Prelomové dôkazy v kauze Jozefa Brhela poukazujú na politický proces

Nezávislý znalecký posudok jednoznačne vyvrátil hlavné tvrdenie obžaloby, že obvinený spôsobil cez IT spoločnosť Allexis štátu škodu vo výške približne 60 miliónov eur.

03.12.2021 00:00
Creo, PR, nepouzivat

Naopak, päť certifikovaných znalcov na vyše stostranovom znaleckom posudku potvrdilo, že nielenže štátu nevznikla žiadna škoda, ale Slovenská republika na informačných systémoch uvedenej spoločnosti zarobila sumu 3,7 miliardy eur. Stalo sa tak vďaka tomu, že využitím informačných systémov Allexisu štát znížil daňovú medzeru zo 41 % na 26 %, čo do štátneho rozpočtu prinieslo uvedenú sumu. Znalci jednohlasne dospeli k záveru, že všeobecná hodnota diela informačných systémov ALLADIN, informačného systému kontrolných známok, a virtuálnej registračnej pokladnice eKasa, bola vyhotovená za cenu obvyklú v danom čase a na danom trhu. Znalecký posudok si objednala advokátska kancelária JUDr. Michala Mandzáka, ktorý je členom tímu obhajoby Ing. Jozefa Brhela. Znalecký posudok vypracoval kolektív externých a interných spolupracovníkov spoločnosti JHS s.r.o. Na vypracovaní znaleckého posudku sa podieľali znalci Ing. Jaroslav Páleš, Ing. Rastislav Valovič, Ing. Slavomír Kučera, Ing. Juraj Godočik, Ing. Jana Lalíková. Vysvetlenie k znaleckému posudku v prípade potreby je oprávnený podať Ing. Jaroslav Páleš.

„Môj klient Ing. Jozef Brhel chce zároveň poukázať na skutočnosť, že po padnutí hlavného tvrdenia obžaloby o spôsobení škody, ostáva celý proces na tvrdení niekoľkých takzvaných kajúcnikoch, teda osôb obvinených z iných trestných činov. Konkrétne ide o Ľudovíta Makóa, Michala Suchobu a Františka Imreczeho. Títo takzvaní kajúcnici sú však v inom procese obvinení z toho, že štát na podvodoch s DPH pripravili o 18 miliónov eur. Klient preto predpokladá, že menovaní kajúcnici si obvinenie na jeho osobu vymysleli, aby nemuseli vrátiť ukradnutých 18 miliónov eur a odišli s niekoľkomesačným podmienečným trestom a pár tisícovou pokutou. Celý proces považuje za politický, keďže svojho času bol politicky aktívny“, uviedol jeho právny zástupca Michal Mandzák. „Navyše, akcionárom spoločnosti preukázateľne nebol Ing. Jozef Brhel, ale jeho syn Jozef Brhel MBA ml., ktorý mal na starosti zahraničné projekty Allexisu. Jozef Brhel MBA ml. sa aktívne venuje startupom a pôsobí vo viacerých IT projektoch v krajinách EÚ“, dodal Michal Mandzák.

„K porušeniu práv Ing. Jozefa Brhela prišlo aj v čase, keď senát najvyššieho súdu pod vedením JUDr. Bargela rozhodol o tzv. útekovej väzbe. Stalo sa tak za situácie, keď sa klient ihneď po začatí trestného stíhania kontaktoval s vyšetrovateľom a pred očami celého Slovenska sa vrátil z dovolenky v zahraničí. Ústavný súd už rozhodol, že väzba nariadená senátom JUDr. Bargela bola neoprávnená a boli porušené základné práva Ing. Jozefa Brhela na osobnú slobodu. Senát, ktorý podľa ústavného súdu už raz porušil právo klienta na osobnú slobodu, podľa nášho právneho názoru už nie je objektívny a nemal by rozhodovať o klientovi“, skonštatoval člen tímu obhajoby Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD., ktorý okrem iného pôsobí ako vedúci Katedry trestného práva na UK v Prahe.
V rámci znaleckého skúmania boli zistené, že IS ALLADIN, IS VRP, eKasa a IS KZ sú využívané, nemožno ich jednoducho odpojit', či vypnút' a plánujú sa podľa všeobecne dostupných informácií aj naďalej využívať. Uvedené informačné systémy boli a aj sú pre SR obrovským prínosom, nakoľko stačí spomenúť len zníženie daňovej medzery, čo prinieslo do štátneho rozpočtu po ich nasadení sumu cca 3,7 miliardy eur. Informačný systém ALLADIN je sústava 5 aplikácií (webovej a mobilných) umožňujúci komplexný systém riadenia kontrolných činností vykonávaných najmä v externom prostredí (mimo colného/daňového úradu). Webová aplikácia je určená najmä pre nadriadených zamestnancov pre zadávanie, kontrolu a vyhodnocovanie kontrolných činností s cieľom efektívne využívať ľudské zdroje, posilniť podporu výkonných zložiek Finančnej správy SR a zabezpečiť jednotnosť výstupných dokumentov. Predstavuje úložisko informácií, dát a metadát z kontrolných činností. Mobilné aplikácie sú určené pre výkonné zložky Finančnej správy SR ako moderné a efektívne pracovné pomôcky a prostriedky výkonu kontrolných činností v oblasti miestnych zisťovaní, kontroly pokladníc e-kasa klient, colných kontrol a kontroly kontrolných známok.

Obsah inzerátu nie je redakčným textom. Za obsah inzercie/PR článku zodpovedá výlučne zadávateľ inzercie.

chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy