Kariérne možnosti s diplomom Obchodnej administratívy so zameraním na ľudské zdroje

Vybudovanie zaujímavého a zmysluplného pracovného prostredia je zložitý proces. Význam kvalifikovaného oddelenia ľudských zdrojov nie je možné podceňovať, najmä vo väčších spoločnostiach a inštitúciách. Toto oddelenie je zodpovedné za získavanie, zabezpečenie motivácie a udržanie najtalentovanejších odborníkov. Medzi jeho ďalšie zodpovednosti patrí tiež posudzovanie výkonnosti zamestnancov a zabezpečenie, aby každý pracovník v plnej miere využil svoj potenciál.

09.01.2020 00:00
Unyp, PR článok, nepoužívať Foto:

Na vybudovanie kariéry v oblasti ľudských zdrojov je potrebný vhodný diplom. Študijný program University of New York in Prague Obchodná administratíva ponúka európsky bakalársky diplom v odbore Obchodná administratíva so zameraním na ľudské zdroje, ktorého cieľom je poskytovať komplexné a dôkladné vzdelávanie v medzinárodnom obchode. Výber základných kurzov a voliteľných predmetov prispôsobuje UNYP študentom, aby mohli rozvíjať svoje základné zručnosti potrebné na to, aby sa stali v budúcnosti vedúcimi pracovníkmi vo svojich profesiách.

Čo európsky bakalársky diplom v odbore Obchodná administratíva so zameraním na ľudské zdroje môže znamenať pre vašu kariéru?

Oblasť ľudských zdrojov si vyžaduje veľa každodenných komunikačných situácií, takže vyžadujú sa silné komunikačné schopnosti. V UNYP budete mať veľa vynikajúcich príležitostí na zdokonaľovanie svojich medziľudských a komunikačných schopností. Študijné programy vyžadujú projektové vzdelávanie a skupinové výmeny na vysokej úrovni, ktoré vám pomôžu rozvíjať cenné mäkké zručnosti, ako je tímová práca, vyjednávanie a verejné prejavy. Študijný program Obchodná administratíva so zameraním na ľudské zdroje predstavuje univerzálne vzdelanie, s ktorým budete môcť po absolvovaní štúdia vybrať z rôznych kariérnych možností. Čítajte ďalej, aby ste získali lepší prehľad povolaní, v ktorých môžete využiť tento diplom.

  • Asistent pre ľudské zdroje: Hoci je to nástupná pozícia, zamestnávatelia často uprednostňujú uchádzačov, ktorí majú ukončený bakalársky diplom v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Táto pozícia je rozhodujúca na zabezpečenie úspechu činnosti oddelenia. Medzi úlohy asistenta pre ľudské zdroje patrí vybavovanie prichádzajúcich žiadostí o zamestnanie, plánovanie pracovných pohovorov a pomoc súčasným zamestnancom.
  • Manažér ľudských zdrojov: HR manažér dohliada na celé oddelenie ľudských zdrojov a úzko spolupracuje so všetkými ostatnými oddeleniami. Medzi jeho hlavné povinnosti patrí prideľovanie úloh, zavádzanie zásad týkajúcich sa efektívneho využívania personálu v organizácii a preberanie zodpovednosti za všetky aspekty personálneho obsadenia, výhod, udržania a motivácie.
  • Kariérny poradca: Kariérny poradca pomáha ľuďom realizovať ich ambície a spolupracuje s rôznymi klientmi, počnúc študentmi stredných škôl až po dospelé osoby prechádzajúce kariérnou zmenou. Kariérny poradca musia dôkladne rozumieť súčasnému trhu práce a získavať aktuálne informácie ohľadne pracovnej legislatívy a naďalej sa vzdelávať.
  • Manažér rizík: Manažér rizík je zodpovedný za poskytovanie poradenstva podnikom ohľadne možných rizík týkajúcich sa ziskovosti alebo existencie spoločnosti. Identifikuje a hodnotí hrozby, vytvára záložné stratégie a rozhoduje o tom, ako sa vyhnúť možným rizikám alebo ako ich znížiť. Konkrétne úlohy, ktoré každý manažér rizika vykonáva, závisia od daného odvetvia.
  • Náborový konzultant: Náborový konzultant hľadá vhodných kandidátov do pozícií v spoločnostiach svojich klientov. Tak ako v celej oblasti ľudských zdrojov, aj táto pozícia vyžaduje od človeka excelentné zručnosti, aby dokázal lepšie porozumieť potrebám a preferenciám svojich klientov. Náborový konzultant pracuje ako tímový pracovník, ktorý dokáže budovať a rozvíjať vzťahy medzi kandidátom a spoločnosťou, pričom koná v prospech oboch strán.
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
chyba