UNIPHARMA úspešná v ankete Najatraktívnejší zamestnávateľ

20.05.2019 00:00
Unipharma, PR článok, nepoužívať
Autor:

UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, sa umiestnila v TOP 10 kategórií Nemocnice a zdravotná starostlivosť v hlasovaní verejnosti o najatraktívnejších zamestnávateľov Slovenska. Anketu organizovala spoločnosť PROFESIA. Medzi faktory, ktoré považovali ľudia pri výbere za najdôležitejšie patrili: silná a známa značka, dobré meno spoločnosti, platové ohodnotenie, benefity pre zamestnancov, kvalitné služby či produkty, kolektív a zamestnanci.

Keď bola koncom roka 1992 založená malá firma v Koši, nikto nemohol ešte tušiť, že sa vypracuje na jednu z najsilnejších, najstabilnejších distribučných spoločností na Slovensku a najdôležitejších súkromných spoločností v slovenskom zdravotníctve vôbec. Ako najväčšia slovenská distribučná spoločnosť pokrýva celý slovenský trh v trojzmennej prevádzke z uvedených troch vlastných moderných poloautomatizo­vaných obchodno – distribučných stredísk v Bojniciach, Bratislave a Prešove.

Základnými piliermi spoločnosti sú distribúcia, zdravotnícke zariadenia (Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi, Unicentrum v Bojniciach, UNIPOLIKLINIKA v Dubnici nad Váhom), virtuálne zoskupenie nezávislých lekární PLUS LEKÁREŇ.

Stratégiou spoločnosti Unipharma, stavovskej veľkodistribučnej firmy, riadenej svojím zákazníkom – lekárnikom, je udržať si pozíciu najsilnejšieho distribútora vlastneného slovenským kapitálom a byť No. 1 v každej dobrej lekárni.

Možnosť spolupracovať s UNIPHARMOU zaručuje lekárnikom – stabilitu zo strany spoločnosti, ktorá ich nikdy neohrozí a bude za nimi stáť či už v období ekonomických problémov, negatívnych legislatívnych zmien, počas ktorých bojuje v ich prospech. Lekárnik – akcionár svojou vlastnou obchodnou stratégiou ovplyvňuje prosperitu svojej lekárne a zároveň svojej distribučnej spoločnosti, ktorej je spoluvlastníkom.

Za každou úspešnou firmou však stoja nielen jej klienti, ale najmä lojálni a cieľavedomí zamestnanci.

Autor: PR servis

Správame sa k zamestnancom ako k svojim klientom

Hnacím motorom kvality a výkonnosti spoločnosti sú jej ľudia

Ako povedal celosvetovo uznávaný Guru kvality Dr. Deming: „Kvalita znamená, keď sa vracia zákazník, nie tovar!“. Sme najstabilnejšou, najsilnejšou a najvyhľadávanejšou distribučnou spoločnosťou práve vďaka precíznosti našich zamestnancov – expedientov v sklade, vodičov a zamestnancov všetkých úsekov, ktorí aktívne komunikujú s našimi partnermi.

Naše 5S (Sortiment, Servis, Stabilita, Spoľahlivosť, Serióznosť) závisí od vzdelaných, pripravených a zodpovedných zamestnancov. Nie je jeden úsek spoločnosti servisom pre iný úsek, ale tvoria jeden prepojený celok pri toku tovaru od výrobcu až do lekárne.

Spoločnosť UNIPHARMA medzi prvými veľkodistribútormi na Slovensku implementovala v r. 2007 riadenie logistických procesov pomocou čiarových kódov cez IS Oracle, čo umožňuje neustálu spätnú sledovateľnosť všetkých transakcií a pohybov každej uskladnenej položky v ktoromkoľvek momente od príjmu, uskladnenie až po expedíciu.

Autor: PR servis

Staňte sa súčasťou nášho tímu

Sme spoločnosť, ktorá sa neustále vyvíja

„Od Škody 105 až po Peugeot Boxer s izotermickými agregátmi“

Distribúcia sa vo svojej hlbšej podstate za celých 27 rokov existencie UNIPHARMY nezmenila. Začína dovozom tovaru výrobcom a dodávateľom do našich skladov, jeho dôsledným prijatím, uskladnením a končí prípravou, kontrolou a expedíciou jednotlivých zásielok. Nasleduje preprava našimi vozidlami a vo finále odovzdaním tovaru klientovi.

Čo sa však zmenilo a to veľmi výrazne, sú podmienky požiadavky a náročnosť najmä na kvalitu, rýchlosť a frekvenciu všetkých činností, ktoré v distribúcii vykonávame, vrátane prác v našich konsignačných a colných skladoch. Všetky tieto procesy v súčasnosti podliehajú mimoriadne prísnym požiadavkám a normám, ktoré musíme spĺňať nielen v skladovom hospodárstve a v distribučných vozidlách pri preprave, ale rovnako ich musíme rešpektovať aj pri výbere a vzdelávaní našich zamestnancov.

„Personalistika – od intuitívneho riadenia až po strategické riadenie ľudských zdrojov“
V oblasti riadenia ľudských zdrojov máme mnoho silných stránok, a to prepracovanú organizačnú štruktúru, kvalitný postup pri výbere zamestnancov, široké možnosti vzdelávania zamestnancov, spravodlivý proces odmeňovania, systém benefitov, efektívny proces hodnotenia zamestnancov a starostlivosť o zamestnancov. Je vytvorený dobrý základ v uvedených oblastiach pre ďalší rozvoj riadenia ľudských zdrojov, a tým aj napredovania celej spoločnosti.

Rozvoj a úspech spoločnosti závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovednosti a lojality zamestnancov. Naša spoločnosť si váži každého svojho zamestnanca.

Naše benefity

 • sme lídrom na trhu distribúcie liekov a zdravotníckeho materiálu
 • čisté, klimatizované, moderné skladové priestory a technické vybavenie
 • kvalitný vozový park, klimatizované vozidlá
 • zľavy na služby vlastnej cestovnej kancelárie
 • zľavy na voľnopredajné lieky a zdravotnícky sortiment
 • koncoročné odmeny (v závislosti od hospodárskeho výsledku)
 • dochádzkový a vernostný bonus
 • referenčný bonus
 • príspevok na stravu nad rámec zákona
 • príspevok na rekreáciu
 • úrazové pripoistenie pre vodičov, expedientov – VZV
 • príspevky na mimopracovné aktivity (relax, masáže)
 • príspevok k doplnkovému dôchodkovému sporeniu (III. pilier)
 • odmeny pri životných a pracovných jubileách
 • voľné víkendy
 • možnosť kariérneho rastu

Svojich zamestnancov si vážime, staráme sa o ich kariérny rast a vzdelávanie, osobnostný rozvoj a dbáme na ich spravodlivé a motivačné ohodnotenie. Pripojte sa k našej „Unipharmáckej“ rodine.
Bližšie informácie o našej spoločnosti a voľných pracovných pozíciách nájdete na stránke www.unipharma.sk

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku