Špeciálne olympiády Slovensko sú vzorom pre mnohé krajiny

Reakcia na vojnový konflikt na Ukrajine, pomoc utečencom z tejto krajiny, ale aj koordinácia aktivít športovcov s intelektuálnym znevýhodnením počas dvojročného obdobia pandémie sa stretli s pozitívnym ohlasom zahraničia. Aj preto našu krajinu prvýkrát navštívil jeden z najvyšších predstaviteľov organizácie Special Olympics – David Evangelista, prezident pre Európu a Euroáziu.

27.04.2022 00:00
SOM, pr, nepouzivat
David Evangelista sa stretol so športovcami Špeciálnych olympiád Slovensko

Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS) sa v rámci aktivít pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením počas posledných piatich rokov pozitívne zviditeľnili aj v zahraničí a túto expanziu nezastavila ani pandémia koronavírusu. ,,Som nadšený a vďačný za prácu celého kolektívu tu na Slovensku, za inovatívne napredovanie celej organizácie a zviditeľňovanie povedomia o Special Olympics. Nejde len o rozšírenie počtu druhov športov, v ktorých organizujete tréningy a súťaže, ale oceňujeme prácu s mládežou, prácu so športovcami s viacnásobným zdravotným znevýhodnením a deťmi v programe MATP a Young Athletes. V neposlednom rade sú to aj projekty zamerané na inklúziu, zdravý životný štýl a distribúciu športových pomôcok a tréningových plánov do špeciálnych škôl,“ zhodnotil David Evangelista, prezident Special Olympics pre Európu a Euroáziu. ,,Často zdôrazňujem, veľký význam konceptu Špeciálnych olympiád hlavne pre rodiny, ktorým pri narodení dieťaťa povedia, že vaše dieťa nebude schopné chodiť, rozprávať, nebude mať v podstate žiadnu hodnotu pre spoločnosť. Špeciálne olympiády Slovensko sa pričiňujú vo vašej krajine o to, že mnohé tieto predpovede sa nenaplnili. A rodičia sa tešia zo športových úspechov svojich detí, ktoré si aj takto našli svoje miesto v živote.“

Športovci s intelektuálnym znevýhodnením sa...
SOM, pr, nepouzivat Športovci s intelektuálnym znevýhodnením sa potešili vzácnej návšteve Davida Evangelistu.

Podpora Ukrajiny a utečencov

Vedenie Špeciálnych olympiád Slovensko sa po útoku Ruska na Ukrajinu ako prvé rozhodlo nevyslať našich reprezentantov s intelektuálnym znevýhodnením na Svetové zimné hry, ktoré sa mali konať budúci rok v ruskej Kazani. ,,Bol to jasný signál celému svetu, na ktorý sme nadviazali. Športovcov s intelektuálnym znevýhodnením už od založenia organizácie Special Olympics International v roku 1968 spájal duch jednoty, pokoja a mieru. Aj preto sme založili program pre utečencov zo všetkých kútov sveta,“ hovorí David Evangelista. Špeciálne olympiády Slovensko pre utečencov z Ukrajiny založili Športový klub Special Stars, zorganizovali kampaň s názvom #Sme Special pre Ukrajinu, v rámci ktorej urobili zbierku. ŠOS aktívne podporujú utečenecké rodiny s deťmi s intelektuálnym znevýhodnením z Ukrajiny.

,,Sme jedinou športovou organizáciou na Slovensku, ktorej sa podarilo získať finančnú dotáciu zo zahraničia na pomoc Ukrajine a to vo výške 25 000 USD. Príbehy ukrajinských rodín utekajúcich zo svojej krajiny sa nás vo vedení ŠOS nesmierne dotýkajú. Každá z nás je matkou, každá z nás cíti empatiu a prejavuje nesmiernu solidaritu,“ doplnila Eva Gažová, národná riaditeľka ŠOS.

Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád...
SOM, pr, nepouzivat Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko Eva Gažová sa usiluje o to, aby organizácia pomáhala utečencom z Ukrajiny.

Rozhovory o medzinárodnej spolupráci, aj večer s rodinami

Prezident SOEE David Evangelista sa počas návštevy Slovenska zaujímal aj o Majstrovstvá Európy v triatlone, o napĺňanie dohovoru OSN či európskej legislatívy smerom k dodržiavaniu nediskriminácie našich Special športovcov. Rokoval s Janou Žitňanskou, členkou Výboru NR SR pre sociálne veci, ktorej predstavil vízie Special Olympics International v rámci medzinárodných vládnych spoluprác. Významné bolo stretnutie s Chargé d'affaires Nicholasom Nambom. Avšak najemotívnejšie stretnutie bolo v rámci Family Fóra so slovenskými a ukrajinskými športovcami a ich rodinami. Večer sa niesol v duchu solidarity a vzájomnej pomoci, diskusií o vzdelávaní, inklúzii a zdravotnej starostlivosti pre osoby s intelektuálnym znevýhodnením. ,,Naším cieľom je optimisticky sa pozerať do budúcna, hľadať lepšie možnosti a príležitosti na šport, vnášať inováciu do Špeciálnych olympiád a všetko uplatniť pre lepší život rodín detí s intelektuálnym znevýhodnením,“ hovorí Eva Gažová. ,,Slovensko je malá krajina, ale vďaka činnosti Špeciálnych olympiád Slovensko ste už dlhodobo vzorom a inšpiráciou aj pre ostatné krajiny. Všetko, čo robíte, len v tom pokračujte, lebo to funguje,“ uzavrel David Evangelista, prezident Special Olympics pre Európu a Áziu.

Na stretnutí s Davidom Evangelistom boli aj...
SOM, pr, nepouzivat Na stretnutí s Davidom Evangelistom boli aj rodiny z Ukrajiny.
chyba