyňa v Českej republike

3. za dlhoročnú podporu rozvoja česko-slovinských kultúrnych vzťahov

pán Juraj CHMIEL, český veľvyslanec v Slovinsku

4. za prípravu a presadenie nominácie diela Jože Plečnika na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Ministerstvo kultúry Slovinskej republiky (diplom prevzala pani Špela SPANŽEL, vedúca expertnej skupiny)

5. za dlhoročnú starostlivosť o dedičstvo Joža Plečnika a jeho Národnú knižnicu v Ľubľane

pán Viljem LEBAN, riaditeľ Národnej knižnice v Ľubľane

6. za celoživotné úsilie o výskum a zachovanie diela Joža Plečnika v Ľubľane, Prahe a Viedni

pán Damjan PRELOVŠEK, historik architektúry

7. za popularizáciu diela Joža Plečnika a starostlivosť o jeho odkaz na Pražskom hrade

pán Zdeněk LUKEŠ, historik architektúry

8. za podporu česko-slovinských kultúrnych vzťahov

pán Milan Fiľo, držiteľ medaily za zásluhy v oblasti umenia

Milan Fiľo je prezidentom česko – slovenského priemyselného holdingu ECO-INVESTMENT, a.s, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými investičnými oblasťami sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. V jeho závodoch nachádza prácu viac ako 8 000 zamestnancov. V Slovinskej republike je súčasťou holdingu závod na výrobu papierovej hygieny Paloma. Milan Fiľo už takmer 30 rokov podporuje verejnoprospešné projekty v Českej republike, na Slovensku, v Slovinskej republike a tiež v Bosne a Hercegovine a ďalších krajinách, kde pôsobí. Pomoc regiónom znamená miliónové dotácie v oblastiach zdravotníctva, školstva, kultúry i ekológie.

chyba
Flowers